[Fanda] Srovnání vývojových prostředí pro programování poslepu ve Windows

Štefan Kiss stefan.kiss na nextra.sk
Pondělí Září 30 16:32:58 CEST 2019


Dobrý deň, dovolím si malinko nesúhlasiť s tým, že Visual studio nie je 
prístupné. Okno s kódom je uplne bez problémov a priamo v menu sa 
nachádza príkaz na pohyb o metódu vpred a vzad, čomu sa dá priradiť 
klávesová skratka napr ctrl+up a ctrl+down. V prípade Jawsu to ale chce 
upraviť skript, lebo Jaws si tieto klávesy berie pre seba. Ak si však 
nastavíte nejaké iné, napr. F2 a F3 tak to ide uplne bez problémov. 
Rovnako veľmi dobrým nástrojom je Solution explorer ktorý umožňuje veľmi 
efektívne prezerať napísané triedy a metódy a enterom priamo na danú 
triedu skočiť, čo je veľmi výhodné. Tiež sa dá bez problémov používať 
regiony a efektívne ich klávesovými skratkami zabalovať a rozbalvoať, 
takže sa veľké časti kódu skryjú, čo tiež Jawsom ide urobiť v pohode. A 
jednou z veľkých predností Visual studia a Jawsu je jeho inteligentný 
našepkávač, ktorý automaticky pri písaní dopĺňa kód a Jaws to krásne 
číta. Čiže Visual studio určite bez problémov.


     Š K


Dňa 30. 9. 2019 o 16:15 Adam Samec napísal(a):
> Dobrý den na konferenci,
>
> chystám se publikovat článek srovnávající vývojová prostředí a textové editory pro programování poslepu ve Windows. Před tím, než ale článek publikuji, tak bych jej sem chtěl předložit, a poprosit ty z vás, kteří programují, jestli nemají ještě nějaké další tipy pro vývojová prostředí nebo textové editory, které by rovněž stály za zmínku a za srovnání. Současná podoba článku je následující:
>
> ***
>
> Tento článek poskytuje srovnání nejpoužívanějších vývojových prostředí a textových editorů pro programování ve Windows v různých jazycích, například v jazyku PHP, Java, C/C++ a JavaScript, ale také HTML či CSS a dalších. Srovnání je seřazeno od nejpřístupnějšího řešení s odečítačem JAWS po co nejméně přístupné až po naprosto nepřístupné. Zejména se přihlíží na přístupnost editačního pole editoru, jelikož komfortní práce s textem je základ. Tam, kde je přístupnost srovnatelná, je pro určení výsledného pořadí přihlédnuto k přítomnosti užitečných pokročilých funkcí a doplňujících nástrojů, která mají užitek pro programátora používajícího JAWS.
>
> Srovnávaná řešení rozdělíme na jedné straně na víceméně přístupná, která vůbec připadají v úvahu a stojí za bližší srovnání, a na druhé straně na řešení, která trpí zásadním přístupnostním nedostatkem tak, že jsou prakticky nepoužitelná a nemá cenu se s nimi tedy více zaobírat.
>
> Víceméně přístupná řešení
>
> Eclipse <https://www.eclipse.org/downloads/>
> v Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
>
> v Instalátor aplikace je nepřístupný, takže je potřeba jednorázová pomoc vidícího.
>
> v Editační pole editoru je plně přístupné.
>
> v Editor nabízí tyto užitečné funkce:
>
> ·   Automatické formátování kódu.
>
> ·         Možnost skoku na zadané číslo řádku.
>
> ·   Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
>
> ·   Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu.
>
> ·   Refaktorizace kódu, například přejmenování proměnných a funkcí.
>
> v Další významné pokročilé funkce:
>
> ·   Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu.
>
> ·   Mnoho plug-inů pro rozšíření funkcionality či pro integraci s jinými nástroji.
>
> Visual Studio Community <https://visualstudio.microsoft.com/>
> v Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
>
> v Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
>
> v Editor nabízí tyto užitečné funkce:
>
> ·   Automatické formátování kódu.
>
> ·         Možnost skoku na zadané číslo řádku.
>
> ·   Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
>
> ·   Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu. Pro tuto funkci je ale potřeba nainstalovat toto rozšíření <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=munyabe.ToggleComment>.
>
> ·   Refaktorizace kódu, například přejmenování proměnných a funkcí.
>
> v Další významné pokročilé funkce:
>
> ·   Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu, v aktuálně otevřených souborech nebo ve zvoleném adresáři.
>
> Notepad++ <https://notepad-plus-plus.org/>
> v Bezplatný pokročilý textový editor.
>
> v Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
>
> v Editor nabízí tyto užitečné funkce:
>
> ·   Možnost skoku na zadané číslo řádku.
>
> ·   Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
>
> ·   Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu.
>
> v Další významné pokročilé funkce:
>
> ·   Hledání a nahrazování textu ve zvoleném adresáři.
>
> ·   Umí správně otevřít soubory s různým kódováním konců řádku, případně soubor přeuložit, aby používal požadované kódování konců řádků.
>
> Poznámkový blok
>
> v Základní textový editor, který je součástí systému Windows.
>
> v Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
>
> Nepoužitelná řešení
>
> Apache NetBeans <https://netbeans.apache.org/>
> v Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi. <>
> v Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
>
> ·   Při pohybu po znacích či po slovech občas není čten správný text a čte se opakovaně předchozí úsek textu.
>
> ·   Pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
>
> PSPad <http://www.pspad.com/cz/>
> v Bezplatný pokročilý textový editor.
>
> v Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
>
> ·   Při označování textu pomocí Shiftu odečítač vůbec nečte, jaký text je označen.
>
> ·   Při pohybu po znacích či po slovech občas není čten správný text a čte se opakovaně předchozí úsek textu.
>
> ·   Pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.
>
> Visual Studio Code <https://code.visualstudio.com/>
> v Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
>
> v Editační pole editoru jakož i rozhraní aplikace je velmi špatně přístupné nejen z následujících důvodů:
>
> ·   Při přejetí kurzorem za konec nebo před začátek editačního pole kurzor vyskočí mimo toto pole.
>
> ·   Během pohybu po slovech přes Ctrl + šipka doprava či Ctrl + šipka doleva v případě, že kurzor přejde přes interpunkci, není čtena tato interpunkce, ale slovo, které interpunkci předchází.
>
> Atom <https://atom.io/>
> v Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
>
> v Editační pole editoru jakož i rozhraní aplikace je velmi špatně přístupné. Například stisknutí Enteru v editačním poli způsobí odskočení kurzoru mimo toto editační pole.
>
> IntelliJ IDEA <https://www.jetbrains.com/idea/>
> v Placené vývojové prostředí za měsíční či roční předplatné, například první rok předplatného stojí 3790 korun, následující roky je předplatné levnější. Nabízí třicetidenní zkušební lhůtu.
>
> v Určeno pro vývoj v jazyce Java, ale podporuje také jazyky JavaScript, SQL, HTML a CSS.
>
> v Rozhraní aplikace je natolik nepřístupné a pomalé, že se v ní nedá pracovat.
>
> Brackets <http://brackets.io/>
> v Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
>
> v Editační pole editoru jakož i ostatní prvky grafického rozhraní nejsou vůbec přístupné.
>
>  
>
>
> ***
>
> S přáním pěkného zbytku dne
> Adam Samec


Další informace o konferenci Fanda