[Fanda] MyText

Jarek Krcmar krcmar na braillnet.cz
Pondělí Srpen 4 10:00:50 CEST 2008


Ahoj Števo,

nesčetněkrát jsem se pokusil stáhnout My text, ale nepodařilo se mi to 
stáhnout celé.

Mohl bys mi jej prosím poslat?

Moc děkuji.

Mně stačí soubor jen rozbalit a praciovat s ním.

Jarek

----- Original Message ----- 
From: "Štefan Kiss" <stefan.kiss na nextra.sk>
To: <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
Cc: "Informujeme se - pomáháme si - radíme si" 
<inpora na konference.braillnet.cz>
Sent: Monday, August 04, 2008 1:05 AM
Subject: [Fanda] MyText


>  Dobrý deň,
>
> srdečne zdravím účastníkov konferencie fanda aj Inpora.
>
> Varovanie pre členov konferencie Inpora:
>
> Vopred varujem, že ide o dlhší mail technického zamerania, naväzujúci 
> okrajovo na nedávnu diskusiu v konferenci Inpora. Ak Vás preto technický 
> príspevok nezaujíma, rovno stlačte delete.
>
> Koniec varovania
>
> PO programe Organizer, ktorý sa stretol s veľkým záujmom v radoch 
> nevidomej verejnosti chcel by som vám v stručnosti dať do pozornosti svoj 
> programček Mytext, ktorý som pre vlastnú potrebu vyrobil pred pár mesiacmi 
> a na žiadosť niektorých kamarátov ho dotiahol do publikovateľnej podoby.
> Ide o textový editor, veľmi podobný poznámkovému bloku, s malými 
> úpravami, ktoré väčšina editorov nemá. Pokúsim sa len v pár bodoch zhrnúť 
> tie najvýznamnejšie charakteristické prvky:
>
> MyText nie je potrebné inštalovať. v balíku, ktorý stiahnete, nájdete 
> nonsetup verziu, čo je obyčajný archív zip, stačí ho rozbaliť a MyText 
> spustiť. Balík však obsahuje aj inštalátor pre prípad, že by ste chceli 
> program nainštalovať. Inštalácia spočíva len v tom, že sa program rozbalí 
> a uprace do priečinka Program files, v štart menu a na ploche sa vytvoria 
> zástupcovia a záznam o ňom sa pridá do registra medzi nainštalované 
> programy. Žiadne väčšie zásahy sa nedejú.
> MyText dokáže otvárať, editovať a vytvárať textové súbory - najčastejšie 
> s príponou txt ale aj súbory rtf.
> Na stavovom riadku sa zobrazuje informácia o aktuálnom riadku a stlpci, 
> čo je však nové je skutočnosť, že na stavovom riadku sa zobrazuje aj počet 
> naklepaných znakov, čo môže byť užitočné v prípade, že píšete článok alebo 
> prácu v obmedzenom rozsahu, potrebujete napr. napísať text o 3000 úderoch 
> a stavový riadok Vám priebežne ukazuje, koľko ste toho napísali. Okrem 
> toho je MyText vybavený zvukovou signalizáciou, ktorá sa ozve buď po 
> každom desiatom, stom, tisícom alebo desaťtisícom znaku podľa toho, ako si 
> nastavíte.
> MyText umožňuje pracovať s blokmi textu a to spôsobom, na ktorý boli 
> zvyknutí užívatelia Eureky. Zaiste poznáte situáciu, keď potrebujete 
> vybrať väčšie množstvo textu a máte problém vyberať text a zároveň sa v 
> texte orientovať. MyText Vám umožňuje vybrať text zadaním začiatočnej a 
> koncovej značky. Jednoducho klávesu F5 stlačíte tam, kde má byť začiatok 
> bloku a potom sa pohodlne presuniete na iné miesto a tou istou klávesou 
> označíte koniec bloku. Blok bude v tej chvíli vybratý a pripravený na 
> kopírovanie, mazanie či vystrihnutie.
> Môžete tiež použiť funkcie z Eureky ako vybrať aktuálne slovo, riadok, 
> vetu, odsek alebo všetok text. Situácia, ktorá nastane po výbere daného 
> úseku je totožná so situáciou, kedy to isté urobí vidiaci užívateľ. Výber 
> sa teda po akomkoľvek pohybe šípky zruší.
> Zaiste sa Vám neraz stane, že v danej chvíli si nie ste istí, či vlastne 
> máte niečo vybraté alebo nie. MyText túto situáciu rieši klávesou F4, 
> ktorá prečíta vybraný text cez rozhranie sapi5. Na využívanie tejto 
> možnosti je potrebné vlastniť hlas sapi 5 ako je napr. Zuzana alebo 
> Wintalker voice. Užívatelia Jawsu, ktorí majú Hlas od Galopu, môžu naopak 
> využiť možnosť čítať vysvietený text programom Jaws. Stlačenie klávesy 
> CTRL F4 spôsobí, že vybraný text bude odoslaný Jawsu a ten ho následne 
> prečíta.
> MyText nie je určený na dokonalé grafické spracovávanie textu, preto 
> zatial ani nedisponuje funkciou tlače. Slúži hlavne na to, aby sme si ako 
> nevidomí, mohli dať text dokopy po obsahovej stránke. Je však vybavený 
> funkciou, ktorá automaticky spustí MsWord, otvorí jeho nový dokument a 
> vloží doň napísaný text. ak ste teda hotoví so svojou prácou, môžete ju 
> jedinou klávesou zmeniť na dokument Wordu a dokončiť úpravu.
> Rovnako môžete napísaný text stlačením jednej klávesy odoslať ako e-mail.
> Program ešte disponuje niekoľkými ďalšími funkciami ako je otáčanie 
> poradia riadkov, triedenie riadkov podľa abecedy alebo načítanie obsahu 
> zadaného priečinka do textu. Tieto úlohy sa môžu hodiť pri tvorbe zoznamov 
> a podobných projektov.
> Ak by sa Vám MyText zapáčil natoľko, že by ste ním chceli otvárať súbory 
> TXT alebo RTF priamo v prieskumníkovi, máte možnosť zaregistrovať príponu 
> txt alebo rtf z prostredia MyTextu. Táto vec sa nedeje automaticky, môže 
> sa udiať len na základe voľby užívateľa. Zaregistrovanie prípony txt alebo 
> rtf spôsobí, že zaentrovanie na takýto súbor otvorí MyText.
>
> Na záver ešte otázka, prečo o programe Mytext píšem aj do konferencie 
> Inpora?
>
> Nedávno sme tu diskutovali o potrebe chrániť citlivé dáta v počítači ako 
> sú rôzne pin kódy, heslá, čísla účtov a podobne. Určite nie je bezpečné, 
> opatrovať tieto informácie v počítači. Na druhej strane ich však práve tam 
> potrebujeme mať, aby boli po ruke.
>
> Naša diskusia z Inpory ma priviedla na myšlienku, vytvoriť jednoduché 
> riešenie pre našincov. Prináša ho MyText. On totiž môže text, ktorý doň 
> zadáte, uložiť do formátu tx1. Ide o špeciálny formát MyTextu - čoje 
> vlastne zašifrovaný textový súbor. Zašifrovanie sa deje na základe klúča, 
> ktorý zadáte pri ukladaní a musíte ho zadať potom pri otváraní súboru. 
> Šifrovanie a dešifrovanie sa prevádza v reálnom čase, takže nikdy 
> nenastáva situácia, že by bol nezašifrovaný text uložený na disk. Vo 
> formáte tx1 tak môžete pokojne ukladať svoje citlivé dáta, súbory a texty, 
> ktoré nechcete odhaliť očiam rodinných príslušníkov alebo nevítaných 
> hostí. Dôležité je iba jedno: pamätať si kľúč. Bez neho sa už k pôvodnému 
> textu asi nedopracujete.
>
> Viem, že existuje množstvo "vymakaných" textových editorov. Mnohé však 
> poskytujú takú záplavu funkcii, že ich človek ani nevyužije. Mne šlo o 
> jednoduchý banálny program ktorý urobí to, čo potrebujem.
>
> Ak by ste si chceli MyText vyskúšať, sťahujte ho tu:
>
> http://www.stefankiss.sk/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=28
>
> Viem, že mnohí máte problém sťahovať z môjho webu. Kontaktoval ma však 
> admin a oznámil, že našli príčinu a odstránili ju. Či je to naozaj tak, 
> ukáže až váš pokus stiahnuť súbor.
>
> Ide o prvú verziu, preto pripúšťam, že môže mať chyby. Prosím Vás týmto o 
> ich nahlásenie.
>
>  S pozdravom
>
>     Štefan Kiss
> Další informace o konferenci Fanda