ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTSouhrnné informace o přístupnosti objektů ČVUT pro osoby s omezenou schopností pohybu i pro osoby s postižením zraku a sluchu


Pro osoby s omezenou schopností pohybuZpět na na začátek stránky
SEZNAM VŠECH OBJEKTŮ


1. FAKULTA STAVEBNÍ (FSv)

1.1. Fakulta stavební

Fakulta stavební se skládá ze 4 propojených objektů, označených písmeny A, B, C, D, které se nachází mezi 2 rovnoběžnými ulicemi, Thákurova a Kolejní, Praha 6 - Dejvice.

1.2. MEGA BUF FAT v objektu B na fakultě stavební

Občerstvení MEGA BUF FAT se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) objektu B, na fakultě stavební. Bezbariérový přístup je z ulice Kolejní.

Zpět na na začátek stránky

2. FAKULTA STROJNÍ (FS)

2.1. Monoblok FS

Hlavní budovou fakulty strojní je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FS/FEL, v Dejvicích v ulici Technická, který sdílí spolu s fakultou elektrotechnickou.

2.2. Halové laboratoře FS

Další výukové prostory FS se nachází v objektu halových laboratoří, přímo navazujících na monoblok FS/FEL. V halových laboratořích sídlí Ústav techniky prostředí FS ČVUT.

2.3. Optické laboratoře FS

Objekt optických laboratoří, patřící Odboru Přesné mechanicky a optiky FS ČVUT, je malý samostatný dvoupodlažní objekt, zvaný „Domeček“, nacházející se ve dvoře monobloku.

2.4. Karlovo náměstí FS (A, B, C, D, F)

Areál ČVUT na Karlově náměstí se nachází v prostoru mezi Karlovým náměstím a ulicemi Resslova, Na Zderaze a Na Zbořenci. Fakultě strojní patří objekty A, B, C, D, F.

2.5. Albertov (Horská) FD+FS

Na Albertově, v ulicích Horská a Korčákova, mají fakulty dopravní a strojní k dispozici 2 sousedící objekty, označené písmeny A a B.

2.6. FS - Juliska

Objekt Juliska zahrnuje kromě části pracovišť fakulty strojní Ústav tělesné výchovy a sportu – sportovní centrum ČVUT (ÚTVS).

2.7. FS - výdejna Karlovo náměstí

Výdejna Karlovo náměstí se nachází v přízemí dvoupodlažního objektu F uprostřed hlavního dvora areálu Karlovo náměstí ČVUT (KN).

2.8. FS - výdejna Horská

Výdejna Horská (jídelna + bufet) se nachází v objetku B na Albertově, v ulici Horská a Korčákova.

Zpět na na začátek stránky

3. FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ (FEL)

3.1. Monoblok FEL

Hlavní budovou fakulty elektrotechnické je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FEL/FS, v Dejvicích v ulici Technická, který FEL sdílí spolu s fakultou strojní.

3.2. Halové laboratoře FEL

Další výukové prostory FEL se nachází v objektu halových laboratořích, přímo navazujících na monoblok. Halové laboratoře FEL jsou volně propojeny s halovými laboratořemi FS.

3.3. Budova CIIRC - prostory FEL

FEL má 2 pracoviště v budově CIIRC (5. NP objektu B), a to katedru matematiky a katedru ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

3.4. Karlovo náměstí - budovy FEL (E, G)

Areál ČVUT na Karlově náměstí (KN) se nachází v prostoru mezi Karlovým náměstím a ulicemi Resslova, Na Zderaze a Na Zbořenci. Fakultě elektrotechnické patří objekty E, G.

3.5. FEL - výdejna Karlovo náměstí

Výdejna Karlovo náměstí se nachází v přízemí dvoupodlažního objektu F uprostřed hlavního dvora areálu Karlovo náměstí ČVUT (KN).

3.6. Dětský koutek Hlídárna v monobloku

V dejvickém monobloku FEL/FS se nachází dětský koutek, zvaný „Hlídárna“, sloužící jako zázemí pro hlídání dětí studentů a zaměstnanců ČVUT a NTK.

Zpět na na začátek stránky

4. FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (FJFI)

4.1. Budova Břehová - sídlo fakulty FJFI

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má hlavní sídlo v Břehové ulici, Praha 1. Kromě výukových prostor se zde nachází také knihovna FJFI.

4.2. Budova Trojanova

Další výukové prostory FJFI se nachází v Trojanově ulici, Praha 2. Kromě výukových prostor FJFI se zde nachází také pracoviště Střediska ELSA ČVUT.

