[Fanda] Jeste znacky pro hledani na Google

Jiří Stejskal stejskal na braillnet.cz
Pondělí Únor 25 21:16:19 CET 2008


VYHLEDÁVÁNÍ s upřesněním výsledků hledání

Zadáváním jednoduchých dotazů do formuláře (editačního pole)
stránky značně zpřesníte výsledek dotazu.

====================

tučňák tuleň vorvaň

(psáno s mezerami mezi slovy)

stránky, kde se vyskytují všechna zadaná slova ('tučňák' i 'tuleň' i vorvaň'
současně)

?tučňák ?tuleň ?vorvaň

(před každým slovem je otazník)     , mezi slovy je mezera)

stránky, na kterých se vyskytují slova 'tučňák' nebo 'tuleň' nebo 'vorvaň'
(všechna nebo jen některá z nich).

"tučňák oslí"

(Před slovem tučňák a za slovem oslí jsou uvozovky, mezi slovy je mezera)
stránky, kde se vyskytuje text "tučňák oslí" (jako fráze)

"tomáš * masaryk"

(psáno: uvozovky tomáš mezera hvězdička mezera masaryk uvozovky))

stránky, na kterých se vyskytují slova 'tomáš' a 'masaryk' blízko u sebe a
mezi nimi může být další slovo nebo více slov; spolehlivě najde například
stránky s textem 'Tomáš Garrigue Masaryk'

tuleň -vorvaň

(psáno: tuleň mezera mínus vorvaň)

stránky, kde se vyskytuje slovo 'tuleň' a nevyskytuje se na nich slovo
'vorvaň'

tuč*

(psáno: tuč hvězdička, tedy bez mezery)

stránky, na kterých se vyskytují slova začínající na 'tuč' - je potřeba
zadat alespoň tři písmena

title:tučňák

(psáno: title dvojtečka tučňák, tedy bez mezer)

stránky, které obsahují slovo 'tučňák' v titulku

ctitle:tučňák

(psáno: ctitle dvojtečka tučňák, tedy bez mezer)

stránky, které obsahují slovo 'tučňák' v katalogovém titulku

cdesc:tučňák

(psáno: cdesc dvojtečka tučňák, tedy bez mezer)

      stránky, které obsahují slovo 'tučňák' v katalogovém popisku

hdr:tučňák

(psáno: hdr dvojtečka tučňák, tedy bez mezer)

stránky, které obsahují slovo 'tučňák' v nadpisu (H1až H6)

keywd:tučňák

(psáno: keywd dvojtečka tučňák, tedy bez mezer)

stránky, které obsahují slovo 'tučňák' jako klíčové slovo

alt:tučňák

(psáno: alt dvojtečka tučňák, tedy bez mezer)

stránky, které obsahují slovo 'tučňák' v popisku obrázku

link:http://www.zoo.cz

(psáno: link dvojtečka http dvojtečka lomeno lomeno www tečka zoo tečka cz,
tedy ani zde bez mezer)

vyhledá stránky, z nichž vede odkaz na 'http://www.zoo.cz'.


POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ - rozšířená syntaxe
Pokročilé dotazy můžete zadávat na všech stránkách uvedením znaku '!'
(vykřičník) na začátek dotazu.
V režimu pokročilého vyhledávání Morfeo umožňuje výskyty slov libovolně
kombinovat pomocí logických spojek (AND, OR) a operátorů (NOT), ovlivňovat
třídění výsledků a omezovat vyhledávání podle dalších kritérií.

Jednotlivé příklady si pročtěte po znacích, aby Vám neunikl nějaký ten
vykřičník, otazník, nebo nějaká uvozovka či mezera.
Příklady dotazů vypadají následovně:

! "tučňák" OR "tuleň"
stránky, na kterých se vyskytují slova 'tučňák' nebo 'tuleň' (všechna nebo
jen některá z nich).

! "tučňák" AND "tuleň"
stránky, na kterých se vyskytují slova 'tučnák' a 'tuleň' současně
! "tučňák" AND "tuleň" AND NOT "vorvaň"
stránky, na kterých se vyskytují slova 'tučňák' a 'tuleň' současně a
nevyskytuje se na nich slovo 'vorvaň'

! "automobil" . MAYBE "bouraný" . MAYBE "ojet*" . NOT "bazar"
stránky, na kterých se vyskytuje slovo 'automobil', mohou se vyskytovat
slova 'bouraný' nebo slova začínající na 'ojet' (tj. 'ojetý', 'ojeté', ...)
a nesmí se vyskytnout slovo 'bazar'.

Operátor '.' (tečka) umožňuje v mnoha případech elegantně zapsat dotaz.
Výrazy zapsané v uvozovkách (slova nebo fráze) spojte tečkama a můžete je
navíc opatřit těmito prefixy: 'NOT' ... slovo nebo fráze se nesmí
vyskytovat; 'MAYBE' ... slovo nebo fráze se může vyskytovat (v takovém
případě zvyšuje finální Q); bez prefixu ... znamená povinný výskyt slova
nebo fráze.

! "tučňák patagonský"
stránky, na kterých se vyskytuje text 'tučňák patagonský' (jako fráze)

! "tomáš * masaryk"
 stránky, na kterých se vyskytují slova 'tomáš' a 'masaryk' blízko u sebe a
mezi nimi může být další slovo nebo více slov; spolehlivě najde například
stránky s textem 'Tomáš Garrigue Masaryk'

! "oslí"/30000 AND "tučňák"
zvýší ohodnocení slova 'oslí' z implicitních 10000 na 30000, pro ohodnocení
slova lze nastavit -30000 až 30000.

! ("oslí"/30000 OR "císařský") AND "tučňák"
zobrazí stránky obsahující slova 'tučňák' a současně slovo 'císařský' nebo
'oslí' tak, že výše v pořadí budou stránky obsahující slovo 'oslí'

! "vorvaň" . MAYBE "tučňák"
stránky obsahující slovo 'vorvaň' a mohou obsahovat i slovo 'tučňák', ale
dotazu budou vyhovovat i stránky, které slovo 'tučňák' neobsahují

! ALT "tučňák"
vyhledá slovo 'tučňák' v popisku obrázku. Podobně lze vyhledávání omezit i
na jiné typy textu: TITLE (titulek stránky), EMPH (zvýrazněná slova - tučně,
italikou atd.), SMALL (malé písmo), HDR (nadpisy; případně HDR1 a HDR2 pro
velké resp. malé nadpisy), KEYWD (klíčová slova), META (metainformace o
dokumentu), URLWORD (slova vyskytující se v URL stránky), TEXT (ostatní typy
slov - obyčejný nezvýrazněný text).

! LINK "
http://www.zoo.cz"

vyhledá stránky, z nichž vede odkaz na 'http://www.zoo.cz'. Podobně lze
hledat podle jména serveru, na kterém je stránka umístěna (HOST
"
www.zoo.cz"),

podle domény (DOMAIN "zoo.cz"), případně zjistit, co Morfeo
ví o konkrétní stránce (URL "
http://www.zoo.cz/index.html").

! "tučňák" AND DOMAIN "zoo.cz"
stránky v doméně 'zoo.cz' na kterých se vyskytuje slovo 'tučňák'

! FILETYPE="pdf"  "tučňák"
soubory ve formátu PDF, ve kterých se vyskytuje slovo tučňák. Podobně je
možno použít typy "text" a "html", popř. všechny typy takto kombinovat: !
FILETYPE={"html","pdf"} "tučňák"

! LANG="en"  "tučňák"
soubory v angličtině, ve kterých se vyskytuje slovo tučňák. Dále je možno
použít kódy cs, sk, en, de. Popř. jazyky kombinovat: ! LANG={"cs","sk"}
"tučňák"

! ACCENTS 2 "žena"
pouze stránky obsahující slovo 'žena', pouze s diakritikou, nevyhledá slovo
'zena'.
Možné mody hledání:
0 - default - pokud dotaz neobsahuje diakritiku vyhledává bez diakritiky,
jinak vyhledává s diakritikou v dokumentech, které nějakou diakritiku
obsahují, jinde bez,
1 - bez ohledu na diakritiku,
2 - striktně dodržovat diakritiku.
Pokud uvedete ACCENTS na začátku dotazu, platí pro celý dotaz, pokud za
nějakým slovem, týká se omezení pouze tohoto slova.

! TITLELEN 20 "tučňák"
nastavení délky titulku na 20 znaků. (Podobně CONTEXT - délka popisku)

! SITEMAX 0 "tučňák"
nastavení site compression (0 - Nepoužívat site compression, 1 - default -
úplná site compression, 2 - zobrazovat maximálně dva odkazy s podobnou
adresou)

! AGE < 604800 "tučňák"
stránky, na kterých se vyskytuje slovo 'tučnák' a stránka je mladší než 7
dní (uvedená hodnota je počet sekund), lze použít operátory <, >, =, <=, >=,

PC lev
Další informace o konferenci Fanda