[Fanda] Memoriál Zdeňky Vernarské - 1. ročník

Radek Pavlíček radlicek na gmail.com
Úterý Únor 26 15:53:54 CET 2008


V sobotu 23. února 2008 by se dožila 37 let naše kolegyně Zdeňka
Vernarská. Sama nevidomá vozíčkářka u nás 6 let nepřetržitě pracovala
na plný úvazek a učila jiné nevidomé obsluhovat počítač. K uctění její
památky jsme připravili soutěž v ovládání počítače bez kontroly
zrakem, nazvanou Memoriál Zdeňky Vernarské.

Soutěž je určena výhradně pro nevidomé uživatele náročných
kompenzačních pomůcek na bázi osobního počítače, kteří se profesně
nezabývají výpočetní technikou (nepracují tedy jako lektoři, učitelé,
konzultanti, atp.). Za nevidomé uživatele považujeme pro účely této
soutěže ty, kteří k ovládání PC používají výhradně hlasový nebo
hmatový výstup a nejsou schopni přečíst zrakem běžný tištěný text ani
při velmi velkém zvětšení. Tuto skutečnost je
třeba při přihlášení doložit čestným prohlášením. Pořadatelé si
vyhrazují právo rozhodnout o účasti soutěžícího na základě stupně jeho
zrakové vady.

V době konání soutěže obdrží každý soutěžící e-mailem postupně zadání
pěti úkolů, které musí splnit, a odpovědi odevzdat opět e-mailem ve
stanoveném termínu. Úkoly můžete plnit z domova, školy či internátu,
není potřeba kvůli nim docházet k nám do Brna na Chaloupkovu. Každý
úkol bude bodován. Pokud některý z úkolů neodevzdáte v termínu, je
automaticky hodnocen 0 body. Do závěrečného finále postupuje prvních
pět soutěžících s nejvyšším počtem bodů.

První ročník Memoriálu Zdeňky Vernarské proběhne od 10. března do 17.
května 2008. Závěrečné klání těch nejlepších, spojené s vyhlášením
vítězů, se uskuteční v sobotu 17. května 2008 v Bílém domě na
Žerotínově náměstí jako součást doprovodného programu letošního
Tmavomodrého festivalu. Finále proběhne naživo, tzn. je potřeba, aby
každý účastník počítal s tím, že pokud se dostane mezi pět nejlepších
a bude chtít soutěžit o ceny, je nutná jeho osobní účast ve finále.
Pokud se některý z pěti soutěžících s nejvyšším
počtem bodů odmítne na finále dostavit, automaticky postupuje do
finále další soutěžící v pořadí dle dosaženého počtu bodů.

Vítězové se mohou těšit na hodnotné věcné ceny (například MP3
přehrávač, flash pamět, paměťovou kartu či sluchátka), které do
soutěže věnovaly firmy ACE Design, s.r.o., Galop, s.r.o., NWT
Computer, s.r.o. a výrobní družstvo nevidomých Spektra. Máme
připravenu i cenu útěchy pro posledního účastníka v celé soutěži.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 7. března 2008
na adresu memorial na tyflocentrum-bm.cz. Přihlášku je třeba zaslat i v
papírové podobě. Text přihlášky spolu s čestným prohlášením
překopírujte do Wordu, naformátujte, vyplňte, vytiskněte, podepište a
pošlete pozemní poštou na adresu

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Chaloupkova 7
612 00 Brno-Královo Pole

Těšíme se na vaši účast.

Pracovníci brněnského TyfloCentra
------------- další část ---------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: Memoriál-Zdeňky-Vernarské-přihláška.txt
Url: http://tereza.fjfi.cvut.cz/pipermail/fanda/attachments/20080226/61750360/attachment.txt 


Další informace o konferenci Fanda