[Fanda] TV program

©tefan Kiss stefan.kiss na nextra.sk
Pondělí Říjen 21 14:13:57 CEST 2013


  Dobrý deň, priatelia, prestal mi fungova» TV plugin v Mirande, čo je predpokladám obecný problém. Chcem sa preto spýta» hlavne pouľívateµov zo Slovenska, aký server momentálne odporúčate na sledovanie televíznych programov? Niektoré som si skúąal pozrie» napríklad www.markiza.sk alebo www.stv.sk ale tak ako kedysi, aj dnes sú pre nás dos» neprehµadné.

    S vďakou

       © Kiss


Daląí informace o konferenci Fanda