[Fanda] MODERATOR: MA SE KONAT NEJAKA AKCEK10.VYROCI KONFERENCE?

Ladislav Csepi lacoc na nextra.sk
Čtvrtek Únor 28 09:30:33 CET 2008


Ja som zase proti tomu, aby sa to konalo vtedy ako tmavák, lebo povedzme sú
µudia, čo by chceli ís» tam i tam a tak si budú musie» vybra», kde budú a
kde nie - LDaląí informace o konferenci Fanda