[Fanda] Porovnanie archívnych zložiek

Rastislav Kiss rastislav.kish na gmail.com
Pátek Září 6 09:38:36 CEST 2019


100% spoľahlivé riešenie jedine cez hash napr. sha512:

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/b420a84e-5145-4390-aedd-5bbca986bc7e/calculate-checksum-sha512-of-a-directory-or-a-folder?forum=windowssecurity


Je tam ukážkový kód počítajúci hashe celých priečinkov. Pre potreby 
tohto problému by som sa zbavil rekurzie, a radšej spravil strom 
priečinkov ako index a potom priraďoval true priečinkom, ktoré sa 
zhodujú a false, ktoré nezhodujú, išlo by sa pochopiteľne od 
najvnorenejších i.e. listov až po koreň.

R.K.

Dňa 1. 9. 2019 o 17:19 Štefan Kiss napísal(a):
> Dobrý deň, priatelia, na externom disku mám vytvorené záložné kópie 
> zložky Moje dokumenty z viacerých rokov. Ide o niekoľko desiatok 
> gigabajtov dát, uložených zo záloh asi každý druhý mesiac a po čase sa 
> mi ich tu už nakopili docela veľké kopy. Samozrejme, mnohé dáta sa 
> opakujú, pretože niektoré zložky sa celé roky nemenili, iné pribudli, 
> či som ich neskôr vymazal. Teraz teda nie je úplne jednoduché 
> rozhodnúť, čo si ponechať a čo nie. Chcem sa preto opýtať, či nemáte 
> skúsenosť s programom, ktorý by vedel porovnať napríklad dve alebo 
> viaceré zložky a zistiť, čo sa v nich úplne zhoduje a čo nie. Úplne 
> ideálne by bolo, keby program vedel v zadaných zložkách zistiť 
> duplicitu, teda podhodím mu Moje dokumenty 2013 a Moje dokumnety 2014 
> a on by mi povedal že napr podzložky hudba obrázky projekty knihy a 
> podobne sú úplne identické a teda ich môžem z jedných Mojich 
> dokumentov odstrániť. Existuje niečo také? Za radu ďakujem Š Kiss
>
>
> .


Další informace o konferenci Fanda