[Fanda] Skype 8.34, dojmy a dotaz ohledně chatů

Rastislav Kiss rastislav.kish na gmail.com
Čtvrtek Leden 17 08:07:21 CET 2019


Trochu sa to bojím napísať, lebo mi je jasné, že niektorí to asi budú 
mať tendenciu využívať, ale v súčasnosti Skype 8 podporuje aj rozdelené 
zobrazenie t.j. čo konverzácia to okno. Osobne ho neodporúčam, oproti 
pôvodnému systému s koncentrovanými prvkami na jednej obrazovke mi 
rozdelenie do viacerých okien príde ako nie práve najlepší nápad ale tak 
pravda nadovšetko.

Ináč ak zvládate prácu s webom, potom tiež nerozumiem, aký máte problém 
so Skypom, alebo takto zápasíte aj na webe?


R.K.


Dňa 17. 1. 2019 o 0:00 Jiří Děrgel napísal(a):
> Zdravím Petro.
>
> Obdobně i já "zápasím" s tou osmičkovou mrchou jak svatý Juří s drakem.
>
> Zasílám tedy seznam kláves, snad by to mohlo v něčem pomoci.
>
> Skype 8.x - návodek
>
> # Kapitola 1: Úvod
> Skype je oblíbená aplikace pro internetovou telefonii a výměnu rychlých
> zpráv. Kromě možnosti uskutečňovat bezplatná volání přes internet z
> počítače na počítač umožňuje aplikace Skype také zakoupit kredit, který
> můžete použít k volání na pevné linky a mobilní telefony.
> Program SuperNova zpřístupňuje většinu vlastností a funkcí aplikace Skype
> včetně nabídek, dialogových oken a seznamu kontaktů. Verze aplikace Skype 8
> a vyšší má přepracovaný vzhled i ovládání, vše je nyní přizpůsobeno vzhledu
> aplikace v mobilních zařízeních. Proto i práce s aplikací je odlišná od té,
> na jakou jsme byli zvyklí. Firma Adaptech nabízí tento návod.
>
> # Kapitola 2: Vzhled nového Skypu
> Veškeré funkce aplikace jsou soustředěny do jednoho okna, rozdělené
> zobrazení zatím není k dispozici. Pro pohyb po prvcích slouží standardní
> klávesy jako TABULÁTOR či kurzorové ŠIPKY, nechybí také možnost použití
> řady klávesových zkratek.
> V horní části okna se nacházejí následující tlačítka:
> •První v řadě je tlačítko „O mně, aktivní“. Potvrzením tohototlačítka se
> otevře dialogové okno, ve kterém je možné změnit aktuálnístav, prohlédnout
> a upravit si vlastní profil, přidat kredit pro telefonickávolání či se
> odhlásit ze Skypu.
> •Dalším tlačítkem je tlačítko se jménem uživatele, které otevírátentýž
> dialog jako předchozí tlačítko.
> •Tlačítko „Další možnosti“ vyvolává nabídku s položkami „Nastavení“,
> „Nápověda“ a „Odhlásit se“.
> •Tlačítko „Uživatelé, skupiny a zprávy“ otevře okno provyhledávání např.
> kontaktů nebo konverzací.
> •Tlačítko „Použít číselník“ slouží k zadávání čísel provolání na pevné
> linky a mobilní telefony. K tomu je třeba mítpředplacený kredit.
> Dále se v tomto okně nacházejí čtyři záložky, po kterých se lze pohybovat
> ŠIPKAMI vlevo a vpravo. Každou záložku je třeba potvrdit klávesou ENTER, na
> její obsah přejdete klávesou TABULÁTOR.
> Záložka „Chaty“, dostupná také klávesovou zkratkou ALT+1, obsahuje seznam
> konverzací, hlasových hovorů a videohovorů. Ty je možné seřadit dle času
> nebo od nepřečtených.
> Na záložce „Hovory“ se zobrazuje historie vašich uskutečněných hovorů,
> které můžete třídit na skypové, telefonické nebo všechny.
> Záložka Kontakty, dostupná také klávesovou zkratkou ALT+2, obsahuje všechny
> kontakty ve vašem účtu.
> Záložka „Oznámení“ zobrazuje různá upozornění aplikace.
>
> # Kapitola 3: Přidání nového kontaktu
> Pro přidání nového kontaktu:
> 1.Vyvolejte okno aplikace Skype z plochy nebo oznamovací oblasti.
> 2.Klávesovou zkratkou ALT+2 přejděte na záložku „Kontakty“.
> 3.Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Nový kontakt“ a to stiskněteklávesou
> MEZERNÍK.
> 4.Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Najít lidi“ a to stiskněteklávesou
> MEZERNÍK.
> 5.Napište jméno kontaktu a klávesou TAB přejděte do seznamuvýsledků.
> 6.Šipkami nahoru a dolů najděte požadovaný kontakt. Poté klávesou
> TABpřejděte na tlačítko „Přidat do kontaktů“ a to stiskněte
> klávesouMEZERNÍK.
> Druhou možností vyhledání kontaktů je použití funkce globálního vyhledávání
> pomocí tlačítka „Uživatelé, skupiny a zprávy“.
>
> # Kapitola 5: Jak si zavolat
> Chcete-li uskutečnit hovor:
> 1.Přejděte klávesovou zkratkou ALT+2 na záložku „Kontakty“.
> 2.Klávesou TAB přejděte do seznamu kontaktů a Šipkami nahorunebo dolů
> vyberte požadovaný kontakt.
> 3.Vybraný kontakt potvrďte stiskem klávesy ENTER.
> 4.Poté buďto klávesou TAB přejděte na odpovídající tlačítko(„hlasový hovor“,
>   nebo „Videohovor“) a toto tlačítko stiskněte klávesou MEZERNÍK, či
> použijte klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+P pro hlasový hovor nebo
> CTRL+SHIFT+K pro videohovor.
>
> # Kapitola 6: Čtení a odpovídání na chat
> Příchozí zpráva je oznámena zvukem, bohužel již nevyskočí žádné okno ani
> upozornění. Proto je třeba vyvolat okno aplikace Skype z plochy nebo
> oznamovací oblasti.
> Chcete-li si přečíst chat a následně na něj odpovědět:
> 1.V okně aplikace Skype přejděte klávesovou zkratkou ALT+1 na záložku
> „Chaty“. Kurzor přejde na poslední nepřečtenou konverzaci, jejíž poslední
> zpráva bude automaticky přečtena.
> 2.Stiskněte klávesu ENTER pro otevření konverzace.
> 3.Nyní stojíte v editačním poli s titulkem „Zde napište zprávu“, do kterého
> můžete rovnou začít psát odpověď.
> 4.Chcete-li odpověď odeslat, stiskněte klávesu ENTER.
> Další zprávy konverzace lze prohlížet tak, že stisknete klávesy SHIFT+TAB
> pro přechod do seznamu zpráv a poté pomocí kláves Šipka nahoru a dolů
> přecházíte po zprávách konverzace.
>
> # Kapitola 7: Zahájení nového chatu
> Chcete-li zahájit nový chat:
> 1.Přejděte klávesovou zkratkou ALT+2 na záložku „Kontakty“.
> 2.Klávesou TAB přejděte do seznamu kontaktů a Šipkami nahoru nebo dolů
> vyberte požadovaný kontakt.
> 3.Vybraný kontakt potvrďte klávesou ENTER.
> 4.Nyní stojíte v editačním poli s titulkem „Zde napište zprávu“, do kterého
> můžete rovnou začít psát.
> 5.Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte klávesu ENTER.
> Další zprávy konverzace lze prohlížet tak, že stisknete klávesy SHIFT+TAB
> pro přechod do seznamu zpráv a poté pomocí kláves Šipka nahoru a dolů
> přecházíte po zprávách konverzace.
> Příjemnou novinkou je informace o přečtení. Pod seznamem všech zpráv vidíte,
>   kolik uživatelů si konverzaci přečetlo, což se může hodit např. ve
> skupinových konverzacích.
> Do seznamu uskutečněných konverzací se odkudkoliv v aplikaci Skype
> dostanete klávesovou zkratkou ALT+1.
>
> # Kapitola 8: Oblíbené klávesové zkratky aplikace Skype
> Aplikace Skype disponuje množstvím klávesových zkratek. Zde uvádíme ty
> nejoblíbenější.
> Klávesové zkratky navigace
> Funkce / Klávesová zkratka
> Zobrazit okno konverzací / ALT+1
> Zobrazit kontakty / ALT+2
> Zobrazit číselník / CTRL+D
> Otevřít kartu Oznámení / CTRL+I
> Otevřít nastavení / CTRL+, (čárka)
> Obnovit okno aplikace / CTRL+R
> Klávesové zkratky konverzací
> Zahájit nebo zvednout hlasový hovor / CTRL+SHIFT+P
> Zahájit videohovor nebo zapnout/vypnout video / CTRL+SHIFT+K
> Zavěsit hovor / CTRL+E
> Ztlumit mikrofon / CTRL+M
> Zahájit novou konverzaci / CTRL+N
> Přejít do pole psaní zprávy / ALT+SHIFT+E
> Označit zprávu jako nepřečtenou / Ctrl+Shift+U
> Upravit zprávu / ŠIPKA NAHORU po odeslání zprávy
> Přidat další kontakty do konverzace nebo hovoru / CTRL+SHIFT+A
> Vyhledávání v aktuální konverzaci / CTRL+F
> Nová skupina / CTRL+G
> Odeslat soubor / CTRL+SHIFT+F
> Otevřít galerii / CTRL+SHIFT+G
>
> Hodně trpělivosti a pevné nervy :-)
>
> Jiří děrgel
> ==================================


Další informace o konferenci Fanda