[Fanda] Fw: Označení Audio popisu v programu České televize

Josef Drabek drabek.jos na braillnet.cz
Středa Únor 20 16:07:07 CET 2013--------------------------------------------------
Od: "Vis-Imp" <vis-imp na konference.braillnet.cz>
Datum: 19. února 2013 17:07
Komu: <vis-imp na konference.braillnet.cz>
Předmět: Označení Audio popisu v programu České televize

> Milí přátelé,
>
> jak jsme vás již informovali, Česká televize i ostatní televizní
> stanice některé ze svých pořadů nyní nově začali zpřístupňovat zrakově
> postiženým pomocí tzv. audio popisu (užívá se anglický termín Audio
> description - zkratka AD).
>
> Velkým problémem bylo zjistit, který z daných pořadů je tímto popisem
> opatřen. Dnes jsme obdrželi vyjádření české televize. Všechny pořady
> zpřístupněné tímto způsobem opatřuje zkratkou AD. Jde o podobné označení
> jako se třeba pro pořady se skrytými titulky používá zase zkratka ST.
> Nově je tedy nyní na webových stránkách České televize mezi příznaky
> v TV programu uvedeno Audio Description, takže je možné si najít
> pořady, které jsou audio popisem opatřeny. Filtr funguje po jednotlivých
> dnech, ve kterých se dá listovat:
>  www.ceskatelevize.cz/tv-program/?filtr%5Baudio-description%5D=ano
> V tomto přehledu naleznete informaci, zdali se v aktuální den nějaký
> pořad s popisem vysílá. Pokud ne je tam uvedeno "žádný pořad nebyl 
> nalezen".
> Pomocí odkazu "následující den" si zjistíte, zdali není nějaký pořad s 
> audio
> popisem v dalších dnech.
>
> Přehlednější je však druhá varianta, přímý odkaz pro snadné vyhledání
> Audio description pořadů napříč více dny: www.ceskatelevize.cz/ad
>
> Pro pohyb po TV programu používejte funkci svého screenreaderu - pohyb
> po nadpisech. Vždy je vám přečten název pořadu opatřeného popisem. Pod ním
> šipkou dolů naleznete další informace o něm, jako třeba kdy a na jakém
> programu se vysílá.
>
> Ohledně ostatních televizí vás zatím chceme upozorit, že i třeba v naší
> distribuce televizních programů přes konferenci Rozhlas, je u pořadů
> s Audio popisem právě uveden zmíněný kód - znaky AD.
>
> Za oddělení Digitalizace SONS
> Zdeněk Bajtl
>
>
> 


Další informace o konferenci Fanda