[Fanda] Pomenované body, alebo nastavenia miesta stlačenia myši

Ladislav Csepi lacoc na nextra.sk
Středa Únor 10 22:20:51 CET 2010


Na podobný úkol by myslím mohl stačit AutoIt skript, viz například
http://www.autoitscript.com/autoit3/docs/functions/ControlClick.htm
Soráč za blbý dotaz, alee z toho, čo sa mi zobrazilo na stránke som ničomu 
nerozumel. Neodkazuje to na žiaden program, ani aplikáciu proste nie je tam 
nič, čo by sa popisovalo a dalo stiahnuť a použiť. Pre ilustráciu prikladám 
to čo som tam našiel - Laco

Function Reference
ControlClick

Sends a mouse click command to a given control.
ControlClick ( "title", "text", controlID [, button [, clicks [, x [, 
y ]]]] )

Parameters
title
The title of the window to access.
text
The text of the window to access.
controlID
The control to interact with. See Controls.
button
[optional] The button to click, "left", "right", "middle", "main", "menu", 
"primary", "secondary". Default is the left button.
clicks
[optional] The number of times to click the mouse. Default is 1.
x
[optional] The x position to click within the control. Default is center.
y
[optional] The y position to click within the control. Default is center.

Return Value
Success:
Returns 1.
Failure:
Returns 0.

Remarks
Some controls will resist clicking unless they are the active window. Use 
the WinActivate() function to force the control's window to the top before 
using ControlClick().
Using 2 for the number of clicks will send a double-click message to the 
control - this can even be used to launch programs from an explorer control!

If the user has swapped the left and right mouse buttons in the control 
panel, then the behaviour of the buttons is different. "Left" and "right" 
always click those buttons, whether the buttons are swapped or not. The 
"primary" or "main" button will be the main click, whether or not the 
buttons are swapped. The "secondary" or "menu" buttons will usually bring up 
the context menu, whether the buttons are swapped or not.


Button
Normal
Swapped
""
Left
Left
"left"
Left
Left
"middle"
Middle
Middle
"right"
Right
Right
"primary"
Left
Right
"main"
Left
Right
"secondary"
Right
Left
"menu"
Right
Left


Related
ControlCommand, MouseClick, WinActivate

Example

ControlClick("[CLASS:Notepad]", "", "MDIClient1" Další informace o konferenci Fanda