ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTKnihovna

O knihovně

Vyhledávání v knihovně

Registrace do knihovny 

Fond hmatových map a plánů

O knihovně

Knihovní fond střediska je výsledkem zpřístupňování studijní literatury převážně studentům vysokých škol. Obsahuje zejména studijní materiály pro technické, přírodovědné a humanitní obory, další významnou součástí jsou jazykové učebnice. Je tvořen převážně elektronickými dokumenty přístupnými on-line, v menší míře hmatovými a běžnými černotiskovými dokumenty.

Knihovní fond je katalogizován Ústřední knihovnou ČVUT, výpůjčky a správu knihovního fondu si však zajišťujeme sami.

Knihovna je určena uživatelům, kteří v důsledku svého zdravotního hendikepu nemohou číst standardně tištěné texty, nebo mají při čtení takových textů objektivní fyzické obtíže.

Vyhledávání v knihovně

Pro stahování elektronických dokumentů, které jsou součástí našeho fondu, je třeba vlastnit přístupové údaje poskytnuté naším střediskem. K vyhledávání titulů slouží:

Registrace do knihovny

K registraci je zapotřebí:

1. vyplnit a podepsat prohlášení o nakládání s elektronickými kopiemi, a zaslat jej na adresu: Středisko ELSA, Trojanova 13, 120 00 Praha

2. doložit kopii průkazu ZTP, ZTP/P nebo jiné osvědčení prokazující konkrétní postižení (kopie lze zaslat poštou společně s prohlášením, nebo elektronicky na e-mail: fridrichova@elsa.cvut.cz)

Po obdržení výše uvedených dokumentů Vám zašleme přístupové údaje, a to na e-mailovou adresu uvedenou v prohlášení.

Pokud potřebujete s registrací pomoci, kontaktujte Kristýnu Fridrichovou.

Fond hmatových map a plánů

Vlastníme různé typy hmatových map, např. mapy měst, krajů, geografické mapy aj. Součástí fondu jsou i ručně vyráběné plány vestibulů pražského metra, které jsme převzali po zaniklém Institutu rehabilitace zrakově postižených v Praze.

      SEZNAM HMATOVÝCH MAP A PLÁNŮ

Pokud se chcete s některou mapou blíže seznámit, kontaktujte nás.

V našem středisku si můžete nechat vyrobit i haptickou mapu generovanou pomocí služby hapticke.mapy.cz.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz