[Fanda] prosba ohledně české lokalizace NVDA

Jaromír Vít jaromir.vit na volny.cz
Úterý Listopad 3 15:51:16 CET 2009


Zdar, shift a control nejsou v blocích, jako šipky, tudíž bych psal
levý shift, levý control, pravý shift, pravý control. Taktéž i klávesy
Windows nejsou v bloku, takže opět levý Windows a pravý Windows. U
šipek jsme se tedy shodli, jde o šipkový blok, čili oddíl, a tam bych
používal šipka a její směr. Mirek

> Zdravím.
> Opět bych rád poděkoval všem za myslím jednoznačný názor. Právě mi psal
> Peter Vágner, že se nechal inspirovat a rovněž přizpůsobil i slovenskou
> lokalizaci a tudíž si myslím, že je asi zbytečné dál pokračovat v diskuzi.
> Ještě jednou všem mnohokrát děkuji a pokusím se do zítřka v celé lokalizaci
> dát šipečky dopořádku aby jedna nebyla v pravo a druhá levá.
> Ale co s dalšími párovými klávesami jako např shift, control, windows?
> V současné verzi nvda se v klávesové nápovědě používá levý shift, ale 
> windows vlevo.
> přišlo mi to z češtinářského a tak nějak pocitového hlediska asi nejlepší.
> Ale samozřejmě, v rámci sjednocení terminologie by to možná chtělo udělat
> jako shift vlevo, shift vpravo, byť zde v tomto případě mě to docela tahá za
> uši, ale jak říkám.
> zase se rád přizpůsobím.
> Děkuji za pochopení,
> s pozdravem Radek Žalud.

> ----- Original Message ----- 
> From: "Michal Jungmann" <jungmann na braillnet.cz>
> To: <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
> Sent: Tuesday, November 03, 2009 2:51 PM
> Subject: Re: [Fanda] prosba ohledně české lokalizace NVDA


> Dobré odpoledne Radku,

> pro správné rozhodnutí je myslím rovněž podstatné, v jakém kontextu a
> jak často uživatel dané hlášení (v tomto případě "levá šipka" resp.
> "šipka vlevo") dostává. Pokud je hlášení velice časté, pak je
> samozřejmě lepší tlačit podstatné informace co nejvíce dopředu (tedy
> "levá šipka" či "vlevo"), při méně častém hlášení naopak delší forma
> nevadí. Druhým aspektem může být, zda je hláška přímou reakcí na akci
> uživatele (třeba stisk klávesy), nebo zda přichází náhodně/samovolně
> či v rámci nějaké delší zprávy -- v prvním případě je opět výhodnější
> "rychlá varianta", ve druhém případě spíše druhá forma, kdy slovo
> "šipka" může "nakopnout" mou pozornost a snáze potom postřehnu
> podstatný údaj, totiž o jakou šipku jde.

> Čtyři krátké příklady na ilustraci výše zmíněných souvislostí:

> znak zpět  levá šipka. ..
> znak zpět  šipka vlevo. ..
> pro posunutí kurzoru o znak směrem dozadu stiskněte klávesu levá šipka. ..
> pro posunutí kurzoru o znak směrem dozadu stiskněte klávesu šipka vlevo. ..

> Všechny čtyři hlášky oznamují totéž, přesto mezi nimi myslím jsou z
> hlediska "sluchové ergonomie" drobné rozdíly.

> Na závěr své nevyžádané přednášky si dovolím vyslovit soukromý názor,
> že v tomto konkrétním případě (šipky vlevo vpravo hore dole) je rozdíl
> mezi variantami tak zanedbatelný, že není asi problém přiklonit se k
> většinové české variantě, tedy šipka kamsi. :-)


> Hezký den.

> Michal Jungmann


> 2009/11/3 Radek Žalud <radek.zalud na seznam.cz>:
>> milí fandové
>> V minulých dnech tu proběhla diskuze o lokalizaci programu NVDA, konkrétně 
>> o
>> překladu landmarks.
>> Chtěl bych poděkovat panu Jungmannovi a panu Pavlíčkovi, kteří mi soukromě
>> napsali svůj pohled na věc a mohli jsme věci konzultovat, za což jsem
>> nesmírně rád.
>> Nyní jsou v nvda landmarks přeloženy jako oblasti stránky.
>> Rád bych ale znal názor fandů na další věc, v které váhám, jak s ní 
>> naložit
>> a proto si myslím, že bude nejrozumnější se obrátit do konference a dle
>> diskuze pak uvidíme,, k čemu se přiklonit.
>> V současné době např v klávesové nápovědě, nebo i v dokumentaci jsou 
>> užívány
>> výrazy jako levá šipka, pravá šipka, dolní šipka, horní šipka atd.
>>
>> Včera jsme konzultovali s Tomášem Valůškem nově přepracované klávesové
>> zkratky a Tomáš je toho názoru, že standardizovaným pojmem je šipka vlevo,
>> šipka vpravo atd.
>> Samozřejmě s tím souhlasím, ale než pojem definitivně předělám, rád bych
>> znal názory více lidí. Faktem je, že výraz šipka vpravo, šipka vlevo atd 
>> je
>> asi přirozenější, já jsem kdysi volil levá šipka, pravá šipka atd. jen z
>> toho důvodu, že při práci mi to přišlo rychlejší, když už si člověk chtěl
>> poslechnout co mačká za klávesu, tak přece jen věděl hned, jestli stiskl
>> pravou šipku, či levou šipku, než kdyby slyšel šipka vpravo, či šipka 
>> vlevo.
>> Samozřejmě, je to detajl, předpokládám, že snad všichni ví, kde je levá a
>> kde pravá strana atd, ale přece jen jsem si říkal, že bych si rád na toto
>> téma popovídal. Když už je NVDA otevřený odečítač, tak proč si 
>> neposlechnout
>> názory ostatních a dle toho se potom zařídit.
>> Ještě je tu třetí varianta a to dát v programu jako takovém při odezvě či 
>> v
>> klávesové nápovědě jen vlevo, vpravo, nahoru, dolů, bez výrazu šipka.
>> Takže pokud má někdo chuť se k problému vyjádřit, rád uvítám jeho názor.
>> předem děkuji za případné reakce,
>> s pozdravem Radek Žalud.
>>
>> 

Další informace o konferenci Fanda