ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTO konferenci

V roce 1998 byla na serveru centra TEREZA, předchůdce Střediska ELSA, založena e-mailová konference FANDA, určená pro fanoušky výpočetní techniky. Tato konference je dnes ve svém oboru nejživějším virtuálním diskusním fórem, kde se o specifikách výpočetní techniky pro uživatele se zrakovým postižením můžete dozvědět úplně vše. Cenná je skutečnost, že členy konference jsou i uživatelé bez zrakového postižení, kteří diskuse nejenom sledují, ale sami se do nich i zapojují.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Elektronická konference
Zpět na Elektronická konference
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz