[Fanda] Glosa - Zjisteni aktualni teploty na netu

ppartyka ppartyka na chello.cz
Neděle Srpen 9 00:19:44 CEST 2015


Ještě jednu faktickou poznámku k údajům o stupni zátěže v důsledku 
klimatických jevů:

Tato data jsou například užitečná pro kardiaky nebo lidi s dýchacími 
potížemi. Cituji z doplňující informace zaslané v rámci služeb O2 linky pro 
handicapované, resp. v prvé řadě linky pro neslyšící:

Stupeň 3 - vysoká zátěž.
Jedinci s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu mohou 
pociťovat zvýšenou zátěž vedrem. Jedná se zejména o osoby s 
kardiovaskulárními chorobami, jedince s nemocemi dýchacího ústrojí a starší 
občany. Doporučujeme vyvarovat se zvýšené psychické zátěže a vykonávat pouze 
lehké, nezbytně nutné práce a bedlivě sledovat aktuální zdravotní stav. V 
případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

V doplňujících informacích je jasně definované, kdo může mít permanentní 
užitek z dat. Jsou lidi objektivně nemocní a pro ně je zásadní se vyvarovat 
možným komplikacím. Tato datová "prevence" je rozhodně lepší než rychlá 
sanitka dojíždějící na místo kvůli podcenění. Bohužel tyto informace 
vyhledávají i hypochondři, ale tomu už lze těžko předejít.

Ano, dostáváme se takto k základnímu faktu, že tak jako se dnes mluví 
například o finanční gramotnosti, stejně tak by se dalo mluvit i o datové či 
informační gramotnosti. Samotné množství dostupných dat neudělá (promiňte mi 
ten výraz) z blbce génia. Teprve to, jak s daty naložíme, jak umíme 
zpracovávat jednotlivé informace, teprve to rozhodne o výsledku naší 
geniality, lidově bych řekl o úrovni normálního života.

Ten, komu nevadí klimatické výkyvy či příliš extrémní klima, může být jedině 
rád, že je na tom tak dobře. Na druhou stranu buďme rádi za to, že i v této 
oblasti technika již pokročila tak daleko, že se dá pomocí přístrojů vcelku 
slušně vyvarovat nečekaným situacím; a říkejte to někomu, že si má s sebou 
vzít vodu, když je vedro, dokud na ulici neomdlí, tak toto doporučení bere 
takříkajíc levou zadní. Teď mluvím z vlastní zkušenosti, pod rukou mně jedna 
osoba letos z horka na chvilku omdlela, problém byl nejen v nedostatku 
tekutin, ale i v oblečení, které měla na sobě.

Závěrem bych chtěl říct, že fakt musím ocenit, když někdo zařadí do svého 
programu jednoduché přídavné funkce, když nemusím všechno složitě vyhledávat 
na web stránkách, třeba u NVDA stisknutí klávesové kombinace (přenastavil 
jsem si na "NVDA+w", se rychle dozvím orientační informaci o počasí a v jiné 
klávesové kombinaci předpovědi na několik dnů dopředu. Podobně čerpání 
informací z Organizéru od Štefana Kisse. Takhle si představuji, aby nám 
pomůcky sloužily, jednoduše, efektivně, účelně. Proto ještě jednou dík všem, 
kteří se angažujete ve prospěch slepecké komunity.


P.P.
----- Original Message ----- 
From: "Radek Seifert" <seifert na elsa.cvut.cz>
To: "Fanda Konference" <fanda na elsa.cvut.cz>
Sent: Thursday, August 06, 2015 11:42 AM
Subject: Re: [Fanda] Glosa - Zjisteni aktualni teploty na netu


> Dobrý den,
> debata ohledně obsahu naměřených hodnot toho, co nám zprostředkovávají 
> technologie, je myslím užitečná. Přemýšlet nad tím, zda informace jenom 
> tupě nekonzumuju jakožto data, ale zda opravdu nějak obohacují mojí 
> existenci, se podle mého přesvědčení občas docela vyplatí - například 
> úsporou času.
> Přiznám se, že poněkud obdobný problém, jako jsem měl s měřením teploty 
> kdesi v poslední Tramtárii, mám - prosím nekamenujte mne - i s poslední 
> době tolik oblíbenou "pocitovou" teplotou. Přitom problém je už v samotném 
> termínu, protože pocit je cosi, co prožíváme subjektivně. Nevím, jak může 
> objektivně technologie spočítat, jaký budu mít já pocit při určité 
> vlhkosti nebo síle větru. Chápu, že když propočítám aktuální teplotu 
> pomocí nějakého vzorce, kde veličinami mimo jiné budou vlhkost a síla 
> větru, vyjde mi jakési numero. Logicky, když fouká vítr, je v zimě 
> studený, stejně jako když je vlhko, je teplota hůře stravitelná. Avšak 
> pocit není nic stálého, stačí se zamyslet nebo nahlédnout do 
> psychlogických příruček a zjistíte, že "pocit" koresponduje s mnoha 
> osobnostními veličinami, které určitě v daných výpočetních algoritmech 
> zahrnuty nejsou - nálada, vnitřní energie, stav mysli, prostě je toho 
> mnoho. Lapidárně řečeno, když je mi blbě, je u mne pocitová teplota určitě 
> nižší, zvláště jsem-li zimomřivější, obdobně jsem-li nabitý energií a 
> excitovaný, budu pocitově úplně jinak snášet zimu než třeba ospalý kolega. 
> Čili k jakému pocitu se vlastně má vztahovat pocitová teplota? K nějakému 
> stavu určité biologické nivelace -a jak ji kdo určil?
> Podle mne jde zase o pokus povýšit data na úroveň, která jim nenáleží. 
> Když je venku 36 stupňů, každý budeme pocitově snášet teplotu jinak, a to 
> i ve chvílích, kdy zafouká vítr - a hlavně, budeme ji snášet jinak 
> prakticky vždycky, a to i kdyby se hodnoty veličin neměnily. Já už čekám 
> jenom na to, až někdo přijde s tím, že například ženy mají jiné pocity než 
> muži - což by šlo biologicky určitě obhájit - a budeme mít na světě hned 
> další veličinu... a mimo jiné také další důvod, proč otvírat stránky s 
> předpovědí. A co děti? Ty přece pociťují rovněž jinak než dospělí... A co 
> psi? Jak oni pociťují teploty, a je bezpečné chodit je při překročení 
> určité pocitové teploty venčit?
> Lze rovněž ověřit, že očekávání v tomto směru také hrají určitou roli - a 
> proto kromě očekávaných teplot očekáváme také kupříkladu biozátěž v nic 
> neříkající stupnici od 1 do tří. Zase data, která mají svou hlavní 
> vypovídající sílu hlavně samy o sobě a žijí svůj vlastní život, přičemž 
> labilnější jedinci se jimi nechají ovlivňovat. Mimochodem, kdo to je ten 
> "labilnější" jedinec, o kterém občas slýchám v předpovědích počasí v 
> souvislosti s biozátěží hovořit? Je to cholerik, nebo depresář? Co znamená 
> stupeň dva? Bude mi blbě, nebo ne? A nejde spíš o to, co budu v daném dni 
> dělat a co na sebe nechám přímo působit? Nebo se očekává, že půjdu na 
> pole, přiměřeně oblečen, pocitově zcela neutrální a budu na sebe nechat - 
> opět zcela neutrálně -působit příslušný biozátěžový stupeŇ?
> A, prosím pěkně, neblbneme už trochu z těch dat a očekávání, co že nám to 
> ty počítače všechno vlastně mohou sdělit? :-)
> Za nadhled a nadsázku předem děkuji. Jsem děsný zpátečník, já vím :))
>
> Radek Seifert
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: fanda-bounces na lists.elsa.cvut.cz 
> [mailto:fanda-bounces na lists.elsa.cvut.cz] On Behalf Of Sona Fialova
> Sent: Thursday, August 06, 2015 9:44 AM
> To: Fanda Konference
> Subject: Re: [Fanda] Glosa - Zjisteni aktualni teploty na netu
>
> Zdravím,
