ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTPřijímací řízení

Na základě informací, které pracovníci střediska od vás získají, bude zajištěna potřebná úprava průběhu přijímacích zkoušek. Podoba přijímacích zkoušek pro všechny studenty je vždy dobře popsána na webových stránkách příslušné fakulty, kde najdete i vzorové testy přijímací zkoušky. Doporučujeme vám prostudování těchto ukázek ještě před absolvováním konzultace ve Středisku ELSA.

O termínu a průběhu upravených přijímacích zkoušek vás budou informovat pracovníci Střediska ELSA dopisem nebo e-mailem.

Uchazeči se zrakovým postižením

Uchazečům se zrakovým postižením nabízí univerzita prostřednictvím Střediska ELSA adaptaci přijímacího řízení podle typu a stupně postižení, například formou zadání testu v elektronické podobě. Součástí modifikace přijímacích zkoušek je prodloužení časového limitu na vypracování zkušebního testu. Je možné, že vzhledem k potřebným adaptacím testu a použitým technologiím, bude nutné přijímací zkoušku skládat v prostorách Střediska ELSA.

Pro nevidomé uchazeče také v době přijímacího řízení zajistíme doprovod v prostorách školy.

Uchazeči se sluchovým postižením

Neslyšícím uchazečům, kteří jsou uživatelé znakového jazyka, nabízí škola prostřednictvím Střediska ELSA tlumočení (český znakový jazyk) nebo vizualizaci češtiny (artikulační tlumočení, znakovaná čeština) především u zkoušek, jejíchž součástí jsou pohovory (obory architektury). Pro neslyšící a nedoslýchavé studenty zajistíme informace o průběhu dne přijímacích zkoušek v písemné podobě.

Uchazeči s pohybovým postižením

Ještě před konáním přijímacích zkoušek může uchazeč s pohybovým postižením absolvovat prohlídku prostor školy. K tomu si, prosím, domluvte schůzku s pracovníky Střediska ELSA.

V odůvodněných případech zajistíme uchazeči s pohybovým postižením osobní asistenci po dobu konání přijímacího řízení v prostorách školy.

Podle typu a míry vašeho postižení nabízíme individuální přizpůsobení zpracování přijímacích testů s použitím PC technologií, případně asistencí a v prodlouženém časovém limitu.

Uchazeči se specifickými poruchami učení

Uchazeči se specifickými poruchami učení mohou využít prodloužený časový limit na vypracování testu. V odůvodněných případech - podle typu a stupně specifické poruchy učení, nabízíme uchazečům podklady k přijímacímu testu v elektronické podobě pro použití speciálních technologií.

Uchazeči s chronickým somatickým nebo psychickým onemocněním

Uchazečům s různými, např. vnitřními chorobami, psychickým onemocněním, apod., nabízíme modifikaci organizace přijímacího řízení – individuální zadání přijímacího testu, přestávky v průběhu konání přijímacích zkoušek, případně prodloužený časový limit.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Pro uchazeče o studium
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz