[Fanda] EET pro zrakově postižené

Tomáš Franěk tom-franek na seznam.cz
Středa Listopad 30 09:15:23 CET 2016


Vážení,
    vzhledem k blížící se Evidenci elektronických tržeb (dále jen "EET) si 
Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který zahrnuje 10 
otázek, týkající se této skutečnosti, s kterou ať už chceme či nechceme se 
musíme smířit.
Dotazník je určen všem lidem se zrakovým postižením nebo lidem, kteří se 
zrakově postiženými pracují, či mají v plánu pracovat.
Cílem dotazníku je zpřístupnění technologií, které nám umožní s EET pracovat 
a opět se více začlenit do společnosti.
Prosíme, berte na vědomí, že v současné chvíli je EET nevyhnutelné a pro nás 
všechny malé zmonitorování situace nám pomůže se na EET lépe připravit, 
takže jakákoliv ignorace EET nikomu nepomůže.
Dotazník je možné vyplňovat do 15. 12. 2016 do 13 h. Dotazník je zcela 
anonymní a doufáme, že nám alespoň trochu pomůže se zorientovat v potřebách 
zrakově postižených.
Je to jen opravdu o několika základních otázkách a zabere opravdu jen pár 
minut.
Tak tedy dotazník zde:
https://eet-pro-zrakove-postizene.vyplnto.cz/
A co je EET?
Zjednodušeně EET je nový zákon, který nás zavazuje k přiznání každé přijaté 
hotovosti od našich zákazníků a klientů.
Jediná možnost jak elektronicky EET provádět je pomocí elektronického 
zařízení připojeného k internetu, kde vyplníme daňový doklad, poté odešleme 
do systému EET, který nám obratem zašle daňový doklad ověřený s unikátním 
kódem. A poté je jen na nás, zda doklad vytiskneme či odešleme plátci 
elektronicky.

Děkujeme za Váš čas.
Tomáš FraněkDalší informace o konferenci Fanda