4.3. Holešovičky, areál MFF UK Trója

FJFI má dále k dispozici výukové prostory v areálu Troja, který patří Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK). Jedná se o katedrový objekt a objekt těžkých laboratoří.

4.4. Areál MFF UK Karlov

V areálu Karlov, který patří také Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK), má FJFI k dispozici výukové prostory v objektech F a M.

4.5. Lokální knihovna v budově Břehová

Detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT, lokální knihovna FJFI, se nachází v budově Břehová, ve které má FJFI své sídlo.

Zpět na na začátek stránky

5. FAKULTA ARCHITEKTURY (FA)

5.1. Nová budova ČVUT v Dejvicích, Thákurova

Fakulta architektura se nachází v tzv. Nové budově ČVUT v Dejvicích, která dále zahrnuje fakultu informačních technologií (FIT) a podzemní garáž s vyhrazenými parkovacími místy.

5.2. FA - ArchiCafé - Nová budova ČVUT

ArchiCafé se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) tzv. Nové budovy ČVUT v Dejvicích.

Zpět na na začátek stránky

6. FAKULTA DOPRAVNÍ (FD)

6.1. Budova Konviktská

Fakulta dopravní (FD) má své sídlo v budově Konviktská, Praha 1.

6.2. Budova Florenc

Další výukové prostory fakulty dopravní se nachází v budově Florenc, Praha 1.

6.3. FD - budova Horská (Albertov)

Na Albertově, Praha 2, v ulicích Horská a Korčákova, má fakulta dopravní k dispozici 2 sousedící objekty, označené písmeny A a B. V objektu B se nachází lokální knihovna FD.

6.4. Lokální knihovna v budově Horská

Detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT, lokální knihovna fakulty dopravní, se nachází v budově Horská B, na Albertově, Praha 2.

6.5. FD - výdejna Horská (Albertov)

Ve vstupním podlaží budovy Horská B se nachází výdejna jídla Horská (jídelna + bufet), která zajišťuje stravování.

Zpět na na začátek stránky

7. FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ (FBMI)

7.1. Objekt KOKOS na náměstí Sítná v Kladně

FBMI má hlavní sídlo na náměstí Sítná v Kladně, v tzv. objektu KOKOS. Přednáškové sály jsou z exteriéru nepřehlédnutelné, výtvarně pojaté jako „rozčepýřený“ blok.

7.2. Katedra zdravotnických oborů v objektu bývalých kasáren Lidice

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva je vyčleněna zvlášť do objektu bývalých kasáren Lidice v Kladně.

7.3. Společné pracoviště FBMI a 1. LK UK ve Studničkově ulici na Albertově

FBMI má dále k dispozici meziuniverzitní Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) na Albertově, v ulici Studničkova, Praha 2.

7.4. Lokální knihovna v objektu Kokos na náměstí Sítná v Kladně

Ve vstupním podlaží objektu KOKOS, v němž má sídlo fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, se nachází lokální knihovna FBMI.

7.5. Menza v objektu Kokos na náměstí Sítná v Kladně

Menza Kladno se nachází na náměstí Sítná ve vstupním podlaží objektu KOKOS. Součástí menzy je restaurace KOKOS a bufet s občerstvením.

Zpět na na začátek stránky

8. FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (FIT) )

8.1. Nová budova ČVUT v Dejvicích, Thákurova

Sídlo fakulty informačních technologií se nachází v tzv. Nové budově ČVUT v Dejvicích, která dále zahrnuje fakultu architektury (FA) a podzemní garáž s vyhrazenými parkovacími místy.

8.2. Objekt A fakulty stavební (FSv)

FIT má dále k dispozici výukové prostory na fakultě stavební (FSv), a to v 9. až 14. NP výškového objektu A.

8.3. Učebna v Národní technické knihovně (NTK)

FIT má dále k dispozici výukové prostory v Národní technické knihovně (NTK), a to jednu učebnu ve 4. NP.

8.4. FIT - ArchiCafé - Nová budova ČVUT

ArchiCafé se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) tzv. Nové budovy ČVUT v Dejvicích.

Zpět na na začátek stránky

9. VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY

9.1. Kloknerův ústav (KÚ)

Kloknerův ústav (výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních) sídlí v budově Zikova (1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP). Je přístupný nárožním vstupem z ulice Zikova a Šolínova.

9.2. Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)

Masarykův ústav vyšších studií je situován vedle objektu Masarykovy koleje. Do činnosti ústavu spadá vysokoškolská příprava absolventů s ohledem na aktuální potřeby praxe.

9.3. Ústav technické a experimentální fyziky (ÚTEF) na Albertově, Horská

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT je vědecko-pedagogickým pracovištěm ČVUT se zaměřením na fyziku mikrosvěta a její aplikace. Sídlí na Albertově, Praha 2.

