[Fanda] Tisková zpráva BlindShell (schváleno moderátorem)

Tomáš Hromádka t.hromadka na seznam.cz
Úterý Červen 11 16:28:37 CEST 2013


To bohužel nemam, to byla fakt nějaká alpha taková.
Tom
----- Original Message ----- 
From: "Pavel Ondra" <pavelond na gmail.com>
To: "fanda" <fanda na elsa.cvut.cz>
Sent: Tuesday, June 11, 2013 4:07 PM
Subject: Re: [Fanda] Tisková zpráva BlindShell (schváleno moderátorem)


Apk  náhodou tome nemáš?
P
Dne 11.6.2013 16:04 "Tomáš Hromádka" <t.hromadka na seznam.cz> napsal(a):

> Zdar.
> Já jsem kdysi nějakou betaverzi testoval a moc se mi tam líbila klávesnice
> pro psaní. Byla to nejlepší alfanumerická klávesnice pro Android zatím
> dostupná.
> I to ovládání bylo vcelku zajímavé, ale byla to hodně prvotní verze, takže
> jak to vypadá teď nevím.
> Na Androidí konferu to přepošlu.
> Tom
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Pavel Ondra" <pavelond na gmail.com>
> To: <fanda na elsa.cvut.cz>
> Sent: Tuesday, June 11, 2013 3:59 PM
> Subject: Re: [Fanda] Tisková zpráva BlindShell (schváleno moderátorem)
>
>
> zajímavá věc, už jsem jim napsal, zajímá mě, zda bych to mohl otestovat.
> Možná by se ale tenhle mail spíš měl poslat do konference
> blind-android na googlegroups.com
> Pavel
>
> On 11/06/2013, Radek Seifert <seifert na elsa.cvut.cz> wrote:
> > TISKOVÁ ZPRÁVA
> >
> > Studenti ČVUT vyvinuli úspěšnou aplikaci pro nevidomé
> >
> > Studenti programu Otevřená informatika Fakulty elektrotechnické ČVUT 
> > Petr
> > Svobodník a Michal Cerman vyvinuli velice úspěšnou aplikaci BlindShell,
> > jejímž cílem je usnadnit používání dotykových mobilních zařízení
> > nevidomým.
> > Se svojí aplikací již uspěli v eClubu ČVUT a jejich snaha zaujala také
> > zástupce Nadace Vodafone, která projekt také podporuje. Autoři se nyní
> > chystají nabídnout aplikaci na trhu.
> >
> > Aplikace BlindShell je mobilním rozhraním pro nevidomé. Její autoři Petr
> > Svobodník a Michal Cerman, kteří na Fakultě elektrotechnické ČVUT 
> > studují
> > program Otevřená informatika, získali v soutěži eClub ČVUT druhé místo a
> > stipendium na rozvoj projektu ve výši 30.000 Kč. Svým mobilním rozhraním
> > pro
> > nevidomé zaujali i zástupce Nadace Vodafone, která práci na projektu
> > rovněž
> > podporuje.
> >
> > Samotná aplikace vznikla na katedře kybernetiky v rámci skupiny "Mobile
> > Med
> > Group", pod vedením Ing. Daniela Nováka. Výuka a výzkum v oborech, které
> > umožňují pronikání nejmodernějších technologií do medicíny i dalších
> > oblastí
> > běžného života, patří totiž k prioritám katedry kybernetiky, která je i
> > garantem magisterského studijního programu Biomedicínske inženýrství a
> > informatika.
> >
> > Projekt BlindShell se zabývá návrhem a implementací uživatelského
> > rozhraní,
> > které zpřístupní zrakově postiženým uživatelům prostředí mobilního
> > operačního systému Android. Aplikace je primárně zaměřena na uživatele z
> > České republiky, do budoucna je však plánována podpora dalších jazyků. V
> > současné době je na světě několik desítek milionů nevidomých uživatelů,
> > přičemž v České republice jich žije přibližně 10 až 20 tisíc. Rozhraní
> > umožní provádět základní úkony a pro pohyb v prostředí bude využívat
> > především dotyková gesta. Návrh vychází z provedené předběžné
> kvalitativní
> > a
> > kvantitativní studie. V další fázi bude implementované rozhraní
> otestováno
> > několika desítkami uživatelů.
> >
> > Autoři její vznik komentují takto: "Na ČVUT jsme se zrakově postiženými
> > spolupracovali již delší dobu. Díky tomu jsme přišli na to, že některá
> > technologická zařízení, zejména dotykové přístroje, jsou pro zrakově
> > postižené téměř neovladatelné a rozhodli jsme se je jim přizpůsobit tak,
> > aby
> > i tyto technologie mohli pohodlně využívat."
> >
> > V současné době plánují Petr Svobodník a Michal Cerman uvedení aplikace
> na
> > internetové tržiště, kde bude uživatelům k dispozici zdarma.
> >
> > Další informace naleznete na stránkách: http://mobile-medical-group.com/
> > a http://www.blindshell.com/
> >
> >
> > V Praze 29. května 2013
> >
> >
> >
> > Kontakt pro média:
> > Ing. Libuše Petržílková
> >
> > PR Manažer katedry kybernetiky
> > ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
> > tel.: 224 357 576, mobil: 725 113 178
> > e-mail: libuse.petrzilkova na fel.cvut.cz
> >
> >
> > České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším
> > technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult
> > (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská,
> > architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních
> > technologií) a studuje na něm přes 22 500 studentů. Pro akademický rok
> > 2012/13 nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci 
> > nich
> > 440 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery
> > se
> > znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se
> > rychle
> > přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2012 se ČVUT umístilo v hodnocení
> QS
> > World University Rankings, které zahrnuje 17 000 světových univerzit a
> > které
> > je zveřejňováno v The Times, ve skupině univerzit na 501. - 550. místě, 
> > v
> > hodnocení technických univerzit na 156. místě.
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Mgr. Radek Seifert
> > koordinátor služeb
> >
> > ELSA
> > Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami
> > ČVUT v Praze
> > Trojanova 13, 120 00 Praha 2
> > Telefon: 224 358 543
> > E-mail: seifert na elsa.cvut.cz
> > Web: http://www.elsa.cvut.cz
> >
> >
>
> Další informace o konferenci Fanda