[Fanda] no comment

gp1 gp1 na nextra.sk
Sobota Únor 16 22:24:39 CET 2008


Ahoj fandovia!
Vcelku zaujímavý článok priniesli noviny.
Tu som ho nascanoval a preposielam v pôvodnom tvare.
Peter

Štát spí, doménoví špekulanti jasajú
Podvodníci a špekulanti s internetovymi doménami majú na Slovensku zelenú.
Príčinou je aj pasivita ministerstva financií, ktoré blokuje snahy o
zlepšenie pravidiel registrácie domén.

Webovy dizajner Robert Mindžák z Bratislavy na jeseň minulého roka
nedopatrenim nezaplatil za svoju internetovú doménu www.mindzak.sk a ta sa
na niekoľko sekúnd ocitla bez majitel'a. Internetový robot doménového
špekulanta ju ihned obsadil a umiestnil na ňu vlastnú stránku s reklamou.
Mindžák sa už nemohol dostať k svojim e-mailom, ktoré využíva pri
komunikácii so zá-kazníkmi. Ti na jeho webe našli len výzvu: „Ak máte záujem
o kúpu   tejto   domény,   napište nám“
.
Obete obchodníkov
Robert Mindžák je jednou zo tisícok obeti špekulantov, ktorí registrujú
uvolnené slovenské internetové domény. Denne na svoje meno prepíšu desiatky
takýchto adries a čakajú, či sa k nim prihlásia nejakí záujemcovia.
Za tisícky držaných domén špekulanti nemusia prvých 14 dní správcovi
slovenskej domény platiť. Tento čas im stačí na to, aby zistili, či pôvodní
majitelia o doménu majú záujem. Ak áno, zaplatia za ňu ročný poplatok a
vyjednávajú s pôvodným majitel'om o cene za jej „vráte-nie".

„Vychovávame ich ako deti"
Na Slovensku je špekuláciami najviac preslávená rimavskosobotská firma
RuposTel. Spoloč-nost' v súčasnosti drží 630 domén, zaplatených je z nich
iba 23. Denne registruje d'alsie.
Student Eudovit Scholtz je autorom automatizovaného systému, ktorý RuposTel
využíva, k svojej činnosti sa viackrát priznal na webových stránkach.
Denníku SME nechcel poskyt-
núť osobný ani telefonický rozhovor, pristal však na možnosť hovoriť cez
internetový chat. „Našu činnost' považujem za legálnu. Treba si uvedomiť, že
domény, ktoré expirujú, treba považovať  za vec, kde sa držitel' vzdal
nároku na vlastnicke práva,"tvrdí Scholtz.

Patrik Krauspe, riaditel' spoločnosti, ktorá spravuje slovenskú doménu,
pózuje pred dverami do firmy. Je na nich gul'a a ísť za nu nesmieme, lebo
Urad pre ochranu osobných údajov správcom zakázal všetky návštevy pre
ochranu dokumentov, ktoré sa tu skladujú. „Aj upratovačky majú u nás
špeciálne školenie o ochrane údajov," smeje sa Krauspe.
 „Každá opustená doména má svoju hodnotu. My sa snažíme pre kvalitné domény
tuto hod-
notu zužitkovať," dodava. Za väčšinu domén pýta 2000 korún, lukratívnejšie
vraj predáva aj drahšie. Standardne stojí doména okolo sedemsto korún.
Je férové, ked špekulanti zneužívajú najmä tých, ktorí o doménu prišli
omylom, alebo ju chceli len preregistrovať na inú firmu? Slovo férové je
vágne, odpovedá Scholtz, a pýta sa: „Keď rodič potrestá dieťa, je trest pre
to dieťa férový? Ako sa ma dieťa naučiť správať?"
„Prečo držitelia domén nechajú expirovať svoju doménu. To si ako nevšimli,
že im doména nefunguje 43 dni? Ako potom robia svoj biznis?" rozhorčuje sa
špekulant Scholtz.

Chcú im zrušiť účet
Spoločnosť SK-NIC, ktorá spravuje   slovenskú   doménu, firmu v novembri
2007 požiada-la, aby prestala rozpredávať expirované domény, inak jej zruší
registrátorskú zmluvu. „Odpísali nám siahodlhy e-mail, že oni nevedeli, že
porušujú pravidla a že im išlo iba o dobro komunity," povedal pre SME
riaditeľ SK-NIC-u Patrik Krauspe.
Napriek prísl'ubu ukončiť činnost' firma v decembri opäť začala s doménami
obchodovať. SK-NIC sa preto rozhodol využiť  bod pravidiel, ktorý umožňuje
zrušiť zmluvu s firmou, ktorá dlhodobo neplatí poplatky. Ide však o jeden
jediný bod pravidiel a Krauspe priznáva, že pri takýchto pravidlách je
postihovanie doménových obchodníkov náročné.
„Žial', keby sme sa mali iba týmto jedným ustanovením riadiť a vypovedať
registrátorské zmluvy, zrejme by to bolo dost napadnutel'né zo strany súdov.
Tlačíme však na našich právníkov, aby našli priestor, aby srne situaciu
mohli takto riešiť," povedal.
Scholtz si myslí, že „tento bod vznikol pre to, aby SK-NIC mohol hocikomu
zrušiť účet".  Čo firma urobi, ak jej SK-NIC činnosť zakáže, nepovedal.
„Verím, že k tomu sa nedostaneme. Neporušujeme žadnu zmluvu a je to vyhodné
tak pre nás, tak aj pre SK-NIC."

Pravidlá sú slabé
Krauspe priznal, že súčasné pravidlá s existenciou podobných obchodníkov
nerátali. Chcel by ich zmeniť - napríklad podl'a českého systému, ktorý
neumožňuje využívať domény bez toho, aby boli zaplatené. Registrátorom totiž
strháva peniaze za prevádzku ihneď z kreditu, ktorý uňho musia povinne mať.
Podobnú zmenu v slovenských pravidlách by musela schváliť komisia, ktorú má
vymenovať štát do marca 2007, ale nestalo sa. „Pripravujeme nový systém, no
žiaľ, komisia, ktorá by ho schválila, nie je," konštatuje Krauspe.
Tomáš Ulej SME
Štát sa nestará
Ak chce Slovensko urobiť akúkoľvek zmenu v systéme registrácie domén,
odobriť ju musí komisia SK-NIC.
Štát sa ešte vo februári 2007 zaviazal, že takúto komisiu vymenuje do
tridsiatich dní. Dodatok k zmluve podpísal minister pôšt, dopravy a
telekomunikácií Ľubomír Vážny. Kompetencie informatizácie spoločnosti potom
prešli na ministerstvo financií.
Peter Biro zo sekcie informatizácie vtedy povedal, že komisia vznikne do pár
dní. Rok po podpise komisia však neexistuje. Patrik Krauspe zo spoločnosti
SK-NIC, ktorá zabezpečuje slovenskú doménu, potvrdil, že štát doteraz zmluvu
nezačal plniť. „Nechcel  by som to nejako komentovať. My čakáme," povedal.
SK-NIC má v tomto stave zviazaé ruky.
„Rokovania s prevadzkovatel'om národnej domény týkajúce sa úpravy uvedenej
zmluvy, neboli dosiaľ ukončené a z tohto dôvodu niektoré záväzky z nej
vyplývajúce zatiaľ nenabrali finálnu podobu," povedal Mikuláš Gera, hovorca
ministerstva. Kedy sa odohralo posledné rokovanie a kedy si štát svoju
povinnosť splní? „Viac vam k tomu momentálne nevieme povedať," uviedol
hovorca.
Ľubomír Drahovský zo Združenia užívatel'ov internetu nám potvrdil, že sa s
ministerstvom financií neúspešne snažil hovoriť o vymenovaní komisie. „Teraz
je patová situácia. SK-NIC sa odvoláva na záväzky z podpísanej zmluvy,
ministerstvo dopravy na podstúpenie zále-žitosti na ministerstvo financií a
toto mlčí." Možnosť, že ministerstvo v dohl'adnom čase vymenuje komisiu,
vidí ako nereálnu. „Ovel'a pravdepodobnejšie je, že nespraví nič“.

(tu)
Další informace o konferenci Fanda