9.4. CIIRC - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

Český institut informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC) byl na ČVUT v Praze založen 1. 7. 2013. Posláním CIIRC je být mezinárodně uznávaným výzkumným pracovištěm přispívajícím k výuce studentů a místem přenosu technologií do průmyslu.

Zpět na na začátek stránky

10. STRAVOVÁNÍ (MENZY A OBČERSTVENÍ)

10.1. ArchiCafé - Nová budova ČVUT, Thákurova

ArchiCafé se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) tzv. Nové budovy ČVUT v Dejvicích, která dále zahrnuje fakultu architektury (FA), fakultu informačních technologií (FIT).

10.2. MEGA BUF FAT - objekt B na fakultě stavební (FSv)

MEGA BUF FAT se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) objektu B, na fakultě stavební. Bezbariérový vstup je z ulice Kolejní.

10.3. Menza Kladno - objekt KOKOS na náměstí Sítná

Menza Kladno se nachází na náměstí Sítná ve vstupním podlaží objektu KOKOS, v němž má sídlo FBMI. Součástí menzy je restaurace KOKOS a bufet s občerstvením.

10.4. Menza Masarykova kolej

Objekt Masarykovy koleje zahrnuje jednak studentské ubytování a menzu, jednak hotel, restauraci a kongresové centrum.

10.5. Menza Podolí - areál kolejí Podolí

Menza Podolí se nachází v rámci uzavřeného areálu Kolejí Podolí na Praze 4. Jedná se o samostatný objekt, umístěný v čele dvora naproti hlavnímu vstupu do areálu.

10.6. Menza Studentský dům

Prostory menzy se nachází ve 2. NP a ve 3. NP Studentského domu. K dispozici jsou celkem 4 výdejny jídla (všechny ve 3. NP) a Snack Bar (2. NP).

10.7. Menza Strahov - areál kolejí Strahov

V rámci areálu Kolejí Strahov se nachází studentská menza s restaurací. Jedná se o samostatný objekt v ulici Jezdecká.

10.8. Snack Bar Strahov - blok 1 v areálu kolejí Strahov

Bufet Snack Bar se nachází ve vstupním podlaží bloku 1 v rámci areálu Kolejí Strahov.

10.9. Výdejna Horská (Albertov)

Na Albertově se v budově Horská B ve vstupním podlaží nachází výdejna jídla Horská (jídelna + bufet), která zajišťuje stravování fakultě strojní a fakultě dopravní.

10.10. Výdejna Karlovo náměstí

Výdejna Karlovo náměstí se nachází v přízemí dvoupodlažního objektu F uprostřed hlavního dvora areálu Karlovo náměstí ČVUT (KN).

10.11. Technická menza

Technická menza se nachází v Dejvicích ve 2. NP v budově CIIRCu (zadní trakt budovy B směrem k Velflíkově ulici.)

Zpět na na začátek stránky

11. UBYTOVÁNÍ (KOLEJE A HOTELY)

11.1. Bubenečská kolej

Bubenečská kolej se nachází v ulici Terronská, Praha 6 - Dejvice. Zahrnuje studentské ubytování a hostel. Celková kapacita studentského ubytování je více než 500 lůžek.

11.2. Dejvická kolej

Dejvická kolej se nachází v ulici Zikova, Praha 6 - Dejvice. Zahrnuje studentské ubytování a hostel. Kapacita nově zrekonstruované koleje je více než 130 lůžek. K dispozici je 1 bezbariérově upravená buňka se 2 jednolůžkovými pokoji.

11.3. Hlávkova kolej

Hlávkova kolej se nachází v ulici Jenštejnská, Praha 2. Zahrnuje studentské ubytování. Celková kapacita koleje je více než 220 lůžek – buňkový systém.

11.4. Kolej Orlík

Kolej Orlík se nachází v ulici Terronská, Praha 6 - Dejvice. Zahrnuje studentské ubytování a hostel. Celková kapacita koleje je více než 170 lůžek.

11.5. Koleje Podolí - bloky A, B, C, D, E, F

Koleje Podolí zahrnují celkem 6 ubytovacích pětipodlažních objektů – bloky A, B, C, D, E, F a studentskou menzu. V bloku C jsou k dispozici 2 bezbariérově upravené dvoulůžkové pokoje s vlastní sprchou a WC.

11.6. Koleje Strahov - bloky 1 až 12

Koleje Strahov jsou největším ubytovacím zařízením ČVUT v Praze. Celková kapacita je více než 4700 lůžek v rámci 12 samostatných bloků. K dispozici jsou 2 bezbariérově upravené buňky v bloku 8 (celkem 8 lůžek).

