ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTRealizované projekty

V rámci projektu Bezbariérové ČVUT se věnujeme také návrhům na odstraňování stávajících bariér, a to na základě:

Na této stránce budeme postupně publikovat informace a fotografie z realizací uskutečněných v rámci projektu Bezbariérové ČVUT.

 


Vybudování označeného alternativního bezbariérového vstupu na fakultu stavební přes objekt A - nová vyrovnávací rampa v Thákurově ulici

Před hlavním vstupem na fakultu stavební v objektu C v ulici Thákurova se nachází široké venkovní schodiště, které není možno alternativně překonat osobami s omezenou schopností pohybu. Dosavadní upravené bezbariérové neoznačené vstupy se nacházely pouze ze zadní části fakulty v ulici Kolejní. U hlavního vstupu chyběly informace, že upravené vstupy existují a kde se nachází.

V rámci projektu Bezbariérové ČVUT byl vytipován vedlejší vstup na fakultu stavební přes objekt A přímo z ulice Thákurova. Před vstupem se nacházel jeden schodišťový stupeň vysoký 170 mm. Úprava vstupu zahrnovala vybudování vyrovnávací rampy, úpravu nájezdů mezi rampou a navazujícími chodníky, snížení zvonků a čtečky karet na dosažitelnou úroveň maximálně 1200 mm nad zemí, dále byly vstupní dveře označeny piktogramem osoby na vozíku a pro osoby s postižením zraku byly prosklené plochy polepeny vizuálně kontrastními pruhy ve dvou výškových úrovních.

        
Původní stav se schodišťovým stupněm (červen 2015)

        
Nový stav s realizovanou rampou (prosinec 2015)

 


Vodorovné vyznačení vyrovnávací rampy (piktogram osoby na vozíku a vodorovné čáry), zpřístupňující terasu před hlavním vstupem do objektu Nové budovy v Dejvicích (FA, FIT)

Hned vedle rampy je osazen pevný stojan na kola a motocykly, a protože neoznačená rampa téměř splývala s okolním povrchem chodníku, zaparkovaná kola a motocykly denně stály i na rampě a bránily tak průjezdu osobám na vozíku či matkám s kočárky, apod. Jednoduché vyznačení existence rampy výrazně napomohlo tomu, že si cyklisti i motocyklisti dávají pozor, jakým způsobem své vozy parkují a rampa je od té doby volně průchozí/průjezdná.

     

Původně neoznačená rampa (2014)                     Nově vyznačená rampa (od roku 2015)

 


Úprava bezbariérové toalety v objektu G elektrotechnické fakulty na Karlově náměstí

V roce 2015 v rámci mapování bezbariérovosti proběhla úspěšná komunikace se správci objektu, kteří byli vstřícní a provedli úpravu stávající bezbariérové toalety v objektu G na Karlově náměstí. Z hlediska provedení se jedná o drobný detail, ale velice podstatný pro uživatele. Velký odpadkový koš, postavený ve volném prostoru proti dveřím, byl nahrazen zavěšeným košem. Nyní je vedle toalety volný prostor  určený pro pohyb osob na vozíku.  Děkujeme správcům objektu za úpravu.

     

Upravená toaleta s košem (2014)                         Upravená toaleta s uvolněným prostorem pro vozík (2015)

 


Osazení systémového skládacího nájezdu v Betlémské kapli pro překonání kamenného prahu u dveří propojujících slavnostní aulu a Svatováclavský sál

Slavnostní aula je přístupná ze Svatováclavského sálu přes kamenný práh vysoký 40 mm. Objekt Betlémské kaple má svou historickou a architektonickou hodnotu, proto jsme se rozhodli pro řešení zpřístupnění za použití mobilních ramp. Jedná se o stavebnici z plastových dílců, kterou je možné mít uloženou v kufříku a v případě potřeby umístit nájezdy z obou stran kamenného schodu, nebo je možné mít tyto nájezdy stabilně umístěny. Nedochází k zásahu do stávajících historických stavebních prvků podléhajících památkové péči. Cílem je zpřístupnit historický společenský prostor i pro osoby s omezením pohybu a minimalizovat nutné zásahy.

    

Původní stav s kamenným prahem výšky 40 mm

    

Nový stav s osazeným nájezdem (od ledna 2016)


V roce 2015 bylo realizováno více různě rozsáhlých úprav, a to zejména díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, např.:

  

Konstrastní značení stupňů                                  Kontrastní značení prosklenných ploch


V roce 2018 bylo kontrastně označeno venkovní dlážděné schodiště před Novou Budovou ČVUT v Dejvicích (FA, FIT).

Povrch dlažby na schodišti původně splýval se stejným povrchem dlažby na terase, zejména při sestupu směrem dolů. Označení horního stupně, které výrazně zvýšilo bezpečnost chůze, tak bylo nezbytné nejen pro osoby s postižením zraku.

  

Schodiště bez kontrastů                                        Kontrastní označení horního stupně (2018)

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Bezbariérové ČVUT
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz