[Fanda] poradíte nám prosím

Jaroslava Dvořáková dvorjar na volny.cz
Sobota Duben 10 21:17:51 CEST 2010


          Přečtěte si kdo máte zájem mail níže a klidně nasoukromo poraďte, co si má kamarád kde nastavit, řekla bych, že asi kódování, ale nejsem si tím jistá, abych mu špatně neporadila.
Jarka

----- Original Message ----- 
From: leopold.bruckner na centrum.cz 
To: klub-patel-ervenobile-hole na googlegroups.com 
Sent: Saturday, April 10, 2010 9:12 PM
Subject: Re: co takhle?


To ti moc děkuji a jsi super

______________________________________________________________
> Od: "Jaroslava Dvořáková" <dvorjar na volny.cz>
> Komu: <klub-patel-ervenobile-hole na googlegroups.com>
> Datum: 10.04.2010 21:09
> Předmět: co takhle?
>

        Tak Leo,
znaky jsem vymazala ty blbosti na začátku a tohle z toho zĹŻstalo
-------------------------


seminář ze Ĺživota postiĹženého

Ve středu dne 9.04.2010 komorní klub Josefa Zimmermanna při Handicap klubu Brno ve 14:30 v prostorách multifunkčního sálu ÚSP přednesl svoje druhé drama terapeutické dílo, Scházeli jseme se téměř pravidelně o víkendech s našimi příznivci z ÚSP Chrlice.Tentokráte se nám nepodařilo aktivně zapojit do činorodého díla slečnu Janu Dopitovou, Lenku Szarköziovou,pana Michala Hanáka a pana Miroslava Klemery. U slečny Janičky Dopitové jsme se jen tak nevzdali a vyuĹžili jsme její duchovní orientaci a při návštěvách v klub nám předčítá z knihy K horám od Billy Grahama.

Jsme jí za to velmi vděčni v našem klubu a tak nad tím divadlem jsme zavřeli obě oči.Novou posilou pro divadelní soubor se stala paní Zdenička Buráňová, která z opravdovým nasazením zpívá a doprovází svého bratra pana Františka Buráně na klavír.S velkou vděčností připomínám slečnu Lenku Řehánkovou, která v roli asistentky reĹžie nám poctivě popisovala zkušenosti z obchodu a od lékaře a byla tak naší odbornou poradkyní.Ze zaslouĹžilých členĹŻ souboru vynikajícím zpĹŻsobem ztvárnil svoji roli pan Karel Klimosz v obsazení klíčového terapeuta a vedoucího prodejny.Stálý člen soub oru panu Luď ku Coufalovi patří hold za to,Ĺže se nezalekl neočekávané absence nevidomé paní Jany BroĹžkové z Morkovic která poctivě nacvičovala svoji scénku v klubu a nakonec z váĹžných dĹŻvodĹŻ se nemohla dostavit. Mrzí mě, Ĺže se mě nepovedlo zaktivizovat pana Miroslava Klemery,role se mu líbila,byl to dialog v taktilním znakovém jazyce, ale nepodařilo se mě zajistit partnera.

Nevzdávám se, příští rok se ten rozhovor naučím sám v taktilním znakovém jazyce a nebo zapojím jako správný principál studenta.

Prosím omluvte krátké přerušení dramaterapie z dĹŻvodu zdravotního stavu principála.

Leopold Brückner
Další informace o konferenci Fanda