[Fanda] trocha humoru

gp1 gp1 na nextra.sk
Pátek Únor 19 18:57:11 CET 2010


Ahoj Fandovia!
Občas mi chodia aj takéto maily od nejakých humoristov, asi robotov, 
preposielam v pôvodnom tvare:
Vá?ení email Majite? ú?tu,

Táto správa je od spolo?nosti Microsoft centrum správ pre v?etky Webmail
e-mailový ú?et vlastníkov. V sú?asnej dobe aktualizáciu na?ej databázy a
e-mailový ú?et centrum. Sme odstránenie v?etkých nepou?itých e-mailom
ú?et vytvori? viac priestoru pre nové ú?ty. , Aby sa va?e
od uzavretia ú?tu, budete musie? aktualizova? ni??ie, budeme vedie?,
?e je to sú?asnosti pou?ívaných ú?et.

CONFIRM YOUR EMAIL IDENTITY NI??IE

Email Prihlasovacie meno:
Email Heslo:
Dátum narodenia:
Krajiny alebo územia:

Výstraha! Majite? ú?tu, ?e odmietne aktualizova? svoj ú?et
Do siedmich dní od doru?enia tohto varovania sa stratil, alebo
jej ú?et trvalo.

?akujeme, ?e pou?ívate Microsoft!

Výstraha Kód: VX2G99AAJ

V?aka,
WEBMAIL ADMINISTRATOR


No comment...
PeterDalší informace o konferenci Fanda