[Fanda] Prosba - dotaznik k DP

Karel Hrubeš, Ing hrubes na braillnet.cz
Pondělí Srpen 20 12:47:05 CEST 2012


Zdravím.
Dobrá tedy, kdo mají s dlouhým odkazem problémy, ať zkusí tento
http://jdem.cz/vzq57
Fajn den přeje Karel Hrubeš.

-----Original Message-----
From: fanda-bounces na tereza.fjfi.cvut.cz
[mailto:fanda-bounces na tereza.fjfi.cvut.cz] On Behalf Of enduser na atlas.cz
Sent: Monday, August 20, 2012 11:40 AM
To: fanda na tereza.fjfi.cvut.cz
Subject: Re: [Fanda] Prosba - dotaznik k DP

	" ... litujeme ale, tato tabulka nebyla nalezena. Ujistěte se zda
..." 
Tak jak to vlastně je?
-----Original Message-----
From: fanda-bounces na tereza.fjfi.cvut.cz
[mailto:fanda-bounces na tereza.fjfi.cvut.cz] On Behalf Of Karel Hrubes, Ing.
Sent: Monday, August 20, 2012 7:42 AM
To: Fanda příspěvky
Subject: [Fanda] Prosba - dotaznik k DP


Zdravím.
Omlouvám se předem těm, které tento e-mail bude obtěžovat, sám někdy
"dotazníkovým prosbám" nějak nemohu přijít na chuť, ale přesto...
A zároveň se omlouvám i za to, že tento e-mail některým z vás přijde
víckrát, neboť jej chci rozeslat do více slepeckých konferencí, neboť se v
diplomové práci řešená problematika týká právě nás zrakově postižených.
Jednomu studentovi Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a
managementu, který není zrakově postižený, konzultuji spolu s kolegou, také
lektorem PC, Vojtěchem Babkou, jeho diplomovou práci, která se zaobírá
dostupnými asistivními technologiemi pro čtení internetového obsahu zrakově
postiženými, především těmi, kteří užívají pro zpřístupnění prostředí PC a
internetu hlasový nebo hmatový výstup. 
Praktickým výstupem této práce bude možné využití asistivních technologií v
současnosti dostupných bez ohledu na nutnost instalace jakéhokoliv
speciálního software na PC zrakově postiženého uživatele, který k internetu
přistupuje.
Jednoduše řečeno - ZP si otevře stránku a ta s ním bude hlasem komunikovat,
aniž by měl instalován jakýkoliv speciální sw, a to díky nástrojům HTML5 .
STudent tuto možnost prezentuje na stránce zcela ozvučeného blogu, možnosti
ozvučení dalších typů internetových prezentací by pak mohly být aplikovány
stejným způsobem.
Součástí této práce je i tzv. teoretická část, ve které student kromě jiného
provádí dotazníkové šetření o postoji nevidomých osob k dostupným asistivním
technologiím pro čtení internetového obsahu.
Dotazník je dostupný online na internetu, odkaz uvedu pod představením
studenta pod mým podpisem.
Prosím tedy i za studenta, zda byste mohli věnovat 10-15 minut vyplnění
tohoto dotazníku.
Děkuji, přeji fajn den, s pozdravem Karel Hrubeš.

Dobrý den,
jmenuji se Břetislav Proft, jsem student Univerzity Hradec Králové a v rámci
mé diplomové práce provádím výzkumné šetření postojů, jež zaujímají nevidomé
osoby k dostupným asistivním technologiím pro čtení internetového obsahu. 
Do tohoto výzkumu, jenž je zcela anonymní, jste byl/a vybrán/a náhodně. 
Prosím o vyplnění dotazníku, který umožní rozvoj zmíněných technologií.
Děkuji, Břetislav Proft.

Zkrácený odkaz na dotazník:
http://jdem.cz/vzq57https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEl
uMEdfMDJCdG1kRVNJU1R

Další informace o konferenci Fanda