[Fanda] program generator

Ing. Milan Bartoš m.bars na seznam.cz
Úterý Únor 5 17:59:12 CET 2008


> pokud to s programováním v Pascalu myslíte vážně, měl byste myslím být
> schopen chybu na základě chybového hlášení kompilátoru najít a opravit
> sám, není nijak záludná. Následně potom bude potřeba upravit i další
> místa, která jsou syntakticky sice správně, ale algoritmus jako celek
> myslím nyní nebude dělat to, co od něj očekáváte, což po zkompilování
> a spuštění velice snadno zjistíte.
>

    Nechci, aby můj příspěvek působil namyšleně, ale krom souhlasu s 
Michalem, který má pravdu, že při vážně myšlené práci je nutno alespoň na 
chybová hlášení kompilátoru reagovat opravou chyb, ale dodám, že TENTO 
"algoritmus" rozhodně fungovat nebude a už vůbec nebude provádět to, co si 
od něj slibujete.

    Mohu-li poradit, úplně ho smažte a začněte od začátku. nejprve si nechte 
vypsat dvě různá čísla v rozsahu 1 - 20. Tím zjistíte, jak pracovat s již 
zadaným číslem (hodnotou obecně) a pak již jen rozšíříte algoritmus na počet 
zadaných čísel. Např. 7 z 49. Pak se ještě můžete pokusit při zjištění 
informací o vsazených kombinacích, najít tu, která nebude zbytečně moc 
vyplácet a udělal jste to, co programátoři v Itálii pro naší milou Sazku.

    Tuhle práci zvládne rozhodně student prvního ročníku střední školy, 
takže nebude problém to opravit tak, aby Váš algoritmus fungoval.

    S pozdravem

    Milan Bartoš

>
> S pozdravem
>
> Michal Jungmann
>
>
> 2008/2/4 František Ollé <frantisek.olle na netopier.sk>:
>> Zdravým fandovia! Programujem generátor čísel, ktorý vygeneruje určitý 
>> počet čísel vopred zadaných na vstupe, no kompilátor mi to nechce 
>> preložiť. Neviem, že včom môže byť chyba. Rieším tam však aj taký 
>> problém, že sa žiadné číslo nesmie v tom súbore opakovať dvakrát. Preto 
>> vás prosím o pomoc, lebo neviem prísť nato, kde môže byť chyba. Pre 
>> istotu vám posielám aj zdroják.
>> program generator;
>> var f:text;
>> i,p,n,x :longint;
>> c :array[1..n] of longint;
>> procedure openf;
>> begin
>> assign(f,'cisla.txt');
>> rewrite(f);
>> end;
>> function check :boolean;
>> begin
>> for x:=1 to i do begin;
>> if (c[i]=p) then check:=true
>> else check:=false;
>> end;
>> end;
>> procedure gen;
>> begin
>> if (n=0) then randomize;
>> p:=random(20+1);
>> end;
>>
>> begin
>> n:=0;
>> p:=0;
>> i:=1;
>> gen;
>> openf;
>> writeln('Zadaj pocet cisel, ktore chces generovat.');
>> readln(n);
>> for i:=1 to n do begin;
>> if (check) then
>> begin
>> gen;
>> c[i]:=p;
>> end;
>> c[i]:=p;
>> writeln(f,p);
>> end;
>> close(f);
>> end.
>> Za pomoc vopred ďakujem. S pozdravom František Ollé
>>
> Další informace o konferenci Fanda