[Fanda] NVDA a odecitace v softu DAVAR3

Jaromír Vít jaromir.vit na volny.cz
Pondělí Duben 5 00:05:00 CEST 2010


Vážení, takže Honza Lečbych to uvedl na pravou míru, za což mu děkuji.
Můj pokročilý glaukom společně s nezbednou prací s odečítačem
obrazovky zde málem způsobily dezinformaci. Takže dávám dementi a
otisk z webové stránky.

Český ekumenický překlad 2001 s odkazy a poznámkami
S laskavým svolením České Biblické Společnosti, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Tel: (02)201 81 412
Digitalizovaný text byl získán z ETF UK a použit se svolením Doc.ThDr. Martina Prudkého První společný, mezicírkevní biblický překlad v českých dějinách. Je plodem dlouholeté ekumenické spolupráce překladatelů (1961-1979). Starozákonní překladatelskou skupinu vedl prof. Miloš Bič, Novozákonní skupinu překladatelů prof. J. B. Souček (po jeho smrti, od r. Jindřich Mánek z Husovy bohoslovecké fakulty a od r. 1977 Petr Pokorný z Evangelické teologické fakulty). Tyto skupiny, od počátku koncipované jako ekumenické, zahrnovaly zprvu vedle evangelických biblistů (Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská, Evangelická církev metodistická) i biblisty z Církve československé husitské a z Církve pravoslavné. Brzy se s pověřením svých biskupů připojili i biblisté z Církve římskokatolické.


Český ekumenický překlad Bible
S laskavým svolením České Biblické Společnosti, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Tel: (02)201 81 412

Kralická Bible (1613)
Podle posledního vydání z roku 1613. Tento text je Public Domain

Český studijní překlad
Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat. (www.biblecsp.cz)
Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund. Used by permission. Do not distribute.

Tento překlad obsahuje bohatý poznámkový aparát. Doporučujeme použít aktualizaci hlavního programu pro lepší zobrazení textu a hledání. Pro orientaci v poznámkovém aparátu CSP doporučujeme stáhnout PDF s vysvětlivkami, které jsou také na webu CSP:
http://www.biblecsp.cz/CSP_kart_poznamky.pdfBible: Překlad 21. století
přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. S laskavým svolením překladatelů.Nová Bible Kralická (NZ+Pentateuch)
Verze textu z léta 2002, doplněná o překlad Pentateuchu. S laskavým svolením překladatelů. Tento překlad postupem času dospěl do "Bible: Překlad 21. století" - viz výše.

Nová Bible Kralická 2006 (NZ+část SZ)
Verze textu z jara 2006, doplněná o překlad Pentateuchu a některých dalších části SZ. S laskavým svolením překladatelů. Tento překlad postupem času dospěl do "Bible: Překlad 21. století" - viz výše.
 

Jeruzalémská Bible
Pracovní verze, s laskavým svolením Krystal OP s.r.o

Biblia Hebraica se Strong čísly a Českým ekumenickým překladem
Experimentální verze - kombinace Hebrejského a Českého textu + Strongs#. Copyright jako u Českého ekumenického překladu. Tento text je zamýšlen pro studijní účely - směr toku hebrejského textu je v kombinaci s ostatními texty zleva-doprava.


Pentateuch - český rabínský překlad
Pět knih Mojžíšových s renomovaným překladem rabínů Dr.Gustava Sichera a Dr.Isidora Hirsche. Praha 1932. Vydal svaz Pražských náboženských obcí židovských péčí Nejvyšší rady Svazů náboženských obcí židovských v čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tiskl L. Ballenbergr, Praha. Text získán ze stránky www.olam.cz a porovnán s OCR verzí knižní předlohy. Poděkování patří panu Martinu Volnému a jeho manželce za korektury textu.

Překlad nového světa Svatých písem
Překlad nového světa Svatých písem. Přeloženo z revidovaného anglického vydání z roku 1984.
Copyright (C) 1991 by WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA.
Elektronická verze textu byla získána z programu ElBi. Stejný text je použit i v programu "Prohlížeč Bible" verze 2.5 který vytvořil pan Zbyšek Hlinka a který je zdarma dostupný na adrese: http://www.zh.cz/bible/


Překlad nového světa Svatých písem s odkazy
Překlad nového světa Svatých písem s odkazy. Přeloženo z revidovaného anglického vydání z roku 1984.
Copyright (C) 1991 by WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA.
Elektronická verze textu byla získána z programu ElBi. Stejný text je použit i v programu "Prohlížeč Bible" verze 2.5 který vytvořil pan Zbyšek Hlinka a který je zdarma dostupný na adrese: http://www.zh.cz/bible/

Překlad Nového Zákona od O.M.Petrů
Tento překlad tvoří prostřední článek v tzv. novější řadě katolických novozákonních překladů, jež vycházely primárně z řecké předlohy. Člen dominikánského řádu Ondřej Maria Petrů (1915 Klatovec – 1970 Vídeň) navázal na překlad svého řádového spolubratra Pavla Škrabala (1. vyd. 1948) a sám se stal předchůdcem pozdějšího liturgického překladu Václava Bognera (1. vyd. 1989).Ucelené vydání překladu NZ od O. M. Petrů vyšlo poprvé v roce 1969 v Křesťanské akademii v Římě (KAŘ), kde Petrů po své emigraci převážně působil.©Křesťanská akademie, Řím 1970. Přes značné úsilí se nepodařilo vyjasnit otázku autorských práv vzhledem k ukončení činnosti posledního držitele ©, Křesťanské akademie v Římě. Na základě kontaktů s dominikánskou provincií i s jedním z posledních spolupracovníků KAŘ a kolegou O.M.Petrů, prof. Karlem Skalickým, nicméně přistupujeme ke zveřejnění, aby tento moderní katolický překlad NZ mohl být opět zpřístupněn zájemcům o jeho studium.

Překlad Nového Zákona od prof. dr. Františka Žilky
Překlad Nového zákona od evangelického teologa a historika, prof. dr. Františka Žilky (1. června 1871 Dolní Rosička, okres Žďár nad Sázavou – 9. února 1944 Praha), vyšel poprvé v celku roku 1933. Následovalo dalších pět vydání, dosud poslední v roce 1970. Jde o překlad z řečtiny do soudobé češtiny, s využitím historicko-kritické metody jak při volbě originálních textů (edice Nestle – Aland), tak při samotném překladu. Žilkův překlad nese stopy ohledu na tradici bible kralické, která v první polovině 20. století nadále byla v protestantském prostředí hlavním textem k soukromé četbě i bohoslužbě. Nicméně se necítí vázán předchozí českou překladatelskou tradicí ani souběžným úsilím katolických překladatelů (zejména o 20 let starší Sýkorův překlad) a opouští do značné míry archaické tradiční obraty. Tím vyvolal ve své době živý ohlas a zůstává zajímavým dokladem i pro současné zájemce o hlubší poznání Písma.
Copyright: Digitální verze pro tento modul vychází z 6. knižního vydání. Současného držitele autorských práv nebylo možné identifikovat vzhledem k nevypořádaným převodům práv mimo rodinu F. Žilky, k nimž dle dostupných informací v minulosti došlo.

Mirek> Zdravím,
> a špatně Mirku. Ten tam taky je..... Pokud ne, tak je externě k doplnění.
> Honza> Dne 4.4.2010 23:35, Jaromír Vít napsal(a):
>> Zdravím, NBK od toho nečekejte, jedná se o ekumenický překlad. Více
>> zde:
>>
>> http://www.davar3.net/download.htm#CZECH_BOOKS
>>
>> Mirek
>>
>>
>>  
>>> Dobrý večer jak by měl tento program pracovat s biblí resp co by měl
>>> přesněji umět bible mně také zajímá z historického hlediska literálního
>>> .
>>> --------------------------------------------------
>>> From: "Jan Lečbych"<hlecbych na seznam.cz>
>>> Sent: Sunday, April 04, 2010 11:10 PM
>>> To: "Pro fanousky vypocetni techniky"<fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
>>> Subject: [Fanda] NVDA a odecitace v softu DAVAR3
>>>   
>>  
>>>> Dobrý večer,
>>>> dnes bych měl možná zvláštní dotázek. Nevím kolik Vás zde zajímá nebo
>>>> vůbec ví o existenci Bible, ale přece zkusím. Osobně jsem zkoušel soft
>>>> Theophilos 3.1.6, který je určen k práci se speciálně upravenými texty
>>>> Bible. V tomhle softíku NVDA pracuje velice použitelně. Dnes jsem ale
>>>> zjistil, že existuje ještě software DAVAR3, který oproti prvnímu má tu
>>>> zajímavou přednost, že má mnohem víc dostupných dat pro případnou práci.
>>>> Celé je to free. Mne by zajímalo, jestli s tímhle náhodou někdo
>>>> nelaboroval a náhodou to je s NVDA či příp s jinými odečítači nějak
>>>> přátelské. Obávám se spíš opaku a nevím, jestli jít jen tak do instalace.
>>>> Pro pořádek, ještě pro příp. zájemce rovnou odkázek:
>>>> http://www.davar3.net/download.htm
>>>> Díky za ohlasy
>>>> Honza
>>>>
>>>>    
>>
>>  
Další informace o konferenci Fanda