[Fanda] pripojenie externych diskov

gp1 gp1 na nextra.sk
Čtvrtek Únor 28 14:39:47 CET 2008


Ahoj!
Trocha to teda doplnmm.
Aby sme mohli bez demonta>e pripoji; extern} disk, musm ma; rozhranie
kompaktibilni s pohmtahom, naprmklad USB, Firewire, SATA.
Pokial teda nekzpime u> skompletovan} disk v externom boxe, mt>eme zakzpi;
extern} box osobitne, takisto disk a zmontova; si to sami.
2,5 disky sz vah9inou napajani s portu, ale 3,5 disky potrebujz okrem toho
aj extern} zdroj, dodavan} s boxom.
Dtle>iti je aj prevedenie externiho boxu, hlavne aby mal dostatohni
chladenie, hlavne pre vysokokapacitni disky. Tato staros; odpada v prmpade
kzpy kompaktniho externiho disku, ktor} nam u> skompletoval v}robca.
Extern} kablik, ktor} som popisoval sa hodm sktr pre dohastni rie9enie a nie
je moc vhodn} do vonkaj9ieho prostredia. Predpoklada sa sktr na pou>mvanie
znalej9mm u>mvatelom, prmpadne na servisnz pracu.
Stretol som sa aj s extern}m boxom, ktor} obsahoval 9uplmk, tak>e disky sa
dali vymiena; za chodu. Samozrejme a> po odpojenm v systime. Pri manipulacii
najprv zapneme disk do zasuvky pohmtaha, a> potom pripojmme napajanie. Pre
odpojenie pou>ijeme opahn} postup.
Peter

----- Original Message ----- 
From: "Lubos Pintes" <lubos.pintes na orangemail.sk>
To: <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
Sent: Thursday, February 28, 2008 11:05 AM
Subject: Re: [Fanda] pripojenie externych diskov


> Ahoj Peter a ostatnm,
> Keo>e sa v problematike extern}ch diskov ve5mi nevyznam, rad by som vedel:
> Je rozdiel medzi extern}m harddiskom, t}m boxom a adaptirom o ktorom tu
> pm9e9?
> Chcel by som toti> extern} disk, lebo pri r}chlom pripojenm aj keo nie
> som fanatik, data dos; pribzdajz. No a ako tak pozorujem nerozumiem
> pojmom. Mam predstavu, >e extern} harddisk je krabihka ktorz pripojmm na
> USB. Alebo existuje ina krabihka, do ktorej strhmm "normalny" harddisk?
> To je ten box?
>
> gp1  wrote / napmsal(a):
> > Ahoj!
> > Tato kombinacia je sktr urhena pre laboratsrnu pracu, ako na be>ni
nosenie a
> > pou>mvanie.
> > K tomu je fakt vhodnej9m extern} box, najlep9ie kovov}, ktor} lep9ie
odvadza
> > teplo.
> > Presn} typ poradia sktr v odbornej predajni.
> > Kamarat kzpil box ktor} podporuje ATA aj SATA disky. Pripaja sa cez USB.
> > U menovaniho v}robku sa mi zatial nepodarilo vylz9;i; v}robcu, lebo mi
> > zhavaroval pohmtah, kde mam pripojen} scaner. Na in9talahnom CD bol len
> > driver pre W 98 a jeden 9ikovn} manager na korektni odpajanie USB
zariadenm.
> > Peter
> > ----- Original Message ----- 
> > From: "Michal Such}" <suchy.michal na tiscali.cz>
> > To: <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
> > Sent: Thursday, September 20, 2007 4:19 PM
> > Subject: Re: [Fanda] pripojenie externych diskov
> >
> >
> >> Dobr} den. My>ete mi napsat znahku toho adaptiru? Chystam si taki
> > poxizovat
> >> externm disk se SATA rozhranmm a moc nevmm, jak} box bych si mll k nlmu
> >> poxmdit. Kdy> ten disk je pxipojen} jen tak ke krabihce s konektory,
> > nehrozm
> >> txeba po9kozenm desky s integrovan}mi obvody, kdy> je polo>en} na
stole?
> >> Zdravm Michal.
> >> ----- Original Message ----- 
> >> From: "gp1" <gp1 na nextra.sk>
> >> To: <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
> >> Sent: Thursday, September 20, 2007 12:54 PM
> >> Subject: [Fanda] pripojenie externych diskov
> >>
> >>
> >>> Ahoj  Fandovia!
> >>> Zaujal ma tento adaptir, snad sa to bude hodi; aj niekomu inimu:
> >>>
> >>> Zhanal som dlh9iu dobu extern} box pre SATA aj ATA disky, ale v jednej
> >>> predajni mi ponzkli adaptir:
> >>> USB2.0 / ATA 2,5" aj 3,5"/ SATA
> >>> K adaptiru je aj zdroj pre 3,5" a SATA disky, ktor} dodava 5V/ 2A aj
> > 12V/
> >>> 2A.
> >>> Cel} adaptir tvorm kablik s prmslu9n}mi konektormi, dlh} asi  1m, na
> >>> jednom
> >>> konci je konektor USB, na druhom 9katulka s IDE a mikroIDE konektorom
s
> >>> ktorej  vychadza kratky kablik s konektorom SATA.
> >>> Tu9mm je to lep9ia vec ako samotn} extern} box, lebo umo>nuje
pripojenie
> >>> v9etkiho. Hlavne vtedy, ked hlovek hasto experimentuje s rtznymi
> > diskami.
> >>> Takto disk netreba s pohmtaha ani demontova;, stahm len odpoji; kabel
> >>> napajania a datov}. Potom je u> mo>n} servis prostrednmctvom iniho
> >>> pohmtaha.
> >>> Akurat treba pri niektor}ch 2,5" diskoch dostatohne dimenzovan} systim
> >>> napajania USB portu.
> >>> Na tento fakt v}robca adaptiru pozabudol, lebo nie je mo>ni dodatohne
> >>> pripoji; zdroj 5V aj pre 2,5" disky.
> >>> Tak>e tento detail bude treba vyrie9i; dal9mm kablikom s konektormi
USB
> > a
> >>> dal9mm konektorom pre pripojenie zdroja.
> >>> Peter
> >>>
> >
> >Další informace o konferenci Fanda