11.7. Masarykova kolej

Masarykova kolej zahrnuje jednak studentské ubytování a menzu, jednak hotel, restauraci a kongresové centrum. Celková kapacita studentského ubytování je více než 550 lůžek v různých typech pokojů. K dispozici jsou také 3 bezbariérově upravené jednotky.

11.8. Novoměstský hotel ***

Objekt zahrnuje ubytování (nezahrnuje běžné studentské ubytování). Celková kapacita koleje je 33 pokojů (jedno-, dvou-, třílůžkové pokoje a apartmány).

11.9. Sinkuleho kolej

Sinkuleho kolej se nachází v ulici Zikova, Praha 6 - Dejvice. Zahrnuje studentské ubytování a hostel. Celková kapacita koleje je více než 350 lůžek (jedno- až čtyřlůžkové pokoje).

Zpět na na začátek stránky

12. SPORTOVIŠTĚ

12.1. Sportovní centrum Juliska (ÚTVS ČVUT)

Sportovní centrum Juliska v Praze 6 patří pod Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS). K dispozici jsou 3 sportovní haly (tzv. velká, modrá a zelená), horolezecká stěna, lukostřelba, posilovna, herna stolního tenisu a sauna.

12.2. Sportoviště Kotlářka (ÚTVS ČVUT)

Sportoviště Kotlářka v Praze 6 patří pod Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS). K dispozici jsou 3 tenisové kurty a dvoupodlažní objekt šaten, ve kterém se nachází umývárny, sklady a prostory s občerstvením.

12.3. Loděnice Malá Chuchle (ÚTVS ČVUT)

Loděnice Malá Chuchle v Praze 5 patří pod Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS). Poskytuje zázemí pro výuku kanoistiky na ČVUT, využití pro vodní sporty, možnost úschovy lodí v prostorách loděnice a saunu.

Zpět na na začátek stránky

13. INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ A JINÉ SLUŽBY

13.1. Informační centrum ČVUT (objekt AIR House)

Informační centrum ČVUT sídlí v objektu AIR House, experimentálním, energeticky soběstačném domě, který je umístěn v rámci dejvického kampusu v Praze 6 před fakultou stavební ČVUT (FSv) v Thákurově ulici.

13.2. CIPS - Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT

CIPS - Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT má pracoviště v Dejvicích, ve vstupním podlaží Studentského domu. Zahrnuje 4 poradny: studijní, psychologickou, sociálně-právní a duchovní

13.3. Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA - Pracoviště Dejvice

Pracoviště Střediska ELSA ČVUT v Dejvicích se nachází ve vstupním podlaží Studentského domu, v prostorách CIPS.

13.4. Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA - Pracoviště Trojanova

Pracoviště Střediska ELSA ČVUT v Trojanově ulici se nachází ve 2. NP budovy FJFI na katedře matematiky.

13.5. VIC - vydavatelství průkazů v Praze

VIC ČVUT, Vydavatelství průkazů - Výpočetní a informační centrum ČVUT má pracoviště ve vstupním podlaží Studentského domu.

13.6. Ústřední knihovna ČVUT v Národní technické knihovně

Centrální pracoviště Ústřední knihovny ČVUT se nachází v budově Národní technické knihovny v Dejvicích, Praha 6.

13.7. Univerzitní knihkupectví odborné literatury v Národní technické knihovně

Univerzitní knihkupectví odborné literatury nabízí studijní a další odbornou literaturu ČVUT v Praze a VŠCHT Praha. Prostor je dvoupodlažní, vstup do knihkupectví se nachází ve vstupním podlaží NTK.

Zpět na na začátek stránky

14. OSTATNÍ SOUČÁSTI ČVUT

14.1. Rektorát ČVUT - budova CIIRC

Rektorát ČVUT sídlí od léta 2017 v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC), Praha 6 - Dejvice.

14.2. Betlémská kaple

Betlémská kaple je tvořena několika objekty rozmístěnými okolo vnitřního, volně přístupného dvora. Slavnostní aula je využívána pro pořádání významných společenských a vědeckých akcí, především promocí, imatrikulací a zasedání vědeckých rad.

14.3. VIC - Výpočetní a informační centrum ČVUT - budova CIIRC

Výpočetní a informační centrum ČVUT (VIC) se nachází v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC), Praha 6 - Dejvice.

14.4. Česká technika - nakladatelství ČVUT (CTN)

Česká technika – nakladatelství ČVUT se nachází v severním křídle budovy Masarykovy koleje.

Zpět na na začátek stránky

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Bezbariérové ČVUT
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz