[Fanda] program generator

František Ollé frantisek.olle na netopier.sk
Pondělí Únor 4 14:12:50 CET 2008


Chybu som sice opravil, no neviem ako tú funkciu donútiť aby pracovala 
správne, je tam nejaká logická chyba?
----- Original Message ----- 
From: "Michal Jungmann" <jungmann na braillnet.cz>
To: <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
Sent: Monday, February 04, 2008 12:05 PM
Subject: Re: [Fanda] program generator


> Dobré odpoledne,
>
> pokud to s programováním v Pascalu myslíte vážně, měl byste myslím být
> schopen chybu na základě chybového hlášení kompilátoru najít a opravit
> sám, není nijak záludná. Následně potom bude potřeba upravit i další
> místa, která jsou syntakticky sice správně, ale algoritmus jako celek
> myslím nyní nebude dělat to, co od něj očekáváte, což po zkompilování
> a spuštění velice snadno zjistíte.
>
>
> S pozdravem
>
> Michal Jungmann
>
>
> 2008/2/4 František Ollé <frantisek.olle na netopier.sk>:
>> Zdravým fandovia! Programujem generátor čísel, ktorý vygeneruje určitý 
>> počet čísel vopred zadaných na vstupe, no kompilátor mi to nechce 
>> preložiť. Neviem, že včom môže byť chyba. Rieším tam však aj taký 
>> problém, že sa žiadné číslo nesmie v tom súbore opakovať dvakrát. Preto 
>> vás prosím o pomoc, lebo neviem prísť nato, kde môže byť chyba. Pre 
>> istotu vám posielám aj zdroják.
>> program generator;
>> var f:text;
>> i,p,n,x :longint;
>> c :array[1..n] of longint;
>> procedure openf;
>> begin
>> assign(f,'cisla.txt');
>> rewrite(f);
>> end;
>> function check :boolean;
>> begin
>> for x:=1 to i do begin;
>> if (c[i]=p) then check:=true
>> else check:=false;
>> end;
>> end;
>> procedure gen;
>> begin
>> if (n=0) then randomize;
>> p:=random(20+1);
>> end;
>>
>> begin
>> n:=0;
>> p:=0;
>> i:=1;
>> gen;
>> openf;
>> writeln('Zadaj pocet cisel, ktore chces generovat.');
>> readln(n);
>> for i:=1 to n do begin;
>> if (check) then
>> begin
>> gen;
>> c[i]:=p;
>> end;
>> c[i]:=p;
>> writeln(f,p);
>> end;
>> close(f);
>> end.
>> Za pomoc vopred ďakujem. S pozdravom František Ollé
>>
> Další informace o konferenci Fanda