[Fanda] Tisková zpráva BlindShell (schváleno moderátorem)

Tomáš Hromádka t.hromadka na seznam.cz
Úterý Červen 11 16:04:19 CEST 2013


Zdar.
Já jsem kdysi nějakou betaverzi testoval a moc se mi tam líbila klávesnice 
pro psaní. Byla to nejlepší alfanumerická klávesnice pro Android zatím 
dostupná.
I to ovládání bylo vcelku zajímavé, ale byla to hodně prvotní verze, takže 
jak to vypadá teď nevím.
Na Androidí konferu to přepošlu.
Tom


----- Original Message ----- 
From: "Pavel Ondra" <pavelond na gmail.com>
To: <fanda na elsa.cvut.cz>
Sent: Tuesday, June 11, 2013 3:59 PM
Subject: Re: [Fanda] Tisková zpráva BlindShell (schváleno moderátorem)


zajímavá věc, už jsem jim napsal, zajímá mě, zda bych to mohl otestovat.
Možná by se ale tenhle mail spíš měl poslat do konference
blind-android na googlegroups.com
Pavel

On 11/06/2013, Radek Seifert <seifert na elsa.cvut.cz> wrote:
> TISKOVÁ ZPRÁVA
>
> Studenti ČVUT vyvinuli úspěšnou aplikaci pro nevidomé
>
> Studenti programu Otevřená informatika Fakulty elektrotechnické ČVUT Petr
> Svobodník a Michal Cerman vyvinuli velice úspěšnou aplikaci BlindShell,
> jejímž cílem je usnadnit používání dotykových mobilních zařízení 
> nevidomým.
> Se svojí aplikací již uspěli v eClubu ČVUT a jejich snaha zaujala také
> zástupce Nadace Vodafone, která projekt také podporuje. Autoři se nyní
> chystají nabídnout aplikaci na trhu.
>
> Aplikace BlindShell je mobilním rozhraním pro nevidomé. Její autoři Petr
> Svobodník a Michal Cerman, kteří na Fakultě elektrotechnické ČVUT studují
> program Otevřená informatika, získali v soutěži eClub ČVUT druhé místo a
> stipendium na rozvoj projektu ve výši 30.000 Kč. Svým mobilním rozhraním 
> pro
> nevidomé zaujali i zástupce Nadace Vodafone, která práci na projektu 
> rovněž
> podporuje.
>
> Samotná aplikace vznikla na katedře kybernetiky v rámci skupiny "Mobile 
> Med
> Group", pod vedením Ing. Daniela Nováka. Výuka a výzkum v oborech, které
> umožňují pronikání nejmodernějších technologií do medicíny i dalších 
> oblastí
> běžného života, patří totiž k prioritám katedry kybernetiky, která je i
> garantem magisterského studijního programu Biomedicínske inženýrství a
> informatika.
>
> Projekt BlindShell se zabývá návrhem a implementací uživatelského 
> rozhraní,
> které zpřístupní zrakově postiženým uživatelům prostředí mobilního
> operačního systému Android. Aplikace je primárně zaměřena na uživatele z
> České republiky, do budoucna je však plánována podpora dalších jazyků. V
> současné době je na světě několik desítek milionů nevidomých uživatelů,
> přičemž v České republice jich žije přibližně 10 až 20 tisíc. Rozhraní
> umožní provádět základní úkony a pro pohyb v prostředí bude využívat
> především dotyková gesta. Návrh vychází z provedené předběžné kvalitativní 
> a
> kvantitativní studie. V další fázi bude implementované rozhraní otestováno
> několika desítkami uživatelů.
>
> Autoři její vznik komentují takto: "Na ČVUT jsme se zrakově postiženými
> spolupracovali již delší dobu. Díky tomu jsme přišli na to, že některá
> technologická zařízení, zejména dotykové přístroje, jsou pro zrakově
> postižené téměř neovladatelné a rozhodli jsme se je jim přizpůsobit tak, 
> aby
> i tyto technologie mohli pohodlně využívat."
>
> V současné době plánují Petr Svobodník a Michal Cerman uvedení aplikace na
> internetové tržiště, kde bude uživatelům k dispozici zdarma.
>
> Další informace naleznete na stránkách: http://mobile-medical-group.com/
> a http://www.blindshell.com/
>
>
> V Praze 29. května 2013
>
>
>
> Kontakt pro média:
> Ing. Libuše Petržílková
>
> PR Manažer katedry kybernetiky
> ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
> tel.: 224 357 576, mobil: 725 113 178
> e-mail: libuse.petrzilkova na fel.cvut.cz
>
>
> České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším
> technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult
> (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská,
> architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních
> technologií) a studuje na něm přes 22 500 studentů. Pro akademický rok
> 2012/13 nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich
> 440 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery 
> se
> znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se 
> rychle
> přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2012 se ČVUT umístilo v hodnocení QS
> World University Rankings, které zahrnuje 17 000 světových univerzit a 
> které
> je zveřejňováno v The Times, ve skupině univerzit na 501. - 550. místě, v
> hodnocení technických univerzit na 156. místě.
>
>
>
>
>
>
>
> Mgr. Radek Seifert
> koordinátor služeb
>
> ELSA
> Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami
> ČVUT v Praze
> Trojanova 13, 120 00 Praha 2
> Telefon: 224 358 543
> E-mail: seifert na elsa.cvut.cz
> Web: http://www.elsa.cvut.cz
>
> Další informace o konferenci Fanda