[Fanda] Windows XP a nastavenie zabezpecenej ad hoc siete

ppartyka ppartyka na chello.cz
Sobota Listopad 5 09:50:13 CET 2011


Doporučuji vyházet vąechno z upřednostněného nastavení a udělat to znovu. 
Pro jistotu restartovat. Potom si side vyhledat, dát připojit a zadat 
správný klíč. Jinak sice nic neohlásí, ale bude hlásit nepřipojeno" nebo 
"omezené připojení".

P.P.
----- Original Message ----- 
From: "Lubos Pintes" <lubos.pintes na gmail.com>
To: <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
Sent: Saturday, November 05, 2011 9:41 AM
Subject: [Fanda] Windows XP a nastavenie zabezpecenej ad hoc siete


> Zdravím,
> Asi dva roky som zdieµal net cez wifi. Nastavil som to tak diletantsky, ľe 
> moľno tá sie» bola aj nezabezpečená, v kaľdom prípade windows mi to takto 
> indikoval. Myslel som si, ľe je to proste nejaká chyba windowsa, ja som 
> totiľ heslo nastavoval ale samozrejme pouľil som WEP reku"veď je to 
> jedno".
> Minule sa mi ale nejaký be»ár dotoho nabúral, rád by som vedel jak. :-D
> Tak som podµa návodu čo som naąiel na stránke Mrkvosoftu urobil 
> nasledovné:
> - Vyhádzal som uprednostňované siete
> - V upresni» nastavil "pripája» sa iba na ad hoc"
> - Nastavil bezdrôtovú sie» teda zadal SSID, nastavil WPA, zadal kµúč.
> - Pridal uprednostňovanú sie» s tým istým SSID a kµúčom a začiarkol 
> "pripoji» sa aj keď táto sie» nevysiela".
>
> No a on be»ár sa nechce pripoji», predtým som videl ssid a windows 
> indikoval ľe "momentálne ste pripojený k tejto sieti".
> Teraz keď dám pripoji» na tú uprednostňovanú tak minútu nad niečim 
> maturuje a potom skočí do okna so zoznamom sietí a furt je nepripojený. 
> Pritom v zozname uprednostňovaných sietí je napísané "meno_siete 
> (automaticky)"
> Skúsil som ako experiment zada» nesprávny kµúč a vôbec neprotestoval, 
> takľe niečo je zle nastavené.
> Jak to mám nastavi»? Nejak asi týmto veciam nerozumiem... Ideálne by bolo 
> nejak vymaza» vąetky blbosti čo som nastavil v minulosti a spravi» to 
> pekne od piky.
>
> Daląí informace o konferenci Fanda