ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTFinanční pomoc studentům ČVUT

Stipendia ČVUT poskytovaná všem studentům

Sociální stipendium

Je poskytované v případě tíživé sociální situace studenta. Sociální stipendium má charakter sociální dávky. Přiznává se studentům, kteří prokáží potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory (sociálního úřadu), že příjem rodiny studenta nepřekročil 1,5 násobek životního minima počítáno dle metodiky pro přídavky na dítě. O stipendium je třeba požádat na studijním odd. fakulty. Sociální stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů. Ztratit nárok na sociální stipendium může student v těchto případech: přerušení studia, neúspěšné ukončení více než dvou studií, běžící lhůta podmínečného vyloučení.

Více informací

Ubytovací stipendium

O stipendium není třeba žádat, informační systém automaticky vyhodnotí, zda splňujete kriteria a stipendium Vám může být posláno přímo na Váš účet.Stav nároku na ubytovací stipendium si můžete po přihlášení ověřit na private.cvut.cz.Výplata ubytovacích stipendií je prováděna zpětně čtvrtletně. Ubytovací stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů.

Více informací

Účelové stipendium

Poskytuje ČVUT např. studentům v tíživé sociální situaci jako sociální příspěvek dle stipendijního řádu ČVUT, článek 4. Účelové stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako měsíční částka vyplácená po stanovenou dobu akademického roku. Účelová stipendia přiznává děkan, nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu rektora, děkana, prorektorů nebo proděkanů a vedoucích pracovišť. Účelové stipendium může být přiznáno i opakovaně.

Více informací

Mimoškolní zdroje finanční podpory pro studenty s hendikepem při studiu na ČVUT

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Stipendia pro vysokoškoláky s hendikepem do 26ti let.

Více informací

Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

Stipendia pro vysokoškoláky s těžkým zdravotním hendikepem.

Více informací

Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota

Stipendia pro studenty magisterského studia s hendikepem.

Více informací

Nadace Sophia

Stipendia pro vysokoškoláky s hendikepem.

Více informací

Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška

Stipendia pro vysokoškoláky s těžkým zrakovým postižením.

Více informací

ERASMUS

Příspěvek na zvýšené náklady na pobyt při studiu na zahraniční vysoké škole v rámci projektu ERASMUS.

Více informací

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Pro studenty
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz