[Fanda] Vyšiel Organizér 4.0.4

Štefan Kiss stefan.kiss na nextra.sk
Pátek Květen 1 14:40:41 CEST 2015Organizér 4.0.4 prináša opravu niektorých známych chýb:

 

-opravená chyba, kedy v prípade, že štartoval Organizér skôr ako čítač obrazovky NVDA, už nedokázal s týmto čítačom spolupracovať,

- opravené chyby v hlásení času, ak je tento ohlasovaný cez sapi alebo čítač obrazovky

- opravená chyba s inportom kontaktov zo súboru, v ktorom sú údaje oddelené znakom tabulátora

- opravená chyba s pripočítaním času stopiek v prípade opakovaného merania času.

 

Okrem týchto opráv prináša Organizér nasledovné vylepšenia:

 

- po zastavení alebo prerušení stopiek je nameraný čas ohlásený cez zvolený hlas

- v module Diár, v zobrazení všetkých záznamov je záznam dnešného, včerajšieho a zajtrajšieho dňa uvedený ako dnes, včera a zajtra namiesto samotného dátumu

- pri pripomienke z Diára je namiesto predmetu záznamu ohlásený aj text záznamu

- pri plánovaní týždenných úloh je možné jedným úkonom naplánovať tú istú úlohu na viac dní, ak teda chcete cvičiť každý pondelok, stredu a piatok, môžete úlohu na tieto tri dni naplánovať jedným úkonom.

- v module Diár v menu Dátum pribudla položka Zoznam dní, ktorá Vám umožní vytvoriť zoznam požadovaných dní na zadané obdobie. Môžete si tak jednoducho vygenerovať zoznam všetkých nedieľ na rok dopredu, alebo všetkých pondelkov a utorkov na budúci mesiac a podobne. 

- Na hlavnej obrazovke v nastaveniach oznamovania času pribudla možnosť vybrať si iný zvuk pre odbíjania hodín, štvrťhodín a je možné nastaviť aj úvodný zvuk pred odbíjaním hodín. V základnej inštalácii sú teraz na výber viaceré zvuky, ktoré si môžete ľubovoľne doplniť.

- Program Organizér je od tejto verzie plne preložený do angličtiny, čoho sa chopili Tapin a Jeff Rutkowski.

- Priamo z menu Pomoc je teraz možné stiahnuť si ďalšie kalendáre pre Organizér 4. Inštalácia kalendárov bola zjednodušená, takže po stiahnutí balíka kalendárov stačí iba spustiť požadovaný inštalátor a na zobrazenej obrazovke stlačiť tlačidlo Install.   

http://www.stefankiss.sk/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
Další informace o konferenci Fanda