[Fanda] prosba ohledně české lokalizace NVDA

Michal Jungmann jungmann na braillnet.cz
Úterý Listopad 3 14:51:52 CET 2009


Dobré odpoledne Radku,

pro správné rozhodnutí je myslím rovněž podstatné, v jakém kontextu a
jak často uživatel dané hlášení (v tomto případě "levá šipka" resp.
"šipka vlevo") dostává. Pokud je hlášení velice časté, pak je
samozřejmě lepší tlačit podstatné informace co nejvíce dopředu (tedy
"levá šipka" či "vlevo"), při méně častém hlášení naopak delší forma
nevadí. Druhým aspektem může být, zda je hláška přímou reakcí na akci
uživatele (třeba stisk klávesy), nebo zda přichází náhodně/samovolně
či v rámci nějaké delší zprávy -- v prvním případě je opět výhodnější
"rychlá varianta", ve druhém případě spíše druhá forma, kdy slovo
"šipka" může "nakopnout" mou pozornost a snáze potom postřehnu
podstatný údaj, totiž o jakou šipku jde.

Čtyři krátké příklady na ilustraci výše zmíněných souvislostí:

znak zpět  levá šipka. ..
znak zpět  šipka vlevo. ..
pro posunutí kurzoru o znak směrem dozadu stiskněte klávesu levá šipka. ..
pro posunutí kurzoru o znak směrem dozadu stiskněte klávesu šipka vlevo. ..

Všechny čtyři hlášky oznamují totéž, přesto mezi nimi myslím jsou z
hlediska "sluchové ergonomie" drobné rozdíly.

Na závěr své nevyžádané přednášky si dovolím vyslovit soukromý názor,
že v tomto konkrétním případě (šipky vlevo vpravo hore dole) je rozdíl
mezi variantami tak zanedbatelný, že není asi problém přiklonit se k
většinové české variantě, tedy šipka kamsi. :-)


Hezký den.

Michal Jungmann


2009/11/3 Radek Žalud <radek.zalud na seznam.cz>:
> milí fandové
> V minulých dnech tu proběhla diskuze o lokalizaci programu NVDA, konkrétně o
> překladu landmarks.
> Chtěl bych poděkovat panu Jungmannovi a panu Pavlíčkovi, kteří mi soukromě
> napsali svůj pohled na věc a mohli jsme věci konzultovat, za což jsem
> nesmírně rád.
> Nyní jsou v nvda landmarks přeloženy jako oblasti stránky.
> Rád bych ale znal názor fandů na další věc, v které váhám, jak s ní naložit
> a proto si myslím, že bude nejrozumnější se obrátit do konference a dle
> diskuze pak uvidíme,, k čemu se přiklonit.
> V současné době např v klávesové nápovědě, nebo i v dokumentaci jsou užívány
> výrazy jako levá šipka, pravá šipka, dolní šipka, horní šipka atd.
>
> Včera jsme konzultovali s Tomášem Valůškem nově přepracované klávesové
> zkratky a Tomáš je toho názoru, že standardizovaným pojmem je šipka vlevo,
> šipka vpravo atd.
> Samozřejmě s tím souhlasím, ale než pojem definitivně předělám, rád bych
> znal názory více lidí. Faktem je, že výraz šipka vpravo, šipka vlevo atd je
> asi přirozenější, já jsem kdysi volil levá šipka, pravá šipka atd. jen z
> toho důvodu, že při práci mi to přišlo rychlejší, když už si člověk chtěl
> poslechnout co mačká za klávesu, tak přece jen věděl hned, jestli stiskl
> pravou šipku, či levou šipku, než kdyby slyšel šipka vpravo, či šipka vlevo.
> Samozřejmě, je to detajl, předpokládám, že snad všichni ví, kde je levá a
> kde pravá strana atd, ale přece jen jsem si říkal, že bych si rád na toto
> téma popovídal. Když už je NVDA otevřený odečítač, tak proč si neposlechnout
> názory ostatních a dle toho se potom zařídit.
> Ještě je tu třetí varianta a to dát v programu jako takovém při odezvě či v
> klávesové nápovědě jen vlevo, vpravo, nahoru, dolů, bez výrazu šipka.
> Takže pokud má někdo chuť se k problému vyjádřit, rád uvítám jeho názor.
> předem děkuji za případné reakce,
> s pozdravem Radek Žalud.
>
>


Další informace o konferenci Fanda