[Fanda] NVDA a odecitace v softu DAVAR3

Jaromír Vít jaromir.vit na volny.cz
Pondělí Duben 5 00:42:44 CEST 2010


DAVAR3 - čtečka Biblí přístupná pro zrakově znevýhodněné

Úvod článku si zatím promyslím...

Program DAVAR3 stáhneme z tohoto odkazu (u webové verze tohoto článku
bude u slova "tohoto" přímý odkaz ke stažení), iso obraz disku
rozbalíme do předem vytvořené složky a namontujeme ho přes Daemon
Tools. Následně spustíme soubor davar3_setup.exe a projdeme si
instalací. Implicitně je nastavena cesta c:\Dave3, ale můžeme si
nalistovat jiné místo k instalaci, což je vhodné např. u pracovních
stanic na interní síti. Zaškrtneme možnost instalace Other Books a
dáme instalovat. V závěru potvrdíme tlačítko "Dokončit". Obraz disku
již můžeme z Daemon Tools odpojit.

Nainstalovaný program spustíme a jako první se nám ukáže okénko s
gratulací. To potvrdíme a následuje další okénko, kde se nás program
zeptá, zda si přejeme zkontrolovat aktualizaci softwaru. Klepneme na
tlačítko "Ano". Aplikace se spustí a nabídne nám volbu Tip of the Day.
Většina uživatelů tohoto průvodce tipů nebude potřebovat, jelikož je v
angličtině, a tudíž volbu Show tips at startup mezerníkem odškrtneme a
potvrdíme tlačítkem Close.

První, co nás bude zajímet je přepnutí jazykového rozhraní do naší
mateřštiny. Stiskneme tedy levý Alt, šipkami dojedeme na položku
Language a vybereme CZ - Česky. Tyto operace děláme za asistence
odečítače NVDA, v mém případě, kdy tento článek píši, na verzi 2009.1.
Zatím nám vše krásně mluví, a proto přejdeme k instalaci knih.

(pokračování zítra). Mirek
> Vážení, takže Honza Lečbych to uvedl na pravou míru, za což mu děkuji.
> Můj pokročilý glaukom společně s nezbednou prací s odečítačem
> obrazovky zde málem způsobily dezinformaci. Takže dávám dementi a
> otisk z webové stránky.

> Český ekumenický překlad 2001 s odkazy a poznámkami
> S laskavým svolením České Biblické Společnosti, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Tel: (02)201 81 412
> Digitalizovaný text byl získán z ETF UK a použit se svolením
> Doc.ThDr. Martina Prudkého První společný, mezicírkevní biblický
> překlad v českých dějinách. Je plodem dlouholeté ekumenické
> spolupráce překladatelů (1961-1979). Starozákonní překladatelskou
> skupinu vedl prof. Miloš Bič, Novozákonní skupinu překladatelů prof.
> J. B. Souček (po jeho smrti, od r. Jindřich Mánek z Husovy
> bohoslovecké fakulty a od r. 1977 Petr Pokorný z Evangelické
> teologické fakulty). Tyto skupiny, od počátku koncipované jako
> ekumenické, zahrnovaly zprvu vedle evangelických biblistů
> (Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská, Evangelická
> církev metodistická) i biblisty z Církve československé husitské a z
> Církve pravoslavné. Brzy se s pověřením svých biskupů připojili i
> biblisté z Církve římskokatolické.


> Český ekumenický překlad Bible
> S laskavým svolením České Biblické Společnosti, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Tel: (02)201 81 412

> Kralická Bible (1613)
> Podle posledního vydání z roku 1613. Tento text je Public Domain

> Český studijní překlad
> Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři
> kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co
> největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro
> každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je
> proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou
> jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají
> znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový
> překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní
> význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit
> českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen
> číst, ale skutečně hloubkově studovat. (www.biblecsp.cz)
> Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.
> Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund. Used by permission. Do not distribute.

> Tento překlad obsahuje bohatý poznámkový aparát. Doporučujeme
> použít aktualizaci hlavního programu pro lepší zobrazení textu a
> hledání. Pro orientaci v poznámkovém aparátu CSP doporučujeme
> stáhnout PDF s vysvětlivkami, které jsou také na webu CSP:
> http://www.biblecsp.cz/CSP_kart_poznamky.pdf> Bible: Překlad 21. století
> přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině.
> Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým
> textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí
> čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají
> poprvé. S laskavým svolením překladatelů.> Nová Bible Kralická (NZ+Pentateuch)
> Verze textu z léta 2002, doplněná o překlad Pentateuchu. S laskavým
> svolením překladatelů. Tento překlad postupem času dospěl do "Bible: Překlad 21. století" - viz výše.

> Nová Bible Kralická 2006 (NZ+část SZ)
> Verze textu z jara 2006, doplněná o překlad Pentateuchu a některých
> dalších části SZ. S laskavým svolením překladatelů. Tento překlad
> postupem času dospěl do "Bible: Překlad 21. století" - viz výše.
> 

> Jeruzalémská Bible
> Pracovní verze, s laskavým svolením Krystal OP s.r.o

> Biblia Hebraica se Strong čísly a Českým ekumenickým překladem
> Experimentální verze - kombinace Hebrejského a Českého textu +
> Strongs#. Copyright jako u Českého ekumenického překladu. Tento text
> je zamýšlen pro studijní účely - směr toku hebrejského textu je v
> kombinaci s ostatními texty zleva-doprava.


> Pentateuch - český rabínský překlad
> Pět knih Mojžíšových s renomovaným překladem rabínů Dr.Gustava
> Sichera a Dr.Isidora Hirsche. Praha 1932. Vydal svaz Pražských
> náboženských obcí židovských péčí Nejvyšší rady Svazů náboženských
> obcí židovských v čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tiskl L.
> Ballenbergr, Praha. Text získán ze stránky www.olam.cz a porovnán s
> OCR verzí knižní předlohy. Poděkování patří panu Martinu Volnému a jeho manželce za korektury textu.

> Překlad nového světa Svatých písem
> Překlad nového světa Svatých písem. Přeloženo z revidovaného anglického vydání z roku 1984.
> Copyright (C) 1991 by WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA.
> Elektronická verze textu byla získána z programu ElBi. Stejný text
> je použit i v programu "Prohlížeč Bible" verze 2.5 který vytvořil
> pan Zbyšek Hlinka a který je zdarma dostupný na adrese: http://www.zh.cz/bible/


> Překlad nového světa Svatých písem s odkazy
> Překlad nového světa Svatých písem s odkazy. Přeloženo z
> revidovaného anglického vydání z roku 1984.
> Copyright (C) 1991 by WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA.
> Elektronická verze textu byla získána z programu ElBi. Stejný text
> je použit i v programu "Prohlížeč Bible" verze 2.5 který vytvořil
> pan Zbyšek Hlinka a který je zdarma dostupný na adrese: http://www.zh.cz/bible/

> Překlad Nového Zákona od O.M.Petrů
> Tento překlad tvoří prostřední článek v tzv. novější řadě
> katolických novozákonních překladů, jež vycházely primárně z řecké
> předlohy. Člen dominikánského řádu Ondřej Maria Petrů (1915 Klatovec
> – 1970 Vídeň) navázal na překlad svého řádového spolubratra Pavla
> Škrabala (1. vyd. 1948) a sám se stal předchůdcem pozdějšího
> liturgického překladu Václava Bognera (1. vyd. 1989).Ucelené vydání
> překladu NZ od O. M. Petrů vyšlo poprvé v roce 1969 v Křesťanské
> akademii v Římě (KAŘ), kde Petrů po své emigraci převážně
> působil.©Křesťanská akademie, Řím 1970. Přes značné úsilí se
> nepodařilo vyjasnit otázku autorských práv vzhledem k ukončení
> činnosti posledního držitele ©, Křesťanské akademie v Římě. Na
> základě kontaktů s dominikánskou provincií i s jedním z posledních
> spolupracovníků KAŘ a kolegou O.M.Petrů, prof. Karlem Skalickým,
> nicméně přistupujeme ke zveřejnění, aby tento moderní katolický
> překlad NZ mohl být opět zpřístupněn zájemcům o jeho studium.

> Překlad Nového Zákona od prof. dr. Františka Žilky
> Překlad Nového zákona od evangelického teologa a historika, prof.
> dr. Františka Žilky (1. června 1871 Dolní Rosička, okres Žďár nad
> Sázavou – 9. února 1944 Praha), vyšel poprvé v celku roku 1933.
> Následovalo dalších pět vydání, dosud poslední v roce 1970. Jde o
> překlad z řečtiny do soudobé češtiny, s využitím historicko-kritické
> metody jak při volbě originálních textů (edice Nestle – Aland), tak
> při samotném překladu. Žilkův překlad nese stopy ohledu na tradici
> bible kralické, která v první polovině 20. století nadále byla v
> protestantském prostředí hlavním textem k soukromé četbě i
> bohoslužbě. Nicméně se necítí vázán předchozí českou překladatelskou
> tradicí ani souběžným úsilím katolických překladatelů (zejména o 20
> let starší Sýkorův překlad) a opouští do značné míry archaické
> tradiční obraty. Tím vyvolal ve své době živý ohlas a zůstává
> zajímavým dokladem i pro současné zájemce o hlubší poznání Písma.
> Copyright: Digitální verze pro tento modul vychází z 6. knižního
> vydání. Současného držitele autorských práv nebylo možné
> identifikovat vzhledem k nevypořádaným převodům práv mimo rodinu F.
> Žilky, k nimž dle dostupných informací v minulosti došlo.

> Mirek>> Zdravím,
>> a špatně Mirku. Ten tam taky je..... Pokud ne, tak je externě k doplnění.
>> Honza>> Dne 4.4.2010 23:35, Jaromír Vít napsal(a):
>>> Zdravím, NBK od toho nečekejte, jedná se o ekumenický překlad. Více
>>> zde:
>>>
>>> http://www.davar3.net/download.htm#CZECH_BOOKS
>>>
>>> Mirek
>>>
>>>
>>>  
>>>> Dobrý večer jak by měl tento program pracovat s biblí resp co by měl
>>>> přesněji umět bible mně také zajímá z historického hlediska literálního
>>>> .
>>>> --------------------------------------------------
>>>> From: "Jan Lečbych"<hlecbych na seznam.cz>
>>>> Sent: Sunday, April 04, 2010 11:10 PM
>>>> To: "Pro fanousky vypocetni techniky"<fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
>>>> Subject: [Fanda] NVDA a odecitace v softu DAVAR3
>>>>   
>>>  
>>>>> Dobrý večer,
>>>>> dnes bych měl možná zvláštní dotázek. Nevím kolik Vás zde zajímá nebo
>>>>> vůbec ví o existenci Bible, ale přece zkusím. Osobně jsem zkoušel soft
>>>>> Theophilos 3.1.6, který je určen k práci se speciálně upravenými texty
>>>>> Bible. V tomhle softíku NVDA pracuje velice použitelně. Dnes jsem ale
>>>>> zjistil, že existuje ještě software DAVAR3, který oproti prvnímu má tu
>>>>> zajímavou přednost, že má mnohem víc dostupných dat pro případnou práci.
>>>>> Celé je to free. Mne by zajímalo, jestli s tímhle náhodou někdo
>>>>> nelaboroval a náhodou to je s NVDA či příp s jinými odečítači nějak
>>>>> přátelské. Obávám se spíš opaku a nevím, jestli jít jen tak do instalace.
>>>>> Pro pořádek, ještě pro příp. zájemce rovnou odkázek:
>>>>> http://www.davar3.net/download.htm
>>>>> Díky za ohlasy
>>>>> Honza
>>>>>
>>>>>    
>>>
>>>  

Další informace o konferenci Fanda