[Fanda] Zmena formátovania pri kopírovaní vo Worde 2003

Štefan Kiss stefan.kiss na nextra.sk
Středa Červen 12 11:35:16 CEST 2013


  Dobrý deň, priatelia, ak pracujem vo Worde 2003 na nejakom dokumente, ktorý má zložitejšie formátovanie, musím si okrem obsahu textu strážiť aj ono formátovanie. Napríklad mám formulár, do ktorého musím vpísať nejaké údaje, čísla, popisy a podobne, pričom moje vsuvky musia mať určité atribúty veľkosti písma, fontu a ďalších vecí, aby som zachoval požadovaný východzí vzhľad dokumentu. Spravidla si text pripravím v inom okne Wordu a nastavím aj formátovanie - teda písmo, veľkosť a iné vlastnosti tak, ako to vyžaduje cieľový dokument. Ale ak potom dám CTRL C a v cieľovom dokumente CTRL V, tak sa po vložení textu formátovanie často aj tak zmení a to pritom nie na formátovanie okolia, ale na nejaký iný atribút, napr zmení sa iba veľkosť, alebo zmení sa iba typ písma. Je to zlé, lebo v onom cieľovom dokumente sa mi už niekedy ťažko vyberá presne len ten text, ktorý som vložil, aby som ho opäť formátoval. Neviete, prosím, prečo sa toto deje, respektíve ako kopírovať text z jedného dokumentu Wordu 2003 do iného tak, aby nedochádzalo k zmene atribútov písma? Ono predsalen sledovať formátovanie dokumentov a ustriehnuť prípadné takéto zmeny je bez zraku niekedy dosť náročné.

   Š K 


Další informace o konferenci Fanda