ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTInformace o přístupnosti objektů pro osoby se zdravotním postižením

 

 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu Pro osoby se zrakovým postižením Pro osoby se sluchovým postižením

Přístupnost
objektů

Trasy
Akustické majáčky


 

Indukční smyčky


 
Klikni pro větší mapu

Seznam mapovaných objektů a prostorů ČVUT

Vyhrazené parkování v DEJVICÍCH

Zásady bezpečnosti pohybu po budovách ČVUT pro osoby na vozíku

 

Projekt Bezbariérové ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře. Na realizaci projektu Bezbariérového ČVUT (dále jen "Projekt") se proto hodláme spojit se všemi odborníky a partnery, kteří mohou a chtějí pomoci.


Cílem Projektu je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Od roku 2012 probíhá v rámci Projektu kontinuální mapování několika desítek objektů ČVUT (seznam zmapovaných objektů a prostorů zde). 

Aktuální výsledky Projektu jsou shrnuty v nové publikaci (dokončené v prosinci 2015), Bezbariérové ČVUT - Informace o přístupnosti objektů ČVUT pro osoby se zdravotním postižením, kterou vydalo Středisko ELSA za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Publikace je v tištěné formě distribuována na součásti ČVUT, kde jsou na vrátnicích k dispozici příslušné sešity podávající informaci o objektu. Kompletní publikaci je možné zdarma získat  kromě Střediska ELSA také v Centru informačních a poradenských služeb ČVUT a v Informačním centru ČVUT (Air house).

  Elektronickou verzi publikace si můžete podle zájmu o konkrétní objekty stáhnout zde.

  V případě zájmu o celou publikaci, je možné si ji stáhnout zde.

 

Zpět na na začátek stránky
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz