[Fanda] DobryKod.cz usnadňuje používání webů handicapovaným uživatelům - Aktuálně - Helpnet

Csaba Garai csaba.garai na gmail.com
Pondělí Únor 25 12:35:13 CET 2013


Zdravím,
sice zajímavý projekt, ale pořád si myslím, že existuje řada 
jednodušších řešení, které jsou přitom finančně také nenáročné, jako 
početní úkony, nebo typu napište číslicy "stopadesátšest"
nebo vyberte ze seznamu jaký je den v týdnu, či měsíc etc... Cs.

DobryKod.cz usnadňuje používání webů handicapovaným uživatelům
21.2.2013 21:53
DobryKod.cz dvěma novými bezplatnými službami zdarma usnadňuje 
handicapovaným uživatelům používání webových stránek. Služba Screenshot 
prolamuje překážku, kterou skýtá obrázkový CAPTCHA kód – obrázek, ze 
kterého dobře vidící lidé opisují písmena a číslice, aby mohli 
pokračovat v použití webu. K tomu služba Screenshot využívá spolupráce 
automatu a lidských operátorů, kteří obrázkový CAPTCHA kód transformují 
do čitelné podoby. Druhá služba Encrypted CAPTCHA poskytuje vývojářům 
webů alternativu pro zajištění bezpečné, levné a především 
handicapovaným uživatelům dostupné alternativy nejen obrázkového CAPTCHA.
Webové stránky někdy obsahují ochranu, která má odlišit člověka od 
stroje a zabránit tak různým útokům, jakými jsou např. spamování, krádež 
uživatelských dat apod. Takovou ochranou bývá právě CAPTCHA.

Obrázkové CAPTCHA kódy vytváří překážku zejména zrakově postiženým 
webovým uživatelům, protože je nevidí a zároveň nejsou dostupné 
zařízením, jež zrakově postižení používají ke čtení webových stránek. 
Někdy používaný zvukový CAPTCHA není vždy k dispozici, snižuje úroveň 
zabezpečení, náklady na pořízení mohou být neúnosné a zpravidla chybí 
různé jazykové verze.

Se službou Screenshot tyto překážky přestávají existovat. Uživatel 
pořídí snímek obrazovky (screenshot) a zašle ho na centrální e-mailovou 
adresu Dobrého kódu. Jako odpověď mu dorazí člověkem přečtený kód, který 
následně může použít. Kód pro handicapované uživatele opisují operátoři, 
kterým práci usnadňuje automat.

V praxi se používají i jiná webová řešení pro rozlišení člověka a 
stroje. Různé rébusy, grafické prvky aj. I v těchto případech však také 
bývají nedostupné mnoha handicapovaným. Proto DobryKod.cz nabízí 
vývojářům řešení, které taková bezpečnostní opatření vytváří snadno 
dostupnými zejména zrakově postiženým. A to linkem, který obsahuje 
zašifrovaný řetězec písmen a číslic. Když nevidomý uživatel na link 
klikne, je přesměrován na web DobryKod.cz. Po zadání uživatelského jména 
a hesla je mu řetězec rozšifrován a zobrazen v jemu čitelné podobě.

Služby jsou svým uživatelům dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu 
prostřednictvým webu www.dobrykod.cz. Pokud se DobryKod.cz osvědčí v 
Česku, je připraven pro rychlé rozšíření do zahraničí.

Autorem služeb je Petr Závodský, pracovník společnosti CZ.NIC, z.s.p.o. 
(správce české domény nejvyšší úrovně) a člen celosvětové komunity OWASP 
(Open Web Application Security Project) zabývající se bezpečností 
webových aplikací.
Petr Závodský


http://www.helpnet.cz/aktualne/68025-3

-- 


s pozdravem, Cs.


Další informace o konferenci Fanda