[Fanda] Prosba - dotaznik k DP

Karel Hrubeš, Ing hrubes na braillnet.cz
Čtvrtek Srpen 23 09:47:45 CEST 2012


Zdravím.
Od autora chystané diplomové práce jsem právě dostal nabídku, že kdo byste
chtěli otestovat již téměř finální samoozvučený blog, máte se mi ozvat
soukromě, já kontakty zájemců tvůrci blogu odešlu. Konečně citace z jeho
mailu:
(citace z e-mailu, Břetislav Proft dne 22.8.2012 píše:)
Včera jsem blog dokončil a otestoval pod Internet Explorerem 9 a aktuální
verzí Google Chrome. Aplikace je hotová, alespoň do takové míry, jaké jsem v
první verzi chtěl. Dnes k ní doplním návod. Aplikaci lze začít testovat a na
základě zpětných vazeb zdokonalovat. Můžete mi poslat emailové adresy
žadatelů o přístup a já je požádám, jestli by mi poskytli zpětnou vazbu.
(konec citace)
Případní zájemci o otestování, ozvěte se na můj e-mail
hrubes na braillnet.cz
já vaše kontakty autorovi pošlu.
Případní další ochotní vyplnit dotazník, jehož i zkrácený odkaz je uveden
níže na konci tohoto e-mailu, vyplňte jej, prosím, pokud možno do zítřka
24.8.2012.
Děkujeme za případnou spolupráci při testování i za vyplnění dotazníku, fajn
den přeje Karel Hrubeš.

-----Original Message-----
Sent: Tuesday, August 21, 2012 6:37 AM
Subject: Prosba - dotaznik k DP


Zdravím.
Omlouvám se předem těm, které tento e-mail bude obtěžovat, sám někdy
"dotazníkovým prosbám" nějak nemohu přijít na chuť, ale přesto...
A zároveň se omlouvám i za to, že tento e-mail některým z vás přijde
víckrát, neboť jej chci rozeslat do více slepeckých konferencí, neboť se v
diplomové práci řešená problematika týká právě nás zrakově postižených.
Jednomu studentovi Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a
managementu, který není zrakově postižený, konzultuji spolu s kolegou, také
lektorem PC, Vojtěchem Babkou, jeho diplomovou práci, která se zaobírá
dostupnými asistivními technologiemi pro čtení internetového obsahu zrakově
postiženými, především těmi, kteří užívají pro zpřístupnění prostředí PC a
internetu hlasový nebo hmatový výstup. 
Praktickým výstupem této práce bude možné využití asistivních technologií v
současnosti dostupných bez ohledu na nutnost instalace jakéhokoliv
speciálního software na PC zrakově postiženého uživatele, který k internetu
přistupuje.
Jednoduše řečeno - ZP si otevře stránku a ta s ním bude hlasem komunikovat,
aniž by měl instalován jakýkoliv speciální sw, a to díky nástrojům HTML5 .
STudent tuto možnost bude prezentovat na stránce zcela ozvučeného blogu,
možnosti ozvučení dalších typů internetových prezentací by pak mohly být
aplikovány stejným způsobem.
Ozvučený blog je stále ve vývoji, student postupně zapracovává naše
připomínky pro jeho ovládání, proto zde neuvádím odkaz na tento blog.
Součástí této práce je i tzv. teoretická část, ve které student kromě jiného
provádí dotazníkové šetření o postoji nevidomých osob k dostupným asistivním
technologiím pro čtení internetového obsahu.
Dotazník je dostupný online na internetu, odkaz, jak celý tak i zkrácený,
uvedu pod představením studenta pod mým podpisem.
Prosím tedy i za studenta, zda byste mohli věnovat 10-15 minut vyplnění
tohoto dotazníku.
Děkuji, přeji fajn den, s pozdravem Karel Hrubeš.

Dobrý den,
jmenuji se Břetislav Proft, jsem student Univerzity Hradec Králové a v rámci
mé diplomové práce provádím výzkumné šetření postojů, jež zaujímají nevidomé
osoby k dostupným asistivním technologiím pro čtení internetového obsahu. 
Do tohoto výzkumu, jenž je zcela anonymní, jste byl/a vybrán/a náhodně. 
Prosím o vyplnění dotazníku, který umožní rozvoj zmíněných technologií.
Děkuji, Břetislav Proft.

Zkrácený odkaz na dotazník:
http://jdem.cz/vzq57

odkaz na dotazník:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEluMEdfMDJCdG1kRVNJU1R
iREE4SXc6MQDalší informace o konferenci Fanda