[Fanda] Formátování textu - praktický příklad

Tomas Valusek tvalusek na seznam.cz
Neděle Srpen 10 00:06:15 CEST 2008


Milí fandové,

před nějakou dobou jsem tu otevřel diskuzi na téma tvrdých konců řádků. 
Jde o to, že některé textové soubory jsou formátovány tak, že jeden 
řádek je tak dlouhý, jak dlouhý je odstavec, třeba i několik tisíc 
znaků, zatímco jiné soubory jsou formátovány tak, že délka řádků je 
nejvýše několik desítek znaků, v mailech obvykle 72.

Osobně dávám přednost prvnímu způsobu, a to proto, že moderní počítače 
jsou schopné zalomit řádky dynamicky podle aktuální šířky okna a tak je 
dosaženo hladké, nerozbité sazby.

Uživatelé hlasových výstupů, kteří navíc neměli v minulosti zkušenost s 
psacím strojem, ať už černotiskovým nebo Pichtovým, mohou mít potíže si 
rozdíl v kvalitě čtenářského prožitku představit. Vyrobil jsem proto 
následující příklad. Jako základ jsem vzal odstavec z nápovědy k 
Windows, který má délku 258 znaků. Tento odstavec zní takto:

Chcete-li dokončit tento postup, musíte být přihlášeni jako správce nebo 
jako člen skupiny Administrators nebo Power Users. Pokud je počítač 
připojen k síti, může vám v dokončení tohoto postupu bránit také 
nastavení síťových zásad.

Protože je tato zpráva odesílána jako prostý text, můj mailový klient 
předešlý odstavec, stejně jako zbytek tohoto mailu, zalamuje na šířku 72 
znaků.

Nyní si ale představme, že text byl zalomen na délku řádků 50 znaků a že 
si takovýto text prohlíží uživatel braillského řádku, jenž má místo pro 
současné zobrazení 40 znaků. Uživatelé používající zrak uvidí pointu 
okamžitě, uživatelé hlasového výstupu si možná budou myslet, že tam 
žádný rozdíl není:

Chcete-li dokončit tento postup,
musíte být
přihlášeni jako správce nebo jako
člen
skupiny Administrators nebo Power Users.
Pokud je
počítač připojen k síti, může
vám v
dokončení tohoto postupu bránit také
nastavení síťových zásad.

A nyní tentýž text, ale tentokrát vybavený na každém tvrdém konci řádku 
značkou pluspluspřesun, která má simulovat akci uživatele související s 
přesunem na další řádek:

Chcete-li dokončit tento postup, pluspluspřesun
musíte být pluspluspřesun
přihlášeni jako správce nebo jako pluspluspřesun
člen pluspluspřesun
skupiny Administrators nebo Power Users. pluspluspřesun
Pokud je pluspluspřesun
počítač připojen k síti, může pluspluspřesun
vám v pluspluspřesun
dokončení tohoto postupu bránit také pluspluspřesun
nastavení síťových zásad.

Nyní už si zřejmě i uživatelé hlasového výstupu všimli, že sudé řádky 
jsou výrazně kratší než liché, což poměrně razantně omezuje plynulost 
čtení a zhoršuje orientaci v textu. Proto je dnes neschopnost editorů 
prostého textu zpracovávat libovolně dlouhé řádky považována za chybu, 
kterou je třeba napravit.

Zdraví

TomVal


Další informace o konferenci Fanda