ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTHistorie a současnost

Středisko ELSA je pokračovatelem dvou původně samostatných pracovišť ČVUT, která se v minulosti zabývala podporou studentů s hendikepem. Byla to především TEREZA, centrum pro podporu vysokoškolského studia zrakově postižených studentů, působící na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), vybudované v rámci projektu TEMPUS pod vedením doc. Jana Mareše už v roce 1992 a úspěšně plnící své poslání po dobu dvaceti let. Druhým pracovištěm byla Handicap poradna, součást Centra informačních a poradenských služeb (CIPS), působící na univerzitě od roku 2007 a zaměřující se na studenty s jiným než zrakovým postižením.

Od 1. 7. 2012 byla obě pracoviště, TEREZA i Handicap poradna, integrována do nově vzniklého Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, pracoviště Rektorátu ČVUT, odboru pro studium a studentské záležitosti.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Základní informace
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz