[Fanda] Srovnání vývojových prostředí pro programování poslepu ve Windows

Adam Samec adam.samec na gmail.com
Pondělí Září 30 20:07:16 CEST 2019


Zdravím, Rastislave,

mockrát děkuji za pracnou odpověď. Eclipse je v tom srovnání před visual Studiem z toho důvodu, že Visual Studio neumožňuje pohyb po odstavcích klávesami Ctrl + šipka nahoru či Ctrl + šipka dolů a, jak je v článku zmíněno, tak prioritu jsem kladl převážně právě na přístupnost editačního pole. Jinak souhlasím, že z hlediska uživatelského komfortu a pomocných nástrojů je na tom Visual Studio lépe než Eclipse. Možná tedy pořadí přeci jen prohodím.

Jinak jakou verzi Eclipse jste naposledy zkoušel? Já testoval nejnovější verzi Eclipse IDE for C/C++ Developers: 2019-09 R (4.13.0), a u té se rozhodně nedá říct, že pro svůj běh spotřebovává 80 procent procesoru. Avšak zkoušel jsem jej jen na menších projektech. Také instalátor byl možná jiný, než ten, který jste zkoušel vy.

Co se týče Visual Studio Code, tak, jak píšete, je to Electron aplikace, v čemž spočívá její kámen úrazu. Vypnutím virtuálního kurzoru se vyřeší problém s unikáním kurzoru mimo editační pole, ale problém, kdy editor čte opakovaně slova, když se přechází přes interpunkční znaménka, stále přetrvává.

S pozdravem
Adam Samec)


> 30. 9. 2019 v 18:37, Adam Samec <adam.samec na gmail.com>:
> 
> Dobrý večer, pane Štefane,
> 
> děkuji za vaše poznatky. Máte na mysli Visual Studio Code, anebo Visual Studio Community? Nepřístupný se mi jeví jen první z těchto dvou. Ten druhý, tedy Visual Studio Community, dostatečně přístupný je. Tedy až na drobnost, že Ctrl + šipka nahoru či Ctrl + šipka dolu nepřesouvá kurzor po odstavcích, jako to funguje například ve Wordu nebo v Eclipse.
> 
> Článek posílám ještě jednou, tentokrát se správným formátováním textu.
> 
> ***
> 
> Tento článek poskytuje srovnání nejpoužívanějších vývojových prostředí a textových editorů pro programování ve Windows v různých jazycích, například v jazyku PHP, Java, C/C++ a JavaScript, ale také HTML či CSS a dalších. Srovnání je seřazeno od nejpřístupnějšího řešení s odečítačem JAWS po co nejméně přístupné až po naprosto nepřístupné. Zejména se přihlíží na přístupnost editačního pole editoru, jelikož komfortní práce s textem je základ. Tam, kde je přístupnost srovnatelná, je pro určení výsledného pořadí přihlédnuto k přítomnosti užitečných pokročilých funkcí a doplňujících nástrojů, která mají užitek pro programátora používajícího JAWS.
> 
> Srovnávaná řešení rozdělíme na jedné straně na víceméně přístupná, která vůbec připadají v úvahu a stojí za bližší srovnání, a na druhé straně na řešení, která trpí zásadním přístupnostním nedostatkem tak, že jsou prakticky nepoužitelná a nemá cenu se s nimi tedy více zaobírat.
> 
> Víceméně přístupná řešení
> 
> Eclipse <https://www.eclipse.org/downloads/>
> Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
> 
> Instalátor aplikace je nepřístupný, takže je potřeba jednorázová pomoc vidícího.
> 
> Editační pole editoru je plně přístupné.
> 
> Editor nabízí tyto užitečné funkce:
> 
> Automatické formátování kódu.
> 
> Možnost skoku na zadané číslo řádku.
> 
> Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
> 
> Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu.
> 
> Refaktorizace kódu, například přejmenování proměnných a funkcí.
> 
> Další významné pokročilé funkce:
> 
> Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu.
> 
> Mnoho plug-inů pro rozšíření funkcionality či pro integraci s jinými nástroji.
> 
> Visual Studio Community <https://visualstudio.microsoft.com/>
> Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
> 
> Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
> 
> Editor nabízí tyto užitečné funkce:
> 
> Automatické formátování kódu.
> 
> Možnost skoku na zadané číslo řádku.
> 
> Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
> 
> Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu. Pro tuto funkci je ale potřeba nainstalovat toto rozšíření <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=munyabe.ToggleComment>.
> 
> Refaktorizace kódu, například přejmenování proměnných a funkcí.
> 
> Další významné pokročilé funkce:
> 
> Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu, v aktuálně otevřených souborech nebo ve zvoleném adresáři.
> 
> Notepad++ <https://notepad-plus-plus.org/>
> Bezplatný pokročilý textový editor.
> 
> Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
> 
> Editor nabízí tyto užitečné funkce:
> 
> Možnost skoku na zadané číslo řádku.
> 
> Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
> 
> Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu.
> 
> Další významné pokročilé funkce:
> 
> Hledání a nahrazování textu ve zvoleném adresáři.
> 
> Umí správně otevřít soubory s různým kódováním konců řádku, případně soubor přeuložit, aby používal požadované kódování konců řádků.
> 
> Poznámkový blok
> 
> Základní textový editor, který je součástí systému Windows.
> 
> Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
> 
> Nepoužitelná řešení
> 
> Apache NetBeans
> 
> Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
> 
> Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
> 
> Při pohybu po znacích či po slovech občas není čten správný text a čte se opakovaně předchozí úsek textu.
> 
> Pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
> 
> PSPad <http://www.pspad.com/cz/>
> Bezplatný pokročilý textový editor.
> 
> Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
> 
> Při označování textu pomocí Shiftu odečítač vůbec nečte, jaký text je označen.
> 
> Při pohybu po znacích či po slovech občas není čten správný text a čte se opakovaně předchozí úsek textu.
> 
> Pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
> 
> Visual Studio Code <https://code.visualstudio.com/>
> Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
> 
> Editační pole editoru jakož i rozhraní aplikace je velmi špatně přístupné nejen z následujících důvodů:
> 
> Při přejetí kurzorem za konec nebo před začátek editačního pole kurzor vyskočí mimo toto pole.
> 
> Během pohybu po slovech přes Ctrl + šipka doprava či Ctrl + šipka doleva v případě, že kurzor přejde přes interpunkci, není čtena tato interpunkce, ale slovo, které interpunkci předchází.
> 
> Atom <https://atom.io/>
> Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
> 
> Editační pole editoru jakož i rozhraní aplikace je velmi špatně přístupné. Například stisknutí Enteru v editačním poli způsobí odskočení kurzoru mimo toto editační pole. 
> 
> IntelliJ IDEA
> 
> Placené vývojové prostředí za měsíční či roční předplatné, například první rok předplatného stojí 3790 korun, následující roky je předplatné levnější. Nabízí třicetidenní zkušební lhůtu.
> 
> Určeno pro vývoj v jazyce Java, ale podporuje také jazyky JavaScript, SQL, HTML a CSS.
> 
> Rozhraní aplikace je natolik nepřístupné a pomalé, že se v ní nedá pracovat.
> 
> Brackets <http://brackets.io/>
> Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
> 
> Editační pole editoru jakož i ostatní prvky grafického rozhraní nejsou vůbec přístupné.
> 
> 
> 
> S pozdravem
> Adam Samec
> 
> 
> 
>> 30. 9. 2019 v 16:32, Štefan Kiss <stefan.kiss na nextra.sk <mailto:stefan.kiss na nextra.sk>>:
>> 
>> Dobrý deň, dovolím si malinko nesúhlasiť s tým, že Visual studio nie je prístupné. Okno s kódom je uplne bez problémov a priamo v menu sa nachádza príkaz na pohyb o metódu vpred a vzad, čomu sa dá priradiť klávesová skratka napr ctrl+up a ctrl+down. V prípade Jawsu to ale chce upraviť skript, lebo Jaws si tieto klávesy berie pre seba. Ak si však nastavíte nejaké iné, napr. F2 a F3 tak to ide uplne bez problémov. Rovnako veľmi dobrým nástrojom je Solution explorer ktorý umožňuje veľmi efektívne prezerať napísané triedy a metódy a enterom priamo na danú triedu skočiť, čo je veľmi výhodné. Tiež sa dá bez problémov používať regiony a efektívne ich klávesovými skratkami zabalovať a rozbalvoať, takže sa veľké časti kódu skryjú, čo tiež Jawsom ide urobiť v pohode. A jednou z veľkých predností Visual studia a Jawsu je jeho inteligentný našepkávač, ktorý automaticky pri písaní dopĺňa kód a Jaws to krásne číta. Čiže Visual studio určite bez problémov.
>> 
>> 
>>   Š K
>> 
>> 
>> Dňa 30. 9. 2019 o 16:15 Adam Samec napísal(a):
>>> Dobrý den na konferenci,
>>> 
>>> chystám se publikovat článek srovnávající vývojová prostředí a textové editory pro programování poslepu ve Windows. Před tím, než ale článek publikuji, tak bych jej sem chtěl předložit, a poprosit ty z vás, kteří programují, jestli nemají ještě nějaké další tipy pro vývojová prostředí nebo textové editory, které by rovněž stály za zmínku a za srovnání. Současná podoba článku je následující:
>>> 
>>> ***
>>> 
>>> Tento článek poskytuje srovnání nejpoužívanějších vývojových prostředí a textových editorů pro programování ve Windows v různých jazycích, například v jazyku PHP, Java, C/C++ a JavaScript, ale také HTML či CSS a dalších. Srovnání je seřazeno od nejpřístupnějšího řešení s odečítačem JAWS po co nejméně přístupné až po naprosto nepřístupné. Zejména se přihlíží na přístupnost editačního pole editoru, jelikož komfortní práce s textem je základ. Tam, kde je přístupnost srovnatelná, je pro určení výsledného pořadí přihlédnuto k přítomnosti užitečných pokročilých funkcí a doplňujících nástrojů, která mají užitek pro programátora používajícího JAWS.
>>> 
>>> Srovnávaná řešení rozdělíme na jedné straně na víceméně přístupná, která vůbec připadají v úvahu a stojí za bližší srovnání, a na druhé straně na řešení, která trpí zásadním přístupnostním nedostatkem tak, že jsou prakticky nepoužitelná a nemá cenu se s nimi tedy více zaobírat.
>>> 
>>> Víceméně přístupná řešení
>>> 
>>> Eclipse <https://www.eclipse.org/downloads/ <https://www.eclipse.org/downloads/>>
>>> v Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
>>> 
>>> v Instalátor aplikace je nepřístupný, takže je potřeba jednorázová pomoc vidícího.
>>> 
>>> v Editační pole editoru je plně přístupné.
>>> 
>>> v Editor nabízí tyto užitečné funkce:
>>> 
>>> ·   Automatické formátování kódu.
>>> 
>>> ·         Možnost skoku na zadané číslo řádku.
>>> 
>>> ·   Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
>>> 
>>> ·   Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu.
>>> 
>>> ·   Refaktorizace kódu, například přejmenování proměnných a funkcí.
>>> 
>>> v Další významné pokročilé funkce:
>>> 
>>> ·   Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu.
>>> 
>>> ·   Mnoho plug-inů pro rozšíření funkcionality či pro integraci s jinými nástroji.
>>> 
>>> Visual Studio Community <https://visualstudio.microsoft.com/ <https://visualstudio.microsoft.com/>>
>>> v Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
>>> 
>>> v Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
>>> 
>>> v Editor nabízí tyto užitečné funkce:
>>> 
>>> ·   Automatické formátování kódu.
>>> 
>>> ·         Možnost skoku na zadané číslo řádku.
>>> 
>>> ·   Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
>>> 
>>> ·   Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu. Pro tuto funkci je ale potřeba nainstalovat toto rozšíření <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=munyabe.ToggleComment <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=munyabe.ToggleComment>>.
>>> 
>>> ·   Refaktorizace kódu, například přejmenování proměnných a funkcí.
>>> 
>>> v Další významné pokročilé funkce:
>>> 
>>> ·   Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu, v aktuálně otevřených souborech nebo ve zvoleném adresáři.
>>> 
>>> Notepad++ <https://notepad-plus-plus.org/ <https://notepad-plus-plus.org/>>
>>> v Bezplatný pokročilý textový editor.
>>> 
>>> v Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
>>> 
>>> v Editor nabízí tyto užitečné funkce:
>>> 
>>> ·   Možnost skoku na zadané číslo řádku.
>>> 
>>> ·   Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
>>> 
>>> ·   Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu.
>>> 
>>> v Další významné pokročilé funkce:
>>> 
>>> ·   Hledání a nahrazování textu ve zvoleném adresáři.
>>> 
>>> ·   Umí správně otevřít soubory s různým kódováním konců řádku, případně soubor přeuložit, aby používal požadované kódování konců řádků.
>>> 
>>> Poznámkový blok
>>> 
>>> v Základní textový editor, který je součástí systému Windows.
>>> 
>>> v Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
>>> 
>>> Nepoužitelná řešení
>>> 
>>> Apache NetBeans <https://netbeans.apache.org/ <https://netbeans.apache.org/>>
>>> v Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi. <>
>>> v Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
>>> 
>>> ·   Při pohybu po znacích či po slovech občas není čten správný text a čte se opakovaně předchozí úsek textu.
>>> 
>>> ·   Pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
>>> 
>>> PSPad <http://www.pspad.com/cz/ <http://www.pspad.com/cz/>>
>>> v Bezplatný pokročilý textový editor.
>>> 
>>> v Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
>>> 
>>> ·   Při označování textu pomocí Shiftu odečítač vůbec nečte, jaký text je označen.
>>> 
>>> ·   Při pohybu po znacích či po slovech občas není čten správný text a čte se opakovaně předchozí úsek textu.
>>> 
>>> ·   Pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
>>> 
>>> Visual Studio Code <https://code.visualstudio.com/ <https://code.visualstudio.com/>>
>>> v Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
>>> 
>>> v Editační pole editoru jakož i rozhraní aplikace je velmi špatně přístupné nejen z následujících důvodů:
>>> 
>>> ·   Při přejetí kurzorem za konec nebo před začátek editačního pole kurzor vyskočí mimo toto pole.
>>> 
>>> ·   Během pohybu po slovech přes Ctrl + šipka doprava či Ctrl + šipka doleva v případě, že kurzor přejde přes interpunkci, není čtena tato interpunkce, ale slovo, které interpunkci předchází.
>>> 
>>> Atom <https://atom.io/ <https://atom.io/>>
>>> v Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
>>> 
>>> v Editační pole editoru jakož i rozhraní aplikace je velmi špatně přístupné. Například stisknutí Enteru v editačním poli způsobí odskočení kurzoru mimo toto editační pole.
>>> 
>>> IntelliJ IDEA <https://www.jetbrains.com/idea/ <https://www.jetbrains.com/idea/>>
>>> v Placené vývojové prostředí za měsíční či roční předplatné, například první rok předplatného stojí 3790 korun, následující roky je předplatné levnější. Nabízí třicetidenní zkušební lhůtu.
>>> 
>>> v Určeno pro vývoj v jazyce Java, ale podporuje také jazyky JavaScript, SQL, HTML a CSS.
>>> 
>>> v Rozhraní aplikace je natolik nepřístupné a pomalé, že se v ní nedá pracovat.
>>> 
>>> Brackets <http://brackets.io/ <http://brackets.io/>>
>>> v Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
>>> 
>>> v Editační pole editoru jakož i ostatní prvky grafického rozhraní nejsou vůbec přístupné.
>>> 
>>> 
>>> 
>>> ***
>>> 
>>> S přáním pěkného zbytku dne
>>> Adam Samec
> Další informace o konferenci Fanda