> jen bych chtěla doplnit, že rozdíl mezi naměřenou teplotou a pocitovou 
> teplotou nemusí nastat jen v zimě, ale mnohdy nastává i v parných dnech.
> Zatímco v zimě pocitovou teplotu snižuje vítr, jak bylo již zmíněno, v 
> létě naopak pocitovou teplotu zvyšuje hlavně vlhkost vzduchu. Čím vyšší 
> vlhkost vzduchu a sluneční žár k tomu, tím nastává větší rozdíl mezi 
> pocitovou teplotou a teplotou naměřenou. Přesný vzorec na výpočet pocitové 
> teploty též neznám. On je prý poměrně složitý.
> A závěrem bych chtěla uvést, jen tak pro zajímavost následující. V 
> současné době můžete při zkoumání počasí ve světě vidět rozdíly mezi 
> naměřenou a pocitovou teplotou například v Dubaji ve Spojených arabských 
> Emirátech, kde bylo v pondělí kolem jedné hodiny odpoledne místního času
> 40 stupňů a pocitová teplota byla 48 stupňů. Podobná situace byla i v 
> Saudské Arábii či v Bagdádu v Iráku, kde bylo ještě tepleji. S rozdílnou 
> pocitovou teplotou se můžete setkat třeba i na Floridě, kde je vysoká 
> vlhkost vzduchu a ve chvíli, kdy naměřená teplota je 29 stupňů, může být 
> pocitová teplota i 37 stupňů. S rozdílnou pocitovou teplotou se v těchto 
> letních dnech občas setkávám i zde u nás v Boskovicích, i když ten rozdíl 
> obvykle bývá tak dva až tři stupně. Tak například předminulou středu, bylo 
> u nás 35 stupňů a pocitová teplota byla 37 stupňů.
> O chladných místech se již zmínil Vítek, takže ta ve svém výčtu vynechám, 
> neboť mám raději teplíčko, i když extrémy mě jakýmsi způsobem přitahují a 
> fascinují.
> Přeji všem příjemný a nenáročný horký letní den.
> Soňka
>
> Dne 6.8.2015 5:49, Peter Nedorost napsal(a):
>> Tento jav nastane v zime, keď bude vonku povedzme 5 stupňov pod nulov
>> a bude fičať vetrisko, je na to nejaký vzorček.
>> Dňa 6. 8. 2015 4:32 ppartyka wrote / napísal(a):
>>> Vítku, k uvedeným bodům - info o nedělním počasí jsem vycházel nikoli
>>> z místního pozorování, ale podle popisu analýzy počasí pro celou
>>> republiku - a za další - ten den jsem byl na více místech v
>>> republice, tak jen mohu potvrdit info meteorologické.
>>>
>>> Abychom si rozuměli. Data, která tahá NVDA aplikace, mluví o
>>> přítomnosti, přitom to nikterak neznamená, že se skutečně o měřenou
>>> přítomnost jedná. I letištní předpovědi se dělají v určitých
>>> intervalech.
>>>
>>> A ještě k NVDA aplikaci: Jsem zvědav, kdy tato aplikace zahlásí jinou
>>> pocitovou teplotu než jaká je teplota skutečná ... Nemůže být někde
>>> chyba v aplikaci? Sleduji tento jev už aspoň 14 dnů.
>>>
>>>
>>> P.P.
>>> ----- Original Message ----- From: "Vítek" <tapin na wo.cz>
>>> To: "Konference - Fanda" <fanda na elsa.cvut.cz>
>>> Sent: Wednesday, August 05, 2015 6:07 PM
>>> Subject: Re: [Fanda] Glosa - Zjisteni aktualni teploty na netu
>>>
>>>
>>> Zdravím,
>>>
>>>
>>> K níže napsanému bych jen doplnil, že je-li nad Čechami zataženo, a
>>> Moravou jasno, tak je 50% oblačno úhrnem pro celou ČR:D.
>>>
>>>
>>>
>>> A druhá poznámka, to, že je vidět z baráku celé zatažené nebe
>>> neznamená, že
>>> třeba na druhé straně městaje roztrhaná oblačnost apod., to je velmi
>>> zrádné.
>>>
>>>
>>>
>>> Třetí poznámka, ohledně měření teplot, myslím, že je mezinárodní norma
>>> měřit teplotu 2 m nad zemí, a samozřejmě mimo jakékoli budovy, které
>>> emitují teplo kolem nich, klasické meteorologické budky, takže to je
>>> objektivnější než teploměr pár desítek cenťáků za vnější stěnou, který
>>> stejně měří teplo ovlivněné teplem z budovy + je-li teploměr v 6. patře,
>>> také to není směrodatné, protože jsem neviděl člověka, který by
>>> dosahoval
>>> výšky cca 18 metrů. Čili fakticky nejoběktivnější je měření právě
>>> meteorologickým teploměrem v budce 2 m nad zemí, což je zhruba výška, ve
>>> které má člověk hlavu max. s půlmetrovou odchylkou směrem dolů:).
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Jinak víceméně souhlas s tím, co napsal Radek, teplota vísky, kde máme
>>> chajdu, je toliko odvislá od nejblíže situované meteorologické boudy v
>>> krajském městě podle geografie lokality vísky, kterých je v ČR kolem 50
>>> zhruba.
>>>
>>>
>>>
>>> Hezký letní den všem teplým, přitepleným, přihřátým, horkým a nažhaveným
>>> fandům jakéhokoli pohlaví či čehokoli mezi :D
>>> Vítek
>>>
>>>>
>>>> ppartyka ppartyka na chello.cz
>>>> 5. 8. 2015 17:26
>>>>
>>>> Podle mne je to tak, že solidnější internetový server na počasí
>>>> vyhodnotí
>>>> stav podle sledovaných bodů a určitého předpokladu pohybu např.
>>>> frontální
>>>> oblačnosti podobně jako to dělají meteorologické stanice. Jestli se
>>>> tento
>>>> předpoklad naplní anebo se počasí rozhodne jinak, to už ovlivnit nejde,
>>>> například všichni meteorologové na uplynulou neděli hlásili letní
>>>> počasí
>>> nad
>>>> 30 stupňů s možností ojedinělé oblačnosti. Nakonec výsledkem byla
>>> oblačnost
>>>> prakticky nad celými Čechami, jen Morava zůstala jasná.
>>>> A u aktuálního počasí, otestoval jsem, že stačí sledovat určité město,
>>>> klidně větší město v okolí mnou požadovaného místa. Informace je
>>>> odtud s
>>>> určitým spožděním, pokud se nepíše přímo čas měření, tak se informace
>>> nemusí
>>>> shodovat, např přes NVDA aplikaci hlásila Praha polojasno, ve
>>>> skutečnosti
>>>>>>> bylo zataženo - a obráceně. Takže je potřeba k internetové informaci
>>> přidat
>>>> určitý osobní úsudek a nadhled.
>>>> Podobně platí o teplotě. Teplotu u svého domu stejně naměříte jinou než
>>> jaká
>>>> je na nejbližší meteorologické stanici, protože na domě nejspíš bude
>>> tepleji
>>>> z důvodů ohřevu nejbližšího okolí, okolní budovy zadržují teplo a tak
>>>> objektivní teplota je taky zkreslovaná. A jiná teplota je blízko země a
>>> jiná
>>>> dejme tomu v 6 patře paneláku. Proto opět je dobré použít úsudek a
>>>> vyhodnotit jakýsi orientační průměr podle toho, co hlásí nejbližší
>>> sledovaný
>>>> bod a co může být přímo u domu.
>>>> Řekl bych asi tak. Je fajn, že Google rychle vyhledá nejbližší
>>> doporučovanou
>>>> hospodu, ale jestli se tam točí skutečně dobré pivo, tak to vám stejně
>>>> nejlíp řekne místní štangast. Technika je dobrá, ale neměla by nás
>>>> odlidšťovat.
>>>> A tak na závěr mé krátké úvahy - vyrážím do Kladna na Rangers, mají
>>>> akci v
>>>> zámecké zahradě, vzpomínkový koncert k 50 výročí, takže opět jistá
>>>> nostalgie, kterou umocní technika, protože díky ní mohou promítat
>>>> projekce
>>> s
>>>> fotkama a textama písní - a tak fajn, že technika slouží. Ale zase: Od
>>>> klávesnice to či monitoru není ono.
>>>> P.P.
>>>> ----- Original Message ----- From: "Radek Seifert"
>>>> <seifert na elsa.cvut.cz>
>>>> To: "Fanda Konference" <fanda na elsa.cvut.cz>
>>>> Sent: Wednesday, August 05, 2015 1:52 PM
>>>> Subject: Re: [Fanda] Glosa - Zjisteni aktualni teploty na netu
>>>> Dobrý den všem,
>>>> k diskuzi o teplotách vzduchu v nejzapadlejších a nejodlehlejších
>>>> místech
>>>> republiky i světa bych rád přispěl i z trochu jiného pohledu, konkrétně
>>>> určitou skepsí.
>>>> Může vypadat velice efektně, když si z nějakého menu vyberu sledování
>>>> teploty v Dolnovrchních Kočkopsech, konkrétně za Fančiným barákem hned
>>> vedle
>>>> garáže, ale nemohu si nepoložit otázku, co se vlastně dozvím. Pokud
>>>> jde o
>>>> předpověď, moje skepse je téměř neotřesitelná - myslím, že se
>>>> nedozvím o
>>> nic
>>>> víc než jakousi předpověď v rámci řekněme rozumně velkého území -
>>> například
>>>> kraje. Výsledek bude stejný, jako kdybych si namísto všech těch
>>> upřesňování
>>>> prostě vložil sledování teploty kraje, kde se ona garáž nachází.
>>>> U sledování aktuální teploty je teoreticky situace lepší, neboť sbírat
>>>> hodnoty například i od oné garáže je skutečně možné a naprosto přesné -
>>>> otázkou je, které služby sbírají teploty teploměr od teploměru a které
>>> opět
>>>> vychází z globálnějších teploměrů umístěných v určitých referenčních
>>>> místech, kam příslušná podmísta - včetně Fančinýho domu a garáže patří.
>>>> Shrnuto, šikovným programátorským fíglem jak velkolepě vylepšit
>>>> aplikaci
>>>> může být prosté rozvedení regionu na nepočítaně jeho součástí, jejich
>>>> vykazování v rozměrném a početném menu a vydání příslušné
>>>> aktualizace se
>>>> stále stejným obsahem :-)
>>>> Pokud se mýlím, rád se nechám přesvědčit o opaku :-)
>>>> Prosím berte tuto glosu obecněji, jako volné zamyšlení se nad
>>>> navyšujícími
>>>> se možnostmi všeho možného s tím, že občas jaksi obsah zůstává stejný.
>>> Sami
>>>> možná přispějete podobnými příklady z jiného ranku.
>>>> Díky
>>>> Radek Seifert
>>>> -----Original Message-----
>>>> From: fanda-bounces na lists.elsa.cvut.cz
>>>> [mailto:fanda-bounces na lists.elsa.cvut.cz] On Behalf Of Blažkovi
>>>> Sent: Wednesday, August 05, 2015 12:25 PM
>>>> To: Fanda Konference
>>>> Subject: Re: [Fanda] Zjisteni aktualni teploty na netu
>>>> Zdravím na konferenci. S pomocí přátel se mi taky podařilo nainstalovat
>>> vše
>>>> dobře, ale výsledek je úplně stejný jak zde popisuje pan Stejskal.
>>>> Bohužel
>>>> vím už o více počítačích, kde je to právě takhle špatně. Poprosil
>>>> bych rád
>>>> ty, kteří na to technicky mají, jestli by se nemohli pokusit najít
>>>> důvod.
>>>> Předem děkuji.
>>>> Tonda Blažek.
>>>> ----- Original Message -----
>>>> From: "Jiří Stejskal" <stejskal na braillnet.cz>
>>>> To: "Fanda" <fanda na elsa.cvut.cz>
>>>> Sent: Tuesday, August 04, 2015 8:22 PM
>>>> Subject: [Fanda] Zjisteni aktualni teploty na netu
>>>> Zdravím fandové,
>>>> navazuji na můj dotaz z mého předchozího mailu, který jsem poslal
>>>> před pár
>>>> dny, ohledně zjištění aktuální teploty ze stránky:
>>>> http://www.vzdalenostmest.cz/cesko/
>>>> Protože se pravděpodobně nedá v IE běžným způsobem přes oblíbené
>>>> docílit,
>>>> aby se stránka otevírala s přednastavenými údaji, chtěl bych poprosit
>>> znalé,
>>>> jestli by věc nešla řešit nějakým skryptem, bat souborem, nebo maličkým
>>>> prográmkem, který by po odentrování zástupce odkazu z plochy postupně
>>>> provedl následující kroky:
>>>> otevřel by zmíněnou stránku,
>>>> do pole Vzdálenost z vložil Jabloňany,
>>>> do pole Vzdálenost do vložil Boskovice,
>>>> stisknul tlačítko Vzdálenost
>>>> a nakonec stisknul tlačítko Předpověď počasí.
>>>> Tím by se docílilo toho, že po odentrování odkazu z plochy a několika
>>>> šipkách dolů by bylo možné se ihned dozvědět aktuální teplotu v daných
>>>> lokalitách. Prováděl jsem v prvním z míst kontrolní měření teploměrem a
>>>> údaje se docela shodovaly.
>>>> Díky za pomoc.
>>>> Jiří Stejskal
>>>> --------
>>>> Dobrý den,
>>>> na stránce:
>>>> http://www.vzdalenostmest.cz/cesko/
>>>> je možné si kromě vzdáleností mezi městy a obcemi a vyhledáním trasy
>>> nechat
>>>> zobrazit i okamžitou teplotu ve výchozím a cílovém místě.
>>>> Chtěl bych docílit toho, abych nemusel při každém otevření stránky
>>>> vkládat
>>>> název dvou konkrétních míst a klikat na tlačítka Vzdálenost a poté na
>>>> Předpověď počasí, ale aby se mi stránka otevřela přímo s danými údaji o
>>>> počasí. Ikdyž uložím do Oblíbených stránku s danými daty, po dalším
>>> otevření
>>>> je stránka "čistá".
>>>> Měl byste někdo radu, jak toho docílit? Díky.
>>>> Jiří Stejskal
>>>
>>>
>>
>>
> Další informace o konferenci Fanda