[Fanda] jak zaregistrova» hlas Robert do Espeaku

Ladislav Csepi lacoc na nextra.sk
Úterý Srpen 5 11:50:36 CEST 2008


U Nvda sa mi páči hlas robert a chcel by som si ho nainątalova» i do sapi 5 Espeaku. Aké číslo napísa» do kolonky kam sa zadávajú hlasy pri inątalácii Espeaku? Dik - L
Ladislav Csepi
Ponúka masérske a psychologické sluľby
neváhajte a zavolajte na 0905199263
alebo snavątívte www.csepi.szm.sk
u nás sa vám určite uµaví


Daląí informace o konferenci Fanda