[Fanda] mp3 gain

Vítek tapin na wo.cz
Středa Listopad 4 10:05:40 CET 2009


Zdravím,

řeším situaci, kdy mám soubory v podobě skladeb v různé hlasitosti, a chci je sesynchronizovat do hlasitosti totožnné. Za tímto účelem jsem si stáhl portable freeware aplikaci mp3 gain
http://mp3gain.sourceforge.net/download.php
, kde je navíc psáno:
AACGain support: You will also need to download AACGain, rename it to "mp3gain.exe", and put it in 
the MP3Gain folder after installation. 
které jsem tedy stáhl na
http://www.rarewares.org/aac-encoders.php
, umístil a přejmenoval v souladu s pokyny.

Poté jsem se již pustil do samotné zvukové synchronizace, tedy:
1. spustil jsem MP3GainGUI.exe
2. v menu/file add files (ctrl+f)
3. Ve stromu nalistovat, označit a otevřít soubory
4. menu/analysis/track annalysis (ctrl+t)
5. menu/modify gain/apply track gain (ctrl+g)

Za tímto účelem jsemm si vyhotovil experimentálně 2 soubory ve formátu mp3, kdy jsem počítal do tří nejprve v jednom souboru dále od mikrofonu a ve druhém blízko mikrofonu. Kontrast je zde více než patrný. Nicméně mp3 gain po výše zmíněném postupu s těmito soubory absolutně, ale absolutně nic neprovedl - hlasitost je naprosto totožná s předchozí. Co dělám špatně? Máte prosím někdo s tímto programem nějaké zkušenosti? Nebo neznáte nějaký jiný, podobně intuitivní program v podobě portable/přenosné verzi?

Pro ilustraci exaktnosti výše popsanného postupu zde přikládám v angličtině výňatek z nápovědy z deskriptivního hlediska totožného s mnou provedenou procedurou. posuďte sami.


Step 1
Click the Add File(s) button 
Step 2
Navigate to where the files you want to convert are and select them, then click Open. This will add them to the File List. You can then add more files until all the files that you want to work with are in the File List.
Step 3
Set your Target Volume in Decibels (dB) in the Target "Normal" Volume field, or leave it at the default of 89.0. 
Step 4
Click the Track Analysis button  
MP3Gain will analyze the files and report on their current volume level as well as the change required to meet the target volume. Make note of the mp3's original volume level (the value under the Volume column) if you want to modify the volume setting back to its original value. 
Step 5
Click the Track Gain button  
This will modify the files with the volume settings you chose for Target "Normal" Volume.
Step 6
Listen to your new mp3s. If they sound too loud or quiet, adjust the Target Volume setting and click Track Gain again.

mnohokrát děkuji za rady směrující k vyřešení nastalých potíží
s pozdravem
Vítek
url: http://tapin.uvadi.cz/
rss: tapin.uvadi.cz/rss.xml
ICQ #: 226873151
Skype: tapin-tapin


Další informace o konferenci Fanda