[Fanda] problém s wifi pripojením

Peter Nedorost peter.nedorost na seznam.cz
Neděle Únor 17 05:20:48 CET 2013


Ahojte,
nestretol sa niekto z vás vo win7 s nemoľnos»ou pripoji» sa ku 
konkrétnemu wifi? Ak dáte pripoji», po chvíli sa len dozviete, ľe 
systému windows sa nepodarilo pripoji» ku sieti a vybehne odkaz rieąi» 
problémy. Ja som to videl uľ na viacerých strojoch, ale od minulého 
týľdňa je to problém aj môjho notebooku a ide o nezabezpečené wifi v 
autobuse, ktorým cestujem týľdenne skoro 5 hodín, takľe dostupnos» wifi 
no zároveň nemoľnos» sa naň pripoji» ma irituje. SKúsil som aj odstráni» 
danú sie», vytvori» ju ručne, preinątalova» ovládač wifi karty, ale nič 
nepomáha. Moja wifi karta je Qualcomm Atheros AR9285. Napadá niekoho 
niečo, alebo si tam musím kôli tomu da» xp, ktoré takéto problémy nikdy 
nemávalo?
s vďakou Pe»o


Daląí informace o konferenci Fanda