[Fanda] Win 7 a zálohovanie

Štefan Kiss stefan.kiss na nextra.sk
Úterý Listopad 10 22:45:22 CET 2009


  Dobrý večer,

 prinášam ďalší príspevoček o práci so systémom Windows 7.
 Záloha systému je večný problém našincov. Ako ju čo najlepšie urobiť a akým programom? de facto okrem Nera 6 som zatial nenašiel pre mňa vyhovujúci nástroj pre zálohovanie systému.
 Práve preto som sa dal zlákať na experimenty keď som do systému Windows 7 pripojil externý disk. Objavila sa klasická ponuka, čo má systém urobiť? A medzi inými ako prehrávať, otvoriť priečinok so súbormi a podobne ma zaujala položka: "Použiť tento disk ako ciel na vytvorenie zálohy".
 Povedal som, že keď mi systém už priamo ponúka zálohu, prečo to nevyskúšať. Zvolil som teda onú položku a začal vytvárať zálohu.
 Fyzicky zálohu realizuje program Windows zálohovanie, ktorý má de facto iba dve základné okná. V prvom si vyberieme cieľ, kam má byť záloha uložená a v druhom čo má byť zálohované.
 Okrem zálohy kompletného systému resp kompletnej partície máme možnosť vybrať si aj zálohovanie iba knižníc, dát alebo programov.
 Takisto je tu možnosť naplánovať zálohovanie automaticky. Štandardne je táto voľba zapnutá a tak mi systém hneď oznamoval, že každú nedeľu o 19:00 bude vytvárať novú zálohu. Hneď vedľa bolo tlačidlo "Vypnúť plán" a ja som ho stlačil takže pravidelné zálohovanie sa nekoná.
 Taktiež systém sám detekuje na cieľovej jednotke, či tam už nejaké zálohy sú alebo nie a ak áno, vypíše zrejme ich zoznam. toto je však len domnienka, lebo v mojom prípade systém vypísal, že doteraz neboli urobené žiadne zálohy.
 táto istá obrazovka ponúka aj tlačidlá pre obnovu systému.

 Stlačením ďalej sa začal proces zálohy, ktorý trval asi hodinu. Zálohoval som celú partíciu so systémom Windows 7. Výsledkom bol malinký súbor media.bin ktorý obsahuje zrejme informácie o vykonanej zálohe a potom priečinok nazvaný podľa počítača (u mňa Toshiba), ktorý je veľký cez 8 GB. Ak som sa pokúsil doň vojsť, objavila sa hneď obrazovka, ktorá ponúkala obnoviť systém. Takže fyzicky uvidieť obsah tohto priečinka, ak to vôbec priečinok je, sa mi nepodarilo a ani som sa o to neusiloval. 
 Nechcelo sa mi vymazať celý systém aby som zistil, aká je záloha spoľahlivá. No mala by obsahovať väčšinu dát a nakoľko už naše software nie sú chránené značkami, ktoré treba kopírovať na disketu a z diskety ale rôznymi číslami v registroch, dúfam, že by záloha mohla byť plne funkčná.

  Štefan Kiss


Další informace o konferenci Fanda