[Fanda] Lokálna sie»

©tefan Kiss stefan.kiss na nextra.sk
Středa Srpen 20 10:17:50 CEST 2008


   Dobrý deň priatelia,

  vedel by mi niekto poradi», ako by sa mala správa» korektná lokálna sie» po pripojení počítača do siete? Ja totiľ keď prepojím dva notebooky do siete, tak jeden notebook okamľite po pripojení sie»ového kábla do karty zareaguje a povie ľe lokálny kábel je pripojený, rýchlos» xxx ale druhý notebook nepovie nič. Z neho sa samozrejme nemôľem ani dosta» do prvého počítača a ak dám hµada» počítač, tak sa hµadanie ani nezačne. Môľem dokola tlači» tlačidlo "hµada»" ale nič sa nestane. Aľ keď reątartujem počítač a nechám pri jeho spúą»aní pripojený kábel v sie»ovej karte, tak po naątartovaní je systém schopný zača» hµadanie a nájde prvý počítač. Ak ukončím prácu, vytiahnem kábel a napr o 3 hodiny ho znova pripojím bez toho, ľe by som počítač vypol, tak spravidla sie» naskočí, ale ak notebook medzitým zatvorím a otvorím tak znova nechce hµada».
  Na oboch strojoch je Windows xP. Ak sa uľ nájdu, funguje vąetko ako má. Avąak, je toto normálne správanie siete?

   ą K


Daląí informace o konferenci Fanda