[Fanda] MyText

Jarek Krcmar krcmar na braillnet.cz
Pondělí Srpen 4 16:45:12 CEST 2008


Ahoj fandové,

předem se omlouvám za možnou hloupost.

Nesčetněkrát jsem zkoušel stáhnout My text, ale nebylo to možné.

Zkusil jsem tedy následující: zvolil jsem možnost - Otevřít - a pak když se 
zobrazily všechny soubory, stiskl jsem backspace a pak bylo možné zvolit 
položku Odeslat.

Takže program My text již mám a už jsem jej rozbalil. Je dvakrát zbalený do 
zipu a je tedy nezbytné jej rozbalit úplně.

Omlouvám se za to, že jsem soubory otevřel přímo na stránce autora, původně 
jsem to neměl v úmyslu.

Jarek

----- Original Message ----- 
From: "Štefan Kiss" <stefan.kiss na nextra.sk>
To: <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
Cc: "Informujeme se - pomáháme si - radíme si" 
<inpora na konference.braillnet.cz>
Sent: Monday, August 04, 2008 1:05 AM
Subject: [Fanda] MyText


>  Dobrý deň,
>
> srdečne zdravím účastníkov konferencie fanda aj Inpora.
>
> Varovanie pre členov konferencie Inpora:
>
> Vopred varujem, že ide o dlhší mail technického zamerania, naväzujúci 
> okrajovo na nedávnu diskusiu v konferenci Inpora. Ak Vás preto technický 
> príspevok nezaujíma, rovno stlačte delete.
>
> Koniec varovania
>
> PO programe Organizer, ktorý sa stretol s veľkým záujmom v radoch 
> nevidomej verejnosti chcel by som vám v stručnosti dať do pozornosti svoj 
> programček Mytext, ktorý som pre vlastnú potrebu vyrobil pred pár mesiacmi 
> a na žiadosť niektorých kamarátov ho dotiahol do publikovateľnej podoby.
> Ide o textový editor, veľmi podobný poznámkovému bloku, s malými 
> úpravami, ktoré väčšina editorov nemá. Pokúsim sa len v pár bodoch zhrnúť 
> tie najvýznamnejšie charakteristické prvky:
>
> MyText nie je potrebné inštalovať. v balíku, ktorý stiahnete, nájdete 
> nonsetup verziu, čo je obyčajný archív zip, stačí ho rozbaliť a MyText 
> spustiť. Balík však obsahuje aj inštalátor pre prípad, že by ste chceli 
> program nainštalovať. Inštalácia spočíva len v tom, že sa program rozbalí 
> a uprace do priečinka Program files, v štart menu a na ploche sa vytvoria 
> zástupcovia a záznam o ňom sa pridá do registra medzi nainštalované 
> programy. Žiadne väčšie zásahy sa nedejú.
> MyText dokáže otvárať, editovať a vytvárať textové súbory - najčastejšie 
> s príponou txt ale aj súbory rtf.
> Na stavovom riadku sa zobrazuje informácia o aktuálnom riadku a stlpci, 
> čo je však nové je skutočnosť, že na stavovom riadku sa zobrazuje aj počet 
> naklepaných znakov, čo môže byť užitočné v prípade, že píšete článok alebo 
> prácu v obmedzenom rozsahu, potrebujete napr. napísať text o 3000 úderoch 
> a stavový riadok Vám priebežne ukazuje, koľko ste toho napísali. Okrem 
> toho je MyText vybavený zvukovou signalizáciou, ktorá sa ozve buď po 
> každom desiatom, stom, tisícom alebo desaťtisícom znaku podľa toho, ako si 
> nastavíte.
> MyText umožňuje pracovať s blokmi textu a to spôsobom, na ktorý boli 
> zvyknutí užívatelia Eureky. Zaiste poznáte situáciu, keď potrebujete 
> vybrať väčšie množstvo textu a máte problém vyberať text a zároveň sa v 
> texte orientovať. MyText Vám umožňuje vybrať text zadaním začiatočnej a 
> koncovej značky. Jednoducho klávesu F5 stlačíte tam, kde má byť začiatok 
> bloku a potom sa pohodlne presuniete na iné miesto a tou istou klávesou 
> označíte koniec bloku. Blok bude v tej chvíli vybratý a pripravený na 
> kopírovanie, mazanie či vystrihnutie.
> Môžete tiež použiť funkcie z Eureky ako vybrať aktuálne slovo, riadok, 
> vetu, odsek alebo všetok text. Situácia, ktorá nastane po výbere daného 
> úseku je totožná so situáciou, kedy to isté urobí vidiaci užívateľ. Výber 
> sa teda po akomkoľvek pohybe šípky zruší.
> Zaiste sa Vám neraz stane, že v danej chvíli si nie ste istí, či vlastne 
> máte niečo vybraté alebo nie. MyText túto situáciu rieši klávesou F4, 
> ktorá prečíta vybraný text cez rozhranie sapi5. Na využívanie tejto 
> možnosti je potrebné vlastniť hlas sapi 5 ako je napr. Zuzana alebo 
> Wintalker voice. Užívatelia Jawsu, ktorí majú Hlas od Galopu, môžu naopak 
> využiť možnosť čítať vysvietený text programom Jaws. Stlačenie klávesy 
> CTRL F4 spôsobí, že vybraný text bude odoslaný Jawsu a ten ho následne 
> prečíta.
> MyText nie je určený na dokonalé grafické spracovávanie textu, preto 
> zatial ani nedisponuje funkciou tlače. Slúži hlavne na to, aby sme si ako 
> nevidomí, mohli dať text dokopy po obsahovej stránke. Je však vybavený 
> funkciou, ktorá automaticky spustí MsWord, otvorí jeho nový dokument a 
> vloží doň napísaný text. ak ste teda hotoví so svojou prácou, môžete ju 
> jedinou klávesou zmeniť na dokument Wordu a dokončiť úpravu.
> Rovnako môžete napísaný text stlačením jednej klávesy odoslať ako e-mail.
> Program ešte disponuje niekoľkými ďalšími funkciami ako je otáčanie 
> poradia riadkov, triedenie riadkov podľa abecedy alebo načítanie obsahu 
> zadaného priečinka do textu. Tieto úlohy sa môžu hodiť pri tvorbe zoznamov 
> a podobných projektov.
> Ak by sa Vám MyText zapáčil natoľko, že by ste ním chceli otvárať súbory 
> TXT alebo RTF priamo v prieskumníkovi, máte možnosť zaregistrovať príponu 
> txt alebo rtf z prostredia MyTextu. Táto vec sa nedeje automaticky, môže 
> sa udiať len na základe voľby užívateľa. Zaregistrovanie prípony txt alebo 
> rtf spôsobí, že zaentrovanie na takýto súbor otvorí MyText.
>
> Na záver ešte otázka, prečo o programe Mytext píšem aj do konferencie 
> Inpora?
>
> Nedávno sme tu diskutovali o potrebe chrániť citlivé dáta v počítači ako 
> sú rôzne pin kódy, heslá, čísla účtov a podobne. Určite nie je bezpečné, 
> opatrovať tieto informácie v počítači. Na druhej strane ich však práve tam 
> potrebujeme mať, aby boli po ruke.
>
> Naša diskusia z Inpory ma priviedla na myšlienku, vytvoriť jednoduché 
> riešenie pre našincov. Prináša ho MyText. On totiž môže text, ktorý doň 
> zadáte, uložiť do formátu tx1. Ide o špeciálny formát MyTextu - čoje 
> vlastne zašifrovaný textový súbor. Zašifrovanie sa deje na základe klúča, 
> ktorý zadáte pri ukladaní a musíte ho zadať potom pri otváraní súboru. 
> Šifrovanie a dešifrovanie sa prevádza v reálnom čase, takže nikdy 
> nenastáva situácia, že by bol nezašifrovaný text uložený na disk. Vo 
> formáte tx1 tak môžete pokojne ukladať svoje citlivé dáta, súbory a texty, 
> ktoré nechcete odhaliť očiam rodinných príslušníkov alebo nevítaných 
> hostí. Dôležité je iba jedno: pamätať si kľúč. Bez neho sa už k pôvodnému 
> textu asi nedopracujete.
>
> Viem, že existuje množstvo "vymakaných" textových editorov. Mnohé však 
> poskytujú takú záplavu funkcii, že ich človek ani nevyužije. Mne šlo o 
> jednoduchý banálny program ktorý urobí to, čo potrebujem.
>
> Ak by ste si chceli MyText vyskúšať, sťahujte ho tu:
>
> http://www.stefankiss.sk/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=28
>
> Viem, že mnohí máte problém sťahovať z môjho webu. Kontaktoval ma však 
> admin a oznámil, že našli príčinu a odstránili ju. Či je to naozaj tak, 
> ukáže až váš pokus stiahnuť súbor.
>
> Ide o prvú verziu, preto pripúšťam, že môže mať chyby. Prosím Vás týmto o 
> ich nahlásenie.
>
>  S pozdravom
>
>     Štefan Kiss
> Další informace o konferenci Fanda