[Fanda] program generator

František Ollé frantisek.olle na netopier.sk
Pondělí Únor 4 11:25:09 CET 2008


Zdravým fandovia! Programujem generátor čísel, ktorý vygeneruje určitý počet čísel vopred zadaných na vstupe, no kompilátor mi to nechce preložiť. Neviem, že včom môže byť chyba. Rieším tam však aj taký problém, že sa žiadné číslo nesmie v tom súbore opakovať dvakrát. Preto vás prosím o pomoc, lebo neviem prísť nato, kde môže byť chyba. Pre istotu vám posielám aj zdroják.
program generator;
var f:text;
i,p,n,x :longint;
c :array[1..n] of longint;
procedure openf;
begin
assign(f,'cisla.txt');
rewrite(f);
end;
function check :boolean;
begin
for x:=1 to i do begin;
if (c[i]=p) then check:=true
else check:=false;
end;
end;
procedure gen;
begin
if (n=0) then randomize;
p:=random(20+1);
end;

begin
n:=0;
p:=0;
i:=1;
gen;
openf;
writeln('Zadaj pocet cisel, ktore chces generovat.');
readln(n);
for i:=1 to n do begin;
if (check) then
begin
gen;
c[i]:=p;
end;
c[i]:=p;
writeln(f,p);
end;
close(f);
end.
Za pomoc vopred ďakujem. S pozdravom František Ollé


Další informace o konferenci Fanda