ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTPro studenty

Studentem s hendikepem - se specifickými potřebami - se rozumí:

Evidence studentů se specifickými potřebami probíhá ve Středisku ELSA, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz