[Fanda] Skype 8.34, dojmy a dotaz ohledně chatů

Jiří Děrgel jdergel na ov.gin.cz
Čtvrtek Leden 17 00:00:06 CET 2019


Zdravím Petro.

Obdobně i já "zápasím" s tou osmičkovou mrchou jak svatý Juří s drakem.

Zasílám tedy seznam kláves, snad by to mohlo v něčem pomoci.

Skype 8.x - návodek

# Kapitola 1: Úvod
Skype je oblíbená aplikace pro internetovou telefonii a výměnu rychlých 
zpráv. Kromě možnosti uskutečňovat bezplatná volání přes internet z 
počítače na počítač umožňuje aplikace Skype také zakoupit kredit, který 
můžete použít k volání na pevné linky a mobilní telefony.
Program SuperNova zpřístupňuje většinu vlastností a funkcí aplikace Skype 
včetně nabídek, dialogových oken a seznamu kontaktů. Verze aplikace Skype 8 
a vyšší má přepracovaný vzhled i ovládání, vše je nyní přizpůsobeno vzhledu 
aplikace v mobilních zařízeních. Proto i práce s aplikací je odlišná od té, 
na jakou jsme byli zvyklí. Firma Adaptech nabízí tento návod.

# Kapitola 2: Vzhled nového Skypu
Veškeré funkce aplikace jsou soustředěny do jednoho okna, rozdělené 
zobrazení zatím není k dispozici. Pro pohyb po prvcích slouží standardní 
klávesy jako TABULÁTOR či kurzorové ŠIPKY, nechybí také možnost použití 
řady klávesových zkratek.
V horní části okna se nacházejí následující tlačítka:
•První v řadě je tlačítko „O mně, aktivní“. Potvrzením tohototlačítka se 
otevře dialogové okno, ve kterém je možné změnit aktuálnístav, prohlédnout 
a upravit si vlastní profil, přidat kredit pro telefonickávolání či se 
odhlásit ze Skypu.
•Dalším tlačítkem je tlačítko se jménem uživatele, které otevírátentýž 
dialog jako předchozí tlačítko.
•Tlačítko „Další možnosti“ vyvolává nabídku s položkami „Nastavení“, 
„Nápověda“ a „Odhlásit se“.
•Tlačítko „Uživatelé, skupiny a zprávy“ otevře okno provyhledávání např. 
kontaktů nebo konverzací.
•Tlačítko „Použít číselník“ slouží k zadávání čísel provolání na pevné 
linky a mobilní telefony. K tomu je třeba mítpředplacený kredit.
Dále se v tomto okně nacházejí čtyři záložky, po kterých se lze pohybovat 
ŠIPKAMI vlevo a vpravo. Každou záložku je třeba potvrdit klávesou ENTER, na 
její obsah přejdete klávesou TABULÁTOR.
Záložka „Chaty“, dostupná také klávesovou zkratkou ALT+1, obsahuje seznam 
konverzací, hlasových hovorů a videohovorů. Ty je možné seřadit dle času 
nebo od nepřečtených.
Na záložce „Hovory“ se zobrazuje historie vašich uskutečněných hovorů, 
které můžete třídit na skypové, telefonické nebo všechny.
Záložka Kontakty, dostupná také klávesovou zkratkou ALT+2, obsahuje všechny 
kontakty ve vašem účtu.
Záložka „Oznámení“ zobrazuje různá upozornění aplikace.

# Kapitola 3: Přidání nového kontaktu
Pro přidání nového kontaktu:
1.Vyvolejte okno aplikace Skype z plochy nebo oznamovací oblasti.
2.Klávesovou zkratkou ALT+2 přejděte na záložku „Kontakty“.
3.Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Nový kontakt“ a to stiskněteklávesou 
MEZERNÍK.
4.Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Najít lidi“ a to stiskněteklávesou 
MEZERNÍK.
5.Napište jméno kontaktu a klávesou TAB přejděte do seznamuvýsledků.
6.Šipkami nahoru a dolů najděte požadovaný kontakt. Poté klávesou 
TABpřejděte na tlačítko „Přidat do kontaktů“ a to stiskněte 
klávesouMEZERNÍK.
Druhou možností vyhledání kontaktů je použití funkce globálního vyhledávání 
pomocí tlačítka „Uživatelé, skupiny a zprávy“.

# Kapitola 5: Jak si zavolat
Chcete-li uskutečnit hovor:
1.Přejděte klávesovou zkratkou ALT+2 na záložku „Kontakty“.
2.Klávesou TAB přejděte do seznamu kontaktů a Šipkami nahorunebo dolů 
vyberte požadovaný kontakt.
3.Vybraný kontakt potvrďte stiskem klávesy ENTER.
4.Poté buďto klávesou TAB přejděte na odpovídající tlačítko(„hlasový hovor“,
 nebo „Videohovor“) a toto tlačítko stiskněte klávesou MEZERNÍK, či 
použijte klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+P pro hlasový hovor nebo 
CTRL+SHIFT+K pro videohovor.

# Kapitola 6: Čtení a odpovídání na chat
Příchozí zpráva je oznámena zvukem, bohužel již nevyskočí žádné okno ani 
upozornění. Proto je třeba vyvolat okno aplikace Skype z plochy nebo 
oznamovací oblasti.
Chcete-li si přečíst chat a následně na něj odpovědět:
1.V okně aplikace Skype přejděte klávesovou zkratkou ALT+1 na záložku 
„Chaty“. Kurzor přejde na poslední nepřečtenou konverzaci, jejíž poslední 
zpráva bude automaticky přečtena.
2.Stiskněte klávesu ENTER pro otevření konverzace.
3.Nyní stojíte v editačním poli s titulkem „Zde napište zprávu“, do kterého 
můžete rovnou začít psát odpověď.
4.Chcete-li odpověď odeslat, stiskněte klávesu ENTER.
Další zprávy konverzace lze prohlížet tak, že stisknete klávesy SHIFT+TAB 
pro přechod do seznamu zpráv a poté pomocí kláves Šipka nahoru a dolů 
přecházíte po zprávách konverzace.

# Kapitola 7: Zahájení nového chatu
Chcete-li zahájit nový chat:
1.Přejděte klávesovou zkratkou ALT+2 na záložku „Kontakty“.
2.Klávesou TAB přejděte do seznamu kontaktů a Šipkami nahoru nebo dolů 
vyberte požadovaný kontakt.
3.Vybraný kontakt potvrďte klávesou ENTER.
4.Nyní stojíte v editačním poli s titulkem „Zde napište zprávu“, do kterého 
můžete rovnou začít psát.
5.Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte klávesu ENTER.
Další zprávy konverzace lze prohlížet tak, že stisknete klávesy SHIFT+TAB 
pro přechod do seznamu zpráv a poté pomocí kláves Šipka nahoru a dolů 
přecházíte po zprávách konverzace.
Příjemnou novinkou je informace o přečtení. Pod seznamem všech zpráv vidíte,
 kolik uživatelů si konverzaci přečetlo, což se může hodit např. ve 
skupinových konverzacích.
Do seznamu uskutečněných konverzací se odkudkoliv v aplikaci Skype 
dostanete klávesovou zkratkou ALT+1.

# Kapitola 8: Oblíbené klávesové zkratky aplikace Skype
Aplikace Skype disponuje množstvím klávesových zkratek. Zde uvádíme ty 
nejoblíbenější.
Klávesové zkratky navigace
Funkce / Klávesová zkratka
Zobrazit okno konverzací / ALT+1 
Zobrazit kontakty / ALT+2 
Zobrazit číselník / CTRL+D 
Otevřít kartu Oznámení / CTRL+I 
Otevřít nastavení / CTRL+, (čárka) 
Obnovit okno aplikace / CTRL+R 
Klávesové zkratky konverzací
Zahájit nebo zvednout hlasový hovor / CTRL+SHIFT+P 
Zahájit videohovor nebo zapnout/vypnout video / CTRL+SHIFT+K 
Zavěsit hovor / CTRL+E 
Ztlumit mikrofon / CTRL+M 
Zahájit novou konverzaci / CTRL+N 
Přejít do pole psaní zprávy / ALT+SHIFT+E 
Označit zprávu jako nepřečtenou / Ctrl+Shift+U 
Upravit zprávu / ŠIPKA NAHORU po odeslání zprávy 
Přidat další kontakty do konverzace nebo hovoru / CTRL+SHIFT+A 
Vyhledávání v aktuální konverzaci / CTRL+F 
Nová skupina / CTRL+G 
Odeslat soubor / CTRL+SHIFT+F 
Otevřít galerii / CTRL+SHIFT+G 

Hodně trpělivosti a pevné nervy :-)

Jiří děrgel
==================================


Další informace o konferenci Fanda