[Fanda] Srovnání vývojových prostředí pro programování poslepu ve Windows

Adam Samec adam.samec na gmail.com
Pondělí Září 30 16:15:48 CEST 2019


Dobrý den na konferenci,

chystám se publikovat článek srovnávající vývojová prostředí a textové editory pro programování poslepu ve Windows. Před tím, než ale článek publikuji, tak bych jej sem chtěl předložit, a poprosit ty z vás, kteří programují, jestli nemají ještě nějaké další tipy pro vývojová prostředí nebo textové editory, které by rovněž stály za zmínku a za srovnání. Současná podoba článku je následující:

***

Tento článek poskytuje srovnání nejpoužívanějších vývojových prostředí a textových editorů pro programování ve Windows v různých jazycích, například v jazyku PHP, Java, C/C++ a JavaScript, ale také HTML či CSS a dalších. Srovnání je seřazeno od nejpřístupnějšího řešení s odečítačem JAWS po co nejméně přístupné až po naprosto nepřístupné. Zejména se přihlíží na přístupnost editačního pole editoru, jelikož komfortní práce s textem je základ. Tam, kde je přístupnost srovnatelná, je pro určení výsledného pořadí přihlédnuto k přítomnosti užitečných pokročilých funkcí a doplňujících nástrojů, která mají užitek pro programátora používajícího JAWS.

Srovnávaná řešení rozdělíme na jedné straně na víceméně přístupná, která vůbec připadají v úvahu a stojí za bližší srovnání, a na druhé straně na řešení, která trpí zásadním přístupnostním nedostatkem tak, že jsou prakticky nepoužitelná a nemá cenu se s nimi tedy více zaobírat.

Víceméně přístupná řešení

Eclipse <https://www.eclipse.org/downloads/>
v Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.

v Instalátor aplikace je nepřístupný, takže je potřeba jednorázová pomoc vidícího.

v Editační pole editoru je plně přístupné.

v Editor nabízí tyto užitečné funkce:

·   Automatické formátování kódu.

·         Možnost skoku na zadané číslo řádku.

·   Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.

·   Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu.

·   Refaktorizace kódu, například přejmenování proměnných a funkcí.

v Další významné pokročilé funkce:

·   Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu.

·   Mnoho plug-inů pro rozšíření funkcionality či pro integraci s jinými nástroji.

Visual Studio Community <https://visualstudio.microsoft.com/>
v Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.

v Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.

v Editor nabízí tyto užitečné funkce:

·   Automatické formátování kódu.

·         Možnost skoku na zadané číslo řádku.

·   Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.

·   Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu. Pro tuto funkci je ale potřeba nainstalovat toto rozšíření <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=munyabe.ToggleComment>.

·   Refaktorizace kódu, například přejmenování proměnných a funkcí.

v Další významné pokročilé funkce:

·   Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu, v aktuálně otevřených souborech nebo ve zvoleném adresáři.

Notepad++ <https://notepad-plus-plus.org/>
v Bezplatný pokročilý textový editor.

v Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.

v Editor nabízí tyto užitečné funkce:

·   Možnost skoku na zadané číslo řádku.

·   Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.

·   Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu.

v Další významné pokročilé funkce:

·   Hledání a nahrazování textu ve zvoleném adresáři.

·   Umí správně otevřít soubory s různým kódováním konců řádku, případně soubor přeuložit, aby používal požadované kódování konců řádků.

Poznámkový blok

v Základní textový editor, který je součástí systému Windows.

v Editační pole editoru není úplně přístupné, neboť pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.

Nepoužitelná řešení

Apache NetBeans <https://netbeans.apache.org/>
v Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi. <>
v Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:

·   Při pohybu po znacích či po slovech občas není čten správný text a čte se opakovaně předchozí úsek textu.

·   Pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.

PSPad <http://www.pspad.com/cz/>
v Bezplatný pokročilý textový editor.

v Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:

·   Při označování textu pomocí Shiftu odečítač vůbec nečte, jaký text je označen.

·   Při pohybu po znacích či po slovech občas není čten správný text a čte se opakovaně předchozí úsek textu.

·   Pohyb po odstavcích pomocí Ctrl + šipka dolů či Ctrl + šipka nahoru nefunguje. Nicméně pohyb po řádcích přes šipku nahoru nebo šipku dolů funguje.

Visual Studio Code <https://code.visualstudio.com/>
v Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.

v Editační pole editoru jakož i rozhraní aplikace je velmi špatně přístupné nejen z následujících důvodů:

·   Při přejetí kurzorem za konec nebo před začátek editačního pole kurzor vyskočí mimo toto pole.

·   Během pohybu po slovech přes Ctrl + šipka doprava či Ctrl + šipka doleva v případě, že kurzor přejde přes interpunkci, není čtena tato interpunkce, ale slovo, které interpunkci předchází.

Atom <https://atom.io/>
v Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.

v Editační pole editoru jakož i rozhraní aplikace je velmi špatně přístupné. Například stisknutí Enteru v editačním poli způsobí odskočení kurzoru mimo toto editační pole.

IntelliJ IDEA <https://www.jetbrains.com/idea/>
v Placené vývojové prostředí za měsíční či roční předplatné, například první rok předplatného stojí 3790 korun, následující roky je předplatné levnější. Nabízí třicetidenní zkušební lhůtu.

v Určeno pro vývoj v jazyce Java, ale podporuje také jazyky JavaScript, SQL, HTML a CSS.

v Rozhraní aplikace je natolik nepřístupné a pomalé, že se v ní nedá pracovat.

Brackets <http://brackets.io/>
v Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.

v Editační pole editoru jakož i ostatní prvky grafického rozhraní nejsou vůbec přístupné.

 


***

S přáním pěkného zbytku dne
Adam Samec


Další informace o konferenci